Articles

Vad är Nasdaq? Förstå den globala börsen som'är hemvist för de snabbast växande och mest innovativa företagen

Nasdaq har sitt huvudkontor i New York, även om det egentligen är en elektronisk börs.
Alan Schein Photography/Getty Images
 • Nasdaq är världens största elektroniska börs med två noga bevakade index: Nasdaq Composite och Nasdaq 100.
 • Teknik, konsumenttjänster och andra tillväxtaktier dominerar Nasdaq och har fått den att prestera bättre än andra aktiemarknader de senaste åren.
 • Det enklaste sättet för enskilda investerare att ta del av Nasdaqs volatila men högpresterande aktier är via indexfonder.
 • Visit Business Insider’s Investing Reference library for more stories.

Nasdaq är den största och äldsta elektroniska aktiemarknaden i världen, vilket innebär att alla dess köp och försäljningar sker elektroniskt, snarare än på ett fysiskt handelsgolv. Nasdaq är en förkortning för National Association of Securities Dealers Automated Quotations och är den näst största börsen i världen baserat på de noterade företagens marknadsvärde – endast överträffad av New York Stock Exchange (NYSE).

Nasdaq var en pionjär inom online-verksamhet när den lanserades 1971 och tillhandahöll en noteringstjänst för företag som tidigare endast hade handlats över disk (OTC). Den blev snabbt hemvist för många nya och innovativa högteknologiska startups, däribland Microsoft och Apple.

I dag spelar Nasdaq en viktig roll i den amerikanska och globala ekonomin, och dess två stora index – Nasdaq Composite och Nasdaq 100 – är noga bevakade barometrar för näringslivet.

För att hjälpa dig att förstå det hela finns här allt du behöver veta om Nasdaq, från vad den är till smarta strategier för att investera.

Vad är Nasdaq?

Nasdaq är tekniskt sett en återförsäljarmarknad där både köpare och säljare handlar med en marknadsgarant i en viss aktie eller ett visst värdepapper, till skillnad från en auktionsmarknad (som NYSE) där köpare och säljare handlar med varandra genom en mäklare.

Nasdaq snabba fakta

 • 3 889 börsnoterade företag handlar på Nasdaq.
 • Nasdaqs börsnoterade företag är tillsammans värda 11,23 biljoner dollar.
 • Över 4,5 miljarder aktier handlas dagligen på Nasdaq.
 • För att bli noterade på Nasdaq betalar företagen mellan 47 000 och 163 000 dollar i avgifter.

Nasdaqs 3 889 noterade företag representerar 10 breda sektorer eller branschgrupper. De flesta finns inom områdena teknik, konsumenttjänster och hälsovård.

Som Nasdaq har gott om jätteföretag, såsom PepsiCo, PayPal och Amazon, tenderar dess aktier att vara mer tillväxtinriktade och mindre blåkodsaktier än de på NYSE. Nasdaq-aktier har ett rykte om sig att vara innovativa, störande – och volatila.

Nasdaqs historia

Nasdaq skapades 1971 av den dåvarande National Association of Securities Dealers (för närvarande känd som FINRA). Ursprungligen var det bara ett noteringssystem – en elektronisk ticker med köp- och säljpriser – men började lägga till handels- och transaktionssystem.

 • 2002 blev Nasdaq ett helt oberoende, börsnoterat företag.
 • 2006 blev det en SEC-registrerad nationell värdepappersbörs.
 • 2007 slogs det samman med den skandinaviska börsgruppen OMX för att bli Nasdaq OMX-gruppen.

Nasdaq har inte och har aldrig haft ett fysiskt handelsgolv. Detta blev ett problem för börsen 1995 då stora företag som Microsoft hotade att lämna den. Inget handelsgolv innebar ingen fysisk närvaro, ingen öppningsceremoni och, ännu viktigare, ingen plats för medienätverk att sända från under handelsdagen.

Detta problem löstes år 2000 genom byggandet av ett massivt tio våningar högt torn i hörnet av 43rd och Broadway i New York City, känt som MarketSite, komplett med videoskärmar, en komplett tv-studio och, ja, en öppningsklocka. Men själva handeln förblir elektronisk.

Det är lite ironiskt: Nasdaq, som började som en helt elektronisk börs, var tvungen att skapa en fysisk närvaro för att få trovärdighet hos Wall Street. Men så småningom upptäckte NYSE och andra äldre, etablerade börser behovet av en elektronisk komponent för att förbli konkurrenskraftiga på en marknad i snabb utveckling.

Nasdaq har två stora index

Nasdaq är inte bara en börs. Den har också två högt ansedda index som dagligen följer Nasdaq-aktiernas utveckling:

 • The Nasdaq Composite index spårar 2 790 Nasdaq-värdepapper – i princip allt utom värdepappersfonder, preferensaktier och derivat. Nasdaq är starkt viktat med teknologiaktier vilket gör det till ”de facto” klockan för teknologisektorn.
 • Det mindre Nasdaq 100-indexet fokuserar på de största icke-finansiella företagen som är noterade på Nasdaq. Över hälften av dem tillhör tekniksektorn.

Media stöds inte av AMP.
Tappa för full mobilupplevelse.

Av de två är Nasdaq Composite det mer inflytelserika. När kommentatorer hänvisar till att ”Nasdaq stängde med fem punkter upp” är det oftast Composite de menar.

Men medan Composite-indexet följs mer allmänt, ses Nasdaq 100 av handlare och investerare som är intresserade av terminer, optioner och börshandlade fonder.

Beräkning av Nasdaq-indexens dagliga genomsnitt

Både Nasdaq Composite och Nasdaq 100 använder sig av samma modifierade viktningsmetod för marknadskapitalisering, där stängningskursen för varje aktie (LSP) multipliceras med det totala antalet utestående aktier (TSO) för det företaget för att få fram aktiens marknadskapitalisering.

Aktievikter beräknas genom att dividera varje värdepappers marknadskapitalisering med den totala kapitalisationen för alla indexvärdepapper. Aktievikter för varje aktie multipliceras sedan med aktiens stängningskurs och summan divideras med en indexdivisor som tar hänsyn till marknadsfluktuationer såsom aktiesplittringar, fusioner och andra åtgärder. Resultatet är Nasdaq-genomsnittet för den dagen.

Prestanda för Nasdaq-indexen

Nasdaq-aktier har lett an i den långvariga tjurmarknad som USA har upplevt under 2010-talet. Dess index har dramatiskt överträffat S&P 500 (som följer storbolagsaktier) och Dow Jones Industrial Index (de 30 största amerikanska företagen), två andra stand-in för aktiemarknaden som helhet.

Media stöds inte av AMP.
Tappa för full mobilupplevelse.

Förklaringen? Eftersom båda Nasdaq-indexen lutar sig tungt mot teknik, konsumenttjänster och hälsovård – alla branscher med toppresultat de senaste åren.

Hur man investerar i Nasdaq-aktier

Du kan alltid försöka dubblera Nasdaq 100 eller Nasdaq Composite själv, med enskilda aktieköp. Men det skulle förmodligen vara effektivare att investera i en indexfond som följer marknadens index. Många av dem handlas naturligtvis på Nasdaq.

 • En av de mest populära Nasdaq-indexfonderna är Invesco Unit Investment Trust QQQ ETF (QQQ) som följer Nasdaq 100.
 • För att investera i hela Nasdaqs komposit är Fidelitys Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) en populär börshandlad fond.
 • Om du föredrar en värdepappersfond är Fidelity Nasdaq Composite Index Fund (FNCMX) ett väletablerat instrument.

Och Nasdaq är inte bara en aktiemarknad, utan även ett publikt företag och du kan investera i det. Det handlas som Nasdaq Inc. (NDAQ). Men kom ihåg att du investerar i själva företaget – inte i de aktier som är listade på dess börs.

Den finansiella behållningen

Nasdaq skrev historia genom att vara den första elektroniska aktiemarknaden. I dag, som den näst största stora börsen, speglar börsen marknadsrörelsen i teknik- och tillväxtföretag. Nasdaq, och dess index, är mycket bevakade av dem som investerar i dessa typer av värdepapper.

Investeringar i Nasdaq eller Nasdaq-aktier är per definition mer riskfyllda och volatila än investeringar i NYSE eller DJIA, som båda bygger på mer etablerade, mindre volatila aktier. Men det innebär också potentiellt högre avkastning.

Med en viktning mot tillväxtaktier har Nasdaq-indexen presterat bättre än andra. Och genom att investera i fonder som följer Nasdaq eller ETF:er får investerare ett enkelt och effektivt sätt att dra nytta av detta med mindre risk.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.