Articles

Mikroströmsterapi | Hands-On Healing | Fysioterapi | Trigger Point Dry Needling | Massage

Vetenskapen om mikroströmsterapi

TENS-apparater levererar milliampere ström som endast blockerar smärtmeddelanden som går uppför ryggraden till hjärnan. Mikroströmsapparater levererar subsensorisk mikroampere ström, 1000 gånger mindre än milliampere ström, vilket är samma mätbara strömstyrka som vår kropp använder för cellulär kommunikation. Frekvenserna verkar förändra en mängd olika tillstånd och vävnader, minska smärta och öka funktionen i ett stort antal kliniska tillstånd. Frekvensspecifik mikroström är särskilt effektiv vid behandling av nerv- och muskelsmärta, inflammation och ärrvävnad.

Kliniska bevis har på ett reproducerbart sätt visat att den kliniska användningen av dessa terapeutiska frekvenser är effektiv vid differentialdiagnos av smärtgeneratorer och neurologiska tillstånd. Mikroströmsinstrument som levererar frekvenser och strömmar i miljondelar av en ampere har i publicerade studier visat sig öka energiproduktionen (ATP) i cellerna med 500 %. Det ökar också proteinsyntesen och avlägsnandet av avfallsprodukter från cellvävnader. Man har observerat att specifika frekvenser tycks vara inriktade på specifika tillstånd i vävnaderna. Man har också observerat att specifika vävnader reagerar på specifika frekvenser. I många fall blir vävnaden plötsligt mjukare och mindre smärtsam när rätt kombination av frekvenser används.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.