Articles

Jidoka – definition, ursprung och fördelar

Vill du upptäcka fel automatiskt? Det är inget problem med Jidoka-principen för lean production.

Metoderna för lean production bygger på antagandet att varje process kan förbättras steg för steg. Denna idé kan ses i sin renaste form i den kontinuerliga förbättringsprocessen. Hela denna filosofi bygger dock på en insikt om att vi i slutändan aldrig riktigt kan uppnå perfektion. Den djupt rotade japanska filosofin Kaizen säger oss att vi ska ha en mycket positiv inställning till detta. Med andra ord, om perfektion inte kan uppnås betyder det också att det alltid finns utrymme för förbättringar. Men hur är det med allvarligare fel som vida överstiger de sju Muda-avfallstyperna och som kan få långtgående konsekvenser? Tack vare Jidoka har lean production metoderna för att hantera även dem.

The world of lean production

Mindre slöseri och mer mervärde – med hjälp av metoderna för lean production kan du göra riktade förbättringar av din produktionseffektivitet. Vår vitbok ger en kompakt introduktion.
Få ditt exemplar nu

Jidoka upptäcker fel i realtid

Samman med just-in-time är Jidoka en av de två grundpelarna i Toyotas produktionssystem och därmed i lean production i allmänhet. När man följer Jidoka-metoden stängs ett system eller en maskin av automatiskt när problem uppstår. Denna idé kan spåras tillbaka till en automatiserad vävstol som utvecklades av Toyoda Sakichi (1867-1930). När en tråd slits sönder aktiverades en särskild maskindel som automatiskt stoppade vävstolen. Jidoka är en modern tolkning av Sakichis ursprungliga idé, som möjliggörs av övervakningssystem som sensorer. Om avvikelser eller fel uppstår upptäcker maskinen detta så att säga av sig själv och stänger av sig själv. Samtidigt uppmanas den anställde att ingripa och lösa problemet. Med tiden har en annan term för Jidoka vuxit fram – ”autonomation”, en kombination av ”automation” och ”autonomi”.

Felaktiga delar och produkter kan noggrant undvikas med hjälp av Jidoka.

Men denna metod resulterar dock inte i helt autonoma (autos = själv; nomos = lag) maskiner. När maskinen har stoppats är det dags för människan att gå in och lösa det tekniska problemet med maskinen eller komponenten, ta reda på orsakerna och överväga motåtgärder. Den berörda medarbetaren har uttryckligen till uppgift att lösa problemet. Det är just detta som är poängen med Jidoka. Som den praktiseras på Toyota uppmuntrar den till ständiga förbättringar genom problemlösning. Maskinföraren letar efter orsaken till problemet och genomför en motåtgärd för att permanent åtgärda det.

I början verkar Jidoka vara skadligt för produktiviteten, eftersom det avbryter produktionen. Fördelarna överväger dock vida denna upplevda nackdel. Jidoka är ett effektivt verktyg i CIP-verktygslådan som hjälper till att upptäcka problem och sedan lösa dem snabbt. Som ett resultat av detta behöver mindre tid läggas på kvalitetssäkring i efterhand. Samtidigt tar detta tillvägagångssätt också hand om maskinerna, som utsätts för onödig stress när defekter inte upptäcks. Genom att omedelbart känna igen tekniska avvikelser när de uppstår blir det också lättare att utreda orsaken innan spåret så att säga går kallt.

Sambandet mellan Poka Yoke och Jidoka

En annan lean-metod fokuserar på att undvika fel vid Gemba. Gemba betyder den faktiska platsen där värde skapas – alltså verkstaden, när det gäller produktion. Det är här som Poka Yoke kommer in i bilden. Även om vissa kanske är snabba att förväxla detta med Jidoka, kan de båda principerna faktiskt tydligt särskiljas från varandra. Poka Yoke är ett särskilt system för förebyggande av fel som använder särskilda processer och signaler för att undvika kända fel. Detta gör det idealiskt för ofta upprepade arbetsmoment, t.ex. på löpande bandet, som är särskilt känsliga för slarviga moment. Jidoka är däremot inte en förebyggande åtgärd. I stället ingriper den när ett fel redan har uppstått. Detta är ett perfekt exempel på hur separata leanproduktionsmetoder kan komplettera varandra.

Är du intresserad av tillämpningar och principer från leanproduktionens värld? Då har vi precis vad du letar efter! Prenumerera helt enkelt på artikelbloggen genom att fylla i rutan uppe till höger!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.