Articles

De 12 elementen i en framgångsrik försäljningsorganisation

En effektiv försäljningsorganisation är kärnan i ett framgångsrikt företag. Den är summan av många delar, som alla arbetar tillsammans för att uppnå försäljningsmål såsom ökad försäljning, maximerad vinst och utökad marknadsandel.

Försäljningsorganisationen ger en strukturerad ram genom att specificera den organisatoriska hierarkin, auktoriteten, rollerna och ansvaret för alla inblandade individer. Den stöds av andra avdelningar som marknadsföring, produktutveckling, ekonomi och personal.

De viktigaste funktionerna i en försäljningsorganisation är:

 • Säljplanering, prognostisering och budgetering
 • Skapa efterfrågan på produkter
 • Marknadsundersökning
 • Produktplanering
 • Rekrytering och anställning av säljare
 • Utbildning av säljare
 • Ledning av säljare
 • Hantering av beställningar
 • Inkassering av betalningar

Oavsett företagets storlek, är en repeterbar, förutsägbar och skalbar grund för försäljningsorganisationen med en tväravdelningsanpassning, effektiviserad kommunikation och formella ansvarsområden avgörande för fortsatt framgång.

12 element i en vinnande försäljningsorganisation

I vårt arbete med över 200 försäljningsorganisationer har SRi identifierat tolv universella element i en högpresterande försäljningsorganisation. De listas här utan särskild ordning, eftersom alla är lika viktiga.

 1. Ledning och anslutning till representanter: Den relation som säljledningen har till sitt team.
 2. CRM-implementering: Programvara för att spåra, hantera och rapportera om affärsrelationer och den information och de data som är kopplade till dem.
 3. Försäljningsteamets möjligheter: Processer, metoder, verktyg, utbildning och teknik som säljteamet behöver för att vara produktivt.
 4. Försäljningstratthantering: En tydlig bild av de möjligheter som finns tillgängliga för säljteamet för att underlätta planering och prognostisering.
 5. Översikter av toppkonton: Hantering av ett högvärdigt segment av din kundbas för att säkerställa deras lojalitet och fortsatta affärer.
 6. Rapporter om vinst/förlust: Intervjuer efter försäljningen för att förstå försäljningsvinster och -förluster och få information för att förbättra framtida försäljningsstrategier och -processer.
 7. Låg omsättning: Behålla personal för att utveckla skickliga medarbetare och främja en positiv företagskultur.
 8. Snabba uppstartstider:
 9. Nya medarbetare integreras i företagskulturen och blir snabbt produktiva.
 10. Försäljningsprocessens utveckling: En väldefinierad försäljningsprocess som är anpassad till prospekternas köpprocess och som tydligt beskriver hur man säljer från första kontakt till avslut.
 11. Försäljningstäckningsmodell: En strategi för att nå försäljningsmålen genom kartläggning av områden, segmentering och lämplig fördelning av försäljningsresurser.
 12. Försäljningsstrategi: En omfattande plan för att få potentiella kunder att köpa din produkt som är i linje med den övergripande affärsstrategin och som har långsiktiga och kortsiktiga mål för att nå dit.
 13. Topprestationer: Försäljare som bidrar mest till företagets intäkter, leder arbetet och kompenseras därefter.

Bedöm din egen organisation

Som säljledare måste du regelbundet övervaka din säljorganisation för att avgöra vilka områden som är starka och svaga, identifiera dolda intäktsblockerare, förstå branschens ställning och göra korrekta prognoser.

Läs mer om de 12 elementen, hur du införlivar dem i din egen verksamhet och bedömer hälsan i din organisation med vår e-bok: 12 Elements of a Winning Sales Organization (12 element för en vinnande försäljningsorganisation). Ladda ner ditt gratisexemplar nu!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.