Articles

Databasmarknadsföring – definition och innebörd

Databasmarknadsföring är en teknik som företag använder för att få och analysera så mycket information som möjligt om sina kunder. Företagen gör detta för att kunna skräddarsy sina planer och försäljningsbeslut. Det är en av de många underavdelningarna inom marknadsföring.

Enklare uttryckt; databasmarknadsföring använder kunddatabaser för att generera personlig kommunikation för att öka försäljningen.

Med andra ord bygger man upp en databas som gör att man kan identifiera kunder. Du bygger sedan upp en relation med dem som bidrar till att öka din försäljning.

Databasteknik för databaser håller information om kundernas egenskaper. De sparar också uppgifter om hur kunderna interagerar med företaget.

Denna uppgifter kan avgöra dessa kunders långsiktiga värde för företaget. Informationen är användbar för att förutsäga en kunds livstidsvärde på löpande basis.

Om du identifierar dina kunder och lär känna dem väl kan du sälja fler av dina produkter till dem. Med andra ord kan du öka vinsten.

Enligt American Marketing Association är databasmarknadsföring:

”Ett tillvägagångssätt där databasteknik utnyttjas för att utforma, skapa och förvalta kunddatabaslistor som innehåller information om varje kunds egenskaper och historik av interaktioner med företaget.”

Ett viktigt begrepp bakom marknadsföringen är att omvandla främlingar till kontakter. Du förvandlar sedan kontakterna till kunder.

Databasmarknadsföring – lagring av data

Företagen lagrar data om sina kunder i en enda marknadsföringsdatabas.

Typiskt sett sammanställer marknadsförarna denna information från katalogförfrågningar, e-postförfrågningar, garantikort och orderinformation. De använder också data från direktreklam.

Databasmarknadsföring är en del av ett företags direktmarknadsföring. Den förbättrar med andra ord det förhållande som ett företag har till sina kunder.

Att bibehålla och etablera ett gott förhållande till kunderna hjälper företagen att öka kundbehovet. Faktum är att kundbevarande är en viktig faktor för att få ett hållbart företag att växa.

Databasmarknadsföring gör detta genom att skicka rätt budskap till en specifik målgrupp.

Du kan använda databasmarknadsföring för marknadsundersökningar och för att skapa belöningsprogram för lojala kunder.

Fördelarna med databasmarknadsföring är bland annat ökade vinster – genom förbättrade målinriktade marknadsföringsinsatser – och ökad försäljning.

Den som använder sig av databasmarknadsföring kan dessutom minska slöseriet och undvika olönsamma marknadssegment.

Grundläggande principer för databasmarknadsföring

Det finns fyra grundprinciper för databasmarknadsföring:

1. Bestäm vilka uppgifter du vill veta

Alla databaser räcker för att komma igång. Du bör konvertera tidigare poster till en databas om du inte redan har gjort det. Att starta en databas är bättre än att inte ha någon databas alls.

2. Uppdatera databasen

Att sätta upp en databas och inte uppdatera den är meningslöst. Se därför till att lägga till information på en konsekvent basis.

3. Analysera data
4. Agera på data

Du måste agera på de data som du har analyserat för att utvinna kundinformation. Du kan till exempel korsreferera informationen för att fastställa kundernas köpvanor.

Databasmarknadsföring och lagen

Sedan 1980-talet har databasmarknadsföring vuxit till en megabusiness. Den har också blivit alltmer granskad av integritetsförespråkare och statliga tillsynsmyndigheter.

Europeiska kommissionen har upprättat en uppsättning bestämmelser om dataskydd. Dessa regler bestämmer hur företag får använda kundinformation.

I USA finns det flera delstatliga och federala lagar, bland annat Fair Credit Reporting Act (FCRA) och Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA).

Det finns också program som gör det möjligt för konsumenter att stänga av sina telefonnummer från telemarketing.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.