Articles

Cochrane

Det finns inga goda bevis för att någon behandling ger långsiktig nytta för patienter med alopecia areata, alopecia totalis och alopecia universalis.

Alopecia areata är ett tillstånd som orsakar fläckvis håravfall. Storleken och antalet fläckar samt sjukdomsförloppet kan variera från person till person. Den kan påverka hela hårbotten (alopecia totalis) eller orsaka förlust av allt kroppshår (alopecia universalis). I vissa fall kan tillståndet förbättras av sig självt, men i andra fall kan det förvärras.

Behandlingar inkluderar olika krämer eller lotioner som appliceras på hårbotten, t.ex. topiska eller orala kortikosteroider, minoxidil och vissa ljusbehandlingar (fototerapier). Vissa hudbehandlingar kan ge obehagliga biverkningar, t.ex. klåda eller hårväxt på andra delar av kroppen än där krämen applicerades. Orala kortikosteroider kan orsaka allvarliga biverkningar. Det finns heller ingen garanti för att hår som växt under behandlingen kommer att finnas kvar efter behandlingens slut.

Vi hittade 17 randomiserade kontrollerade studier med 540 deltagare. Endast en studie som jämförde två topiska kortikosteroider visade betydande positiva effekter på kort sikt. Ingen studie visade på långsiktiga positiva effekter på hårväxten. Ingen av de inkluderade studierna bad deltagarna att ge feedback om hårtillväxten eller om deras livskvalitet hade förbättrats av behandlingen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.