Articles

Bracket busted? Börja om på nytt med Bettor Bracket

  • Om PhillyVoice.com
  • Om aHealthierPhilly
  • Kontakta oss
  • Juridik / sekretess
  • Personal / medarbetare
  • RSS

Innehållet på denna webbplats, t.ex. text, grafik, bilder och annat material som finns på denna webbplats, är endast avsett för information och utgör inte medicinsk rådgivning.

Ahealthierphilly sponsras av Independence Blue Cross, den ledande sjukförsäkringsorganisationen i sydöstra Pennsylvania, som betjänar nästan 2.

ahealthierphilly och dess hälsorelaterade informationsresurser är inte en ersättning för de medicinska råd, diagnoser och behandlingar som patienterna får av sina läkare eller vårdgivare och är inte avsedda att vara utövande av läkaryrket, utövande av sjuksköterskeyrket eller för att utföra professionella råd eller tjänster inom hälso- och sjukvården i den stat där du bor. Ingenting på denna webbplats är avsett att användas i form av medicinsk eller omvårdnadsdiagnos eller professionell behandling.

Sök alltid råd hos din läkare eller annan legitimerad vårdgivare. Rådgör alltid med din vårdgivare innan du påbörjar en ny behandling eller om du har några frågor om ditt hälsotillstånd. Du bör inte bortse från medicinsk rådgivning eller vänta med att söka medicinsk rådgivning på grund av något du läser på den här webbplatsen. I händelse av en medicinsk nödsituation ska du omedelbart ringa en läkare eller 911.

Denna webbplats rekommenderar eller stöder inte några specifika tester, läkare, förfaranden, åsikter eller annan information som kan nämnas på denna webbplats. Beskrivningar av, hänvisningar till eller länkar till andra produkter, publikationer eller tjänster innebär inte något stöd av något slag. Att förlita sig på information som tillhandahålls på denna webbplats sker uteslutande på egen risk.

Och även om vi försöker hålla informationen på webbplatsen så korrekt som möjligt, frånsäger sig ahealthierphillyd alla garantier för innehållets noggrannhet, aktualitet och fullständighet och alla andra garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. ahealthierphilly förbehåller sig också rätten att tillfälligt eller permanent avbryta denna webbplats, en sida eller en funktionalitet när som helst och utan förvarning.

Webbplatsen och dess innehåll tillhandahålls i befintligt skick.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.