Articles

Bör ni hantera pengar gemensamt eller separat?

Det kan vara svårt att hantera pengar tillsammans när ni har ett seriöst förhållande – ta reda på hur ni planerar er gemensamma ekonomi och undviker huvudvärk och gräl om pengar.

 • Saker att tänka på när ni bestämmer er för hur ni ska hantera era pengar
 • Delar ni, delar ni, betalar ni ut ett bidrag eller håller ni pengarna åtskilda?
 • Hoppa inte rakt ut i det djupa
 • Vad händer om du får Universal Credit?
 • Vad händer om din partner spenderar för mycket pengar?
 • Skydda dig själv och din familj

Saker att tänka på när du bestämmer dig för hur du ska hantera dina pengar

Det finns ingen ”en storlek som passar alla”-metod

Du kan använda vår kostnadsfria budgetplanerare för att få en uppfattning om hur mycket pengar som du och din partner har som kommer in och ut.

Hur ni hanterar er ekonomi beror på era attityder till pengar.

Det kan hända att ni hittar vissa områden där ni gärna delar ansvaret, men andra där ni måste nå en kompromiss.

För att komma igång bör ni försöka förstå varandras tillvägagångssätt och attityder till pengar.

Detta kommer att hjälpa er att hitta områden där ni är överens – och där ni är oeniga – så att ni kan upptäcka potentiella problem innan de uppstår.

Var försiktig med gemensam ekonomi om en av er har dålig kreditvärdighet

Att bo tillsammans med, eller vara gift med, någon som har dålig kreditvärdighet kommer inte att påverka din kreditvärdighet.

Men så fort ni öppnar ett gemensamt bankkonto eller tar ett lån tillsammans kan er kreditvärdighet påverkas.

Till exempel kommer ni att ”sambedömas” om ni ansöker om kredit. Det är en bra idé att ni båda kontrollerar ert kreditbetyg innan ni kombinerar er ekonomi.

Läs mer om hur du kontrollerar din kreditupplysning.

Trohet och rättvisa

När ni öppnar ett gemensamt bankkonto kommer ni båda att vara ansvariga för eventuella skulder eller övertrasseringar, så det är viktigt att ni litar på varandra.

Du måste vara tydlig med vad du anser vara ett rättvist bidrag och hålla dig till det.

Håll dig till att se över eventuella avtal om något förändras. Till exempel om en av er byter jobb, eller om ni får barn.

Sätt gränser och var tydlig med oberoende

Var tydlig redan från början med vad du förväntar dig. Försök att sätta en utgiftsgräns, så att allt som överstiger den summan behöver ett gemensamt beslut innan ni köper det.

Säkerställ att ni är uppriktiga om hur mycket självständighet ni båda kommer att ha. På så sätt vet ni båda var ni står och behöver inte bråka om eventuella meningsskiljaktigheter. Ha en plan för om saker och ting går fel och var inte rädd för att skriva ner den om du tror att det gör det lättare att hålla sig till den.

Säkerställ att ni är jämbördiga partner

Undervik en situation där bara en av er förstår er ekonomi.

Oavsett hur ointresserad den ena av er kan vara av att sköta pengar, så är det dåligt för er båda att låta en partner kontrollera all gemensam ekonomi.

En ömsesidig förståelse innebär att ni båda vet vad ni har råd med och vad ni inte har råd med och att om något skulle hända den ena av er så har den andra en uppfattning om sina ekonomiska angelägenheter.

Prata med din make/maka eller partner om pengar

Det är viktigt att veta exakt vad som händer med era pengar som ett par, så diskutera era finanser med er partner regelbundet och öppet. Det hjälper er båda att hålla er delaktiga i hushållets ekonomi, hantera era pengar på ett ansvarsfullt sätt och ta itu med eventuella problem tillsammans.

Dela, dela, ge bidrag eller hålla era pengar åtskilda?

Det är upp till er att bestämma hur ni hanterar era pengar när ni är i ett förhållande. Generellt sett finns det fyra huvudsakliga sätt att göra det på:

 • Hålla separata konton
 • Dela och hantera allting som ett par
 • Den som tjänar mest betalar sin partner ett ”bidrag”
 • Dela vissa ansvarsområden, men håll vissa saker privata.

Du hittar mer information om hur varje metod fungerar nedan, men kom ihåg att du måste fundera noga på vilken som passar bäst i din situation.

Hålla era pengar helt åtskilda

Om ni inte har ett gemensamt konto håller ni båda era inkomster åtskilda.

Alla räkningar som ni delar på, till exempel hyran eller bolånet, måste delas upp från fall till fall.

Här är några sätt att se till att ni har koll på era pengar när ni hanterar dem separat:

 • Planera allt och kommunicera regelbundet: På så sätt vet du alltid vad som kommer in och vad som går ut.
 • Bestäm hur du ska dela upp räkningarna: Oavsett om det är 50/50 eller på annat sätt måste ni vara tydliga med hur ni ska dela ansvaret.
 • Tänk på din partner när du fattar beslut om utgifter: Du kommer att dela ansvaret så se till att du inte spenderar för mycket, annars måste din partner ta upp skillnaden för att betala räkningarna.

Dela allt på ett gemensamt konto

Du kan samla alla dina inkomster i en enda pott och använda den för alla dina utgifter, från små vardagliga saker till att betala hyran, bolånet och räkningar.

Detta kan göra budgeteringen mycket enklare, men ni behöver ett gemensamt konto för att det ska fungera smidigt.

På så sätt har ni båda kontroll över pengarna och ni kan båda se vad den andra personen spenderar.

Här är några sätt att se till att dela allting fungerar bra för er:

 • Se till att ni har liknande utgiftsmönster, vanor och beteenden – annars kommer ni att bli oense och börja bråka om pengar.
 • Samtala om en utgiftströskel mellan er – om ni vill betala för något som är dyrare än tröskeln måste ni båda komma överens för att undvika ett gräl.

Dela upp det i mitt, ditt och vårt

När ni delar på ansvaret för ekonomin kan en kompromiss vara det bästa sättet att gå till väga.

Du kan öppna ett gemensamt konto för att ta hand om räkningarna, men behålla dina egna konton för att betala för de saker som du individuellt vill ha.

Det är ett bra sätt att göra budgetarbetet enklare och behålla lite oberoende och privatliv.

Här är några saker att tänka på när ni bestämmer hur ni ska dela ansvaret:

 • Besluta om vilka räkningar som ska betalas från det gemensamma kontot.
 • Sätt upp ett bidrag som ni ska betala in till det gemensamma kontot varje månad, oavsett om det är 50/50 eller om det är relaterat till storleken på er inkomst.
 • Tänk på era utgiftsmönster, vanor och beteenden och kom överens om vad som är acceptabelt för er båda så att ni kan undvika oenigheter och gräl om pengar.

Huvudinkomsttagare betalar bidrag till partnern

Om en av er inte tjänar något, eller tjänar mindre än den andra, kan ni båda ha separata konton och låta huvudinkomsttagaren betala bidrag till sin partner.

Den som tjänar mest kan överföra ett överenskommet belopp varje vecka eller månad till sin partners konto.

Ni kan båda bestämma om beloppet som överförs är pengar för hushållsräkningar och fickpengar, eller bara personliga fickpengar.

Det finns några saker som man bör diskutera innan man går den här vägen:

 • Se till att ni båda känner er bekväma med idén.
 • Avdraget ska inte ses som en ”tjänst” – om den ena partnern tar hand om barnen eller arbetar som vårdare är det också ett jobb.
 • Samtala om alla typer av utgifter som behöver täckas av avdraget och se till att månads- eller veckobidraget är tillräckligt.

Hoppa inte rakt ut i det djupa

Att dela ett konto är ett stort steg, så det kan vara en bra idé att testa vattnet innan ni går hela vägen och delar allt.

Vaka över att öppna ett gemensamt konto utan övertrasseringsmöjlighet och bidra med en liten summa varje månad.

Använd pengarna till att dela på ansvaret för en eller två hushållsräkningar för att se hur det går för er.

Efter några månader kan ni sätta er ner och diskutera det för att se om det fungerar bra. Om det gör det kan ni öka era bidrag och börja dela mer av ansvaret.

Om ni har mycket pengar i sparande kanske ni vill öppna ett gemensamt sparkonto där ni båda måste komma överens innan pengar kan tas ut.

Detta är ett bra skydd mot att en person tar ut pengar ur sparandet utan att diskutera det med den andra först.

Vad händer om ni har Universal Credit?

När Universal Credit införs kommer det att förändras hur ni får era förmåner och ni måste bestämma om det är bäst för ert hushåll att ha ett gemensamt konto.

Läs mer i Gemensamma utbetalningar av Universal Credit för par.

Vad händer om din partner spenderar för mycket pengar?

Om din make/maka eller partner spenderar mer pengar än ni har råd med är det viktigt att ni pratar med varandra. Att sticka huvudet i sanden får inte problemet att försvinna.

Du hittar tips om hur du kan prata med din partner om pengar på webbplatsen Relate.
Om du är redo att arbeta tillsammans kommer du att finna ”Stop Spending – Tips & tools to help you fight yourselfopens in new window” på webbplatsen MoneySavingExpert mycket användbar.

Om samtalen bara slutar i gräl (och relationsproblem kan ofta vara en av orsakerna till överutnyttjande) behöver du hjälp av:

 • en rådgivare,
 • en skuldrådgivare, eller
 • en relationsrådgivare.
Om en spiralformad skuldsättning är huvudproblemet kan du kontakta en kostnadsfri, opartisk skuldrådgivning – se Vart du kan vända dig för att få kostnadsfri skuldrådgivning.

Skydda dig själv och din familj

Det kan komma en tid då du helt enkelt inte kan se något ljus i slutet av tunneln.

Om så är fallet måste du skydda dig själv och resten av familjen från de problem som överutnyttjandet skapar.

Undervik gemensamma skulder

Om ni har gemensamma skulder ska ni komma ihåg att ni båda är skyldiga att betala tillbaka dem i sin helhet.

Om din partner inte betalar sin andel är du fortfarande ansvarig.

Så gå inte med på nya gemensamma skulder om du inte är helt nöjd med arrangemanget.

I synnerhet ska du inte gå med på skulder med säkerhet i din bostad.

Håll ditt kreditkort för dig själv

Och även om kreditkort inte kan vara ”gemensamma” är det vanligt att ha en huvudkortsinnehavare och ytterligare godkända användare.

När en godkänd användare får en oöverskådlig räkning är det fortfarande huvudkortsinnehavarens ansvar att betala.

Så om din partner är en auktoriserad användare på ditt kort bör du överväga att annullera auktoriseringen.

Skydda din kreditvärdighet

Att vara ekonomiskt knuten till någon annan kan påverka din kreditvärdighet och kan göra det svårt för dig att få nya krediter.

Om du kan, undvik gemensamma bankkonton, gemensamma lån och gemensamma räkningar tills din partners kreditsituation förbättras.

Få reda på mer

Lär dig hur du kan vidta åtgärder för att minska eller undvika skulder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.