Articles

45.6B: Rörelse och migration

Kinesis och taxis

En annan aktivitet eller rörelse i det medfödda beteendet är kinesis: oriktad rörelse som svar på ett stimulus. Ortokinesi är ökad eller minskad rörelsehastighet hos en organism som svar på ett stimulus. Träsländor ökar till exempel sin rörelsehastighet när de utsätts för höga eller låga temperaturer. Denna rörelse, även om den är slumpmässig, ökar sannolikheten för att insekten tillbringar mindre tid i den ogynnsamma miljön. Ett annat exempel är klinokinesis, en ökning av vridbeteenden. Den uppvisas av bakterier som E. coli som i samband med ortokinesis hjälper organismerna att slumpmässigt hitta en mer gästvänlig miljö.

En liknande, men mer riktad version av kinesis är taxis: den riktade rörelsen mot eller bort från ett stimulus. Denna rörelse kan vara ett svar på ljus (fototaxis), kemiska signaler (kemotaxis) eller gravitation (geotaxis). Den kan vara riktad mot (positiv) eller bort (negativ) från stimuluskällan. Ett exempel på positiv kemotaxis är den encelliga protozoen Tetrahymena thermophila. Denna organism simmar med hjälp av sina cilier och rör sig ibland i en rak linje och ibland i svängar. Det attraherande kemotaktiska medlet ändrar frekvensen av vändningar när organismen rör sig direkt mot källan och följer den ökande koncentrationsgradienten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.