Articles

3 tips för att bevisa din oskuld i ett fall av våld i hemmet

Våld i hemmet är ett mycket allvarligt åtal i Arizona. I vissa fall har den person som anklagas för brottet blivit falskt anklagad. I andra fall agerade den anklagade personen i självförsvar. Oavsett omständigheterna bakom anklagelserna är målet för en erfaren brottsmålsadvokat att gå till botten med saken och försvara sig mot falska anklagelser och brist på bevis. Om du har anklagats för våld i hemmet bör du träffa en advokat omedelbart. Falska anklagelser kan lämna en bestående inverkan på ditt liv, så situationen måste hanteras snabbt, känsligt och på lämpligt sätt. Följ dessa tre tips för att göra det lättare för din advokat att försvara dig.

1. Undvik att göra eller säga något som kan påverka ditt fall negativt.
Det är viktigt att du uppför dig på bästa sätt under de dagar och veckor som föregår din åtalsprövning och rättegång. Undvik att säga eller göra något som kan ha en negativ inverkan på ditt fall, inklusive att bryta mot order om kontaktförbud, avslöja komprometterande information eller att bli utåtagerande på något sätt. Även skämt om självskadebeteende eller att skada andra kan spela en avgörande roll för om ditt mål vinns eller förloras. Undvik alla fysiska våldshandlingar, till exempel att slå sönder saker eller slå på väggar, och hitta ett konstruktivt utlopp för dina känslor genom att gå till ett lokalt gym, springa en runda eller göra något som får dig att tänka på annat än situationen. Undvik att prata med brottsbekämpande myndigheter om detaljerna i ditt fall utan att ha en advokat närvarande; kom ihåg att allt du säger kan och kommer att användas mot dig i en domstol.

Har en annan tredje person närvarande som vittne om du av någon anledning skulle behöva komma i kontakt med den andra personen i bråket. Ett möte kan vara nödvändigt för att hämta personliga tillhörigheter eller informationskänsliga dokument. Mötet bör genomföras på en offentlig plats för att minimera sannolikheten för att en annan incident ska inträffa.

2. Försök att hålla dina känslor på en hanterbar nivå.
Att gå igenom en tvist om våld i hemmet, oavsett om det är med en älskare eller en familjemedlem, är en känslomässig upplevelse. Att hålla huvudet kallt när du fattar beslut och avstå från att bli alltför uppslukad leder till ett bättre resultat än att göra oberäkneliga val. Detta är en extremt stressig tid. Det är viktigt att äta rätt, sova bra och vara aktiv så att du kan hålla dig frisk och alert under hela tiden som ditt mål behandlas.

3. Skydda dig själv hela tiden.
Det är också viktigt att skydda dina tillhörigheter och känslig personlig information från din anklagare. Behåll ditt födelsebevis, ditt socialförsäkringskort, bil och bostadsbevis samt statligt utfärdade identitetshandlingar. Ändra lösenord till dina konton i sociala medier och bankkonton. Samla in bevis som kan användas för att försvara din oskuld, till exempel sms, bilder och fysiska bevis, och presentera dem för din advokat.

Om du vill veta mer om hur man bekämpar anklagelser om våld i hemmet i Arizona kan du ringa The Blumenreich Law Firm för en kostnadsfri konsultation.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.