Articles

3 myter om avfall och återvinning

Myt 3.

Komposterbara behållare försvinner magiskt i jorden.

Enligt WRAP uppskattas det att komposterbar plast står för cirka 0,5 % av plastförpackningarna för konsumenter i Storbritannien. Vad du måste tänka på är var du slänger den och vad som händer när den samlas in.

De flesta plastprodukter som är märkta som komposterbara bryts bara ner i industriella komposteringsanläggningar eftersom de uppfyller de särskilda villkor som krävs.

För industriell kompostering finns det en standard för att testa produkter, som fastställer kriterierna för att bearbetningsanläggningarna ska kunna acceptera materialen. Verkligheten är dock att en stor del av Storbritanniens infrastruktur för återvinning av organiskt material inte är utformad för att till fullo behandla den komposterbara plast som de tar emot och kommer att ta bort den som förorening tillsammans med annan plast. Detta gäller särskilt för livsmedelsåtervinning som vanligtvis tas till anläggningar för anaerob nedbrytning (AD) som mycket ofta inte har något komposteringsstadium för att låta det komposterbara förpackningsmaterialet brytas ned fullständigt.

Om materialet kastas i det allmänna avfallet kommer det att hamna på en soptipp där det inte kommer att brytas ned eftersom villkoren inte uppfylls, eller så kommer det att hamna i en anläggning för energi från avfall där det förbränns till energi och inte skiljer sig nämnvärt från standardplast.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.