Articles

11 anledningar till varför det är värt det att vara kristen

Hör podcastavsnittet ”Living the Gospel” som bygger på den här artikeln!

Som kristen är du inskriven i den högsta skola som finns – Mount Zion-universitetet. Din utbildning och träning i detta liv kommer att förbereda dig för att regera den kommande världen, tillsammans med Jesus och hans heliga. Det finns inget högre kall eller syfte i livet!

Läs mer i den här artikeln: Men vad är egentligen en kristen? Vi läser i Apostlagärningarna att lärjungarna kallades kristna. (Apg 11:26) En kristen är alltså en lärjunge. Jesus sade: ”Om någon vill följa efter mig, låt honom förneka sig själv och ta sitt kors på sig varje dag och följa mig”. Lukas 9:23. Att vara kristen innebär med andra ord att jag förnekar min egen vilja och väljer att göra Guds vilja, varje dag.

Men vad är det som gör detta liv så givande? Vad är det som gör det kristna livet till det allra bästa livet som finns? Här är elva otroliga fördelar med att vara kristen.

Alla dina synder är omedelbart förlåtna.

En del av att bli kristen är att du måste bekänna dina synder för Jesus och be om förlåtelse. Se 1 Johannes 1:9. Om du har syndat mot andra människor måste du också rätta till det. Ju snabbare du gör det, desto bättre. Att bli förlåten är en stor glädje och lättnad! Du behöver inte fortsätta att bära en börda av skuld för dina tidigare synder, oavsett hur stora eller små de är. Det finns en oerhörd glädje i vetskapen om att du har ställt dina angelägenheter till rätta inför Gud och människor. Med förlåtelsen är vi faktiskt befriade från evig fördärv och försonade med Gud själv!

Du får hjälp att sluta medvetet synda helt och hållet!

En ännu bättre nyhet är att vår frälsning inte stannar vid förlåtelsen. Faktum är att du som kristen får hjälp så att du inte behöver synda medvetet, någonsin igen. Förlåtelse är en enorm gåva, men hur mycket större är det inte att få hjälp av Jesus i frestelsens stund, innan man faller i synd. Du kan verkligen bli fri från synd! Se Hebreerbrevet 2:18 och Hebreerbrevet 4:15-16.

Den heliga Anden börjar lära dig och befria dig från dig själv.

Varje dag vill Anden visa dig mer av din egen syndiga mänskliga natur: envishet, arrogans, krav på andra, avundsjuka, lathet osv. Se Johannes 16:13. Dessa saker sitter djupt i vår natur. Anden lär oss att förneka oss själva på dessa områden (och fler) och ta upp vårt kors varje dag, precis som Jesus sa. När dessa saker börjar dö börjar gradvis Kristi dygder växa fram och ta deras plats. Vilken välsignelse att inte längre kontrolleras av våra lustar! Dessa dygder är en del av den gudomliga naturen, det eviga livet, som har utlovats till oss! (2 Petrus 1:2-8)

Du har frid och glädje som ingenting kan ta ifrån dig.

När du lever detta övervinnande liv kommer du att ha frid i ditt hjärta – frid från Jesus själv. Ingen och ingenting kan ta den ifrån dig! Skriftställen som Romarbrevet 8:28 och Psalm 23:1 kan hjälpa dig – just när livet pressar dig från alla håll och kanter. Du vet att Gud har kontroll! Han styr varje detalj i ditt liv med precision och du kan ha fullkomligt förtroende för hans omsorg.

Jesus är din mäktiga Hjälpare och Vän!

Jesus vet hur det är att ha en mänsklig natur och frestas av den – och han var den förste som övervann, varje gång. Han kan hjälpa dig att göra samma sak. Se Hebreerbrevet 2:18 och Hebreerbrevet 4:15-16. Han står vid din sida och är redo att hjälpa dig. Även du kan övervinna i varje frestelse du möter! Du kan kasta alla dina bekymmer på honom. Ju mer du öppnar ditt hjärta för honom, med vad du än upplever för tillfället, desto närmare kommer er relation att bli. Han har lovat att aldrig lämna dig eller överge dig.

Dina jordiska och materiella behov kommer att tas om hand.

Skrifterna lovar varje lärjunge att deras jordiska behov kommer att uppfyllas. Se Matteus 6:31-33. Betyder detta att du ska säga upp dig från ditt jobb för att läsa din bibel hela dagarna? Nej, det är inte heller en garanti för att du kommer att leva i lyx. Men det betyder att du alltid kommer att ha tillräckligt. Du ska inte – och behöver inte – vara orolig för dina jordiska behov någonsin igen.

Ditt liv kommer att bli stabilt.

Tro på Gud och Skrifterna kommer att göra dig till en stabil, jordad person. Se Efesierbrevet 4:14. Du kommer inte att slås ur balans av känslomässiga omständigheter, starka människor eller det senaste surret i sociala medier. Du kommer att lära dig att inte vara en pushover. Du kommer att lära dig att gå igenom svåra situationer i stället för att undvika dem eller hitta en enkel utväg. Människor kommer att respektera dig mer, och du kommer att respektera dig själv mer.

Du kommer alltid att ha något att göra.

Som kristen hör tristess till det förflutna. Se Efesierbrevet 2:10. Ditt uppdrag, varje dag, är att hitta Guds vilja i din vardag. Bibeln är din handbok och den är full av instruktioner. Men du måste läsa den och börja tillämpa den. En enkel plats att börja på är till exempel 1 Tessalonikerbrevet 5:16-18. När du gör detta kommer du att märka att du alltid har något att arbeta med. Du kommer också att upptäcka att ditt uppdrag är att ge glädje och välsignelse till människorna omkring dig! Detta är ett liv värt att gå upp ur sängen för!

Du kommer att ha meningsfulla relationer.

Du kommer inte att vara ensam i den här skolan! (1 Johannes 1:7) Att vara kristen i denna mörka värld kan ibland kännas ensamt. Men det finns en eld som brinner starkt där lärjungar samlas för att stärkas i sin ömsesidiga utbildning. Sök denna eld och sök gemenskap med lärjungar. Du kommer att finna tröst och styrka och utmanas att leva ännu mer ivrigt för Gud. Dessa kommer att bli de mest meningsfulla relationerna i ditt liv.

Du kommer att vara ett ljus i denna värld.

I takt med att ondskan får ett allt större grepp om denna värld blir det bara mörkare och mörkare. Men kraften i oss genom den heliga Anden är större än all ondska i den här världen. Se 1 Johannes 4:4, Johannes 16:33 och 1 Johannes 5:4. Ja! Du kan vara ett ljus för din omgivning i stället för att dras ner av vår tids synder. Låt dig inte förskräckas av vad du ser, vare sig inom dig själv eller i världen. Jesus sade: ”Var glada, jag har övervunnit världen.”

Du kommer att regera i den kommande världen.

Det kristna livet är en intensiv träning. Det kräver att man ger upp allt, inte bara i början, utan om och om igen när den helige Ande leder dig mot din egen syndiga natur. Men i den tillkommande världen kommer vi att regera och regera med Jesus i all evighet. Se Uppenbarelseboken 3:21. Slutet på ditt jordiska liv kommer att bli en inkörsport till den härlighet som Gud hela tiden förberett dig för. Du kommer att kliva in genom dörren – och in i början av det verkliga livet. Detta är din kallelse!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.