Articles

If I Use Donor Eggs Will The Baby Look Like Me

Navigating fertility challenges is a long and complex process that millions of people face every year worldwide. To właśnie z tych powodów, jeśli przechodzisz przez wyzwania związane z płodnością, będziesz mieć wiele pytań, które wymagają odpowiedzi. Pytania pojawiają się wszędzie, od tego jak bolesny będzie proces do pytań o więź z dzieckiem poczętym z pomocą medyczną. Dla tych, którzy z tego czy innego powodu zdecydowali się na wykorzystanie dawczyni jajeczek, aby poprawić wyniki poczęcia, jednym z najbardziej typowych i powtarzających się pytań jest „czy jeśli użyję jajeczek dawczyni, dziecko będzie wyglądało tak jak ja?”. Krótka odpowiedź na to pytanie jest następująca: to zależy. Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie, tak jak nie ma prostej odpowiedzi na pytanie „czy będę kochać moje dziecko z jajeczek dawczyni?”

Większość szybko odpowiada, że odpowiedź brzmi nie, kiedy są pytani, „czy dziecko poczęte z jajeczek dawczyni jest podobne do mamy?”. Jednakże, proste „nie” jest złą odpowiedzią. Od czego to dokładnie zależy? Istnieje wiele czynników, które niezależnie i wspólnie wpływają na to, jak bardzo dzieci z jajeczek dawczyni będą fizycznie przypominać matkę biologiczną. Głównym czynnikiem odgrywającym w tym rolę jest sposób, w jaki wybierasz swoją dawczynię. Najczęściej stosowaną metodą jest skorzystanie z usług agencji w celu znalezienia dawczyni. Dawczynie komórek jajowych, które oddają komórki jajowe za pośrednictwem agencji, są intensywnie sprawdzane i oceniane pod względem takich aspektów, jak cechy fizyczne, osobowość, historia rodziny, dokumentacja zdrowotna itd. Pozwala to biorcom na wyszukiwanie i przeglądanie dawczyń, dając im pewną autonomię w kwestii tego, jak wyglądają drzwi, jak wygląda ich zdrowie, co pokazuje ich historia rodzinna, jakie mają umiejętności, itp. Mając kontrolę nad fizycznymi cechami dawczyni jajeczka, masz następnie pewną kontrolę nad fizycznymi cechami dzieci z jajeczka dawczyni. W pewnym sensie, jesteś w stanie wybrać, co sprawi, że twoje dzieci będą miały osobowość i jakie z góry ustalone cechy. Możesz nawet pójść o krok dalej i użyć naturalnych metod, aby zwiększyć swoje szanse na posiadanie konkretnej płci.

Inna praktyka często spotykana przy dawstwie komórek jajowych jest wtedy, gdy biorca otrzymuje komórki jajowe od biologicznego członka swojej rodziny. Podczas gdy powody stosowania tej metody są różne i nie są odizolowane od wyglądu fizycznego, jednym z powodów jest zapewnienie, że dziecko dawcy jaj będzie nosić część tego samego DNA, co biorca. Metoda ta nie zawsze gwarantuje, że dziecko będzie podobne do ciebie, ponieważ nawet genetycznie spokrewnione pełne rodzeństwo może okazać się niezauważalnie podobne do siebie pod względem wyglądu fizycznego. Nawet bez obecności wyzwań związanych z płodnością i interwencji, często cechy fizyczne mogą być znane z pomijania pokoleń, jak również. Tak więc, gdy używamy tej metody wyboru dawczyni jaja, odpowiedź na pytanie „czy dziecko będzie wyglądało tak jak ja” jest taka, że prawdopodobnie tak, ale nie ma żadnych gwarancji.

Nawet jeśli poszukiwania oparte na kryteriach przez agencję i dawstwo rodzinne nie są używane, nadal nie ma gwarancji, że dziecko dawczyni jaja nie będzie wyglądało jak ty. Istnieje również możliwość, że będziesz zadawać sobie pytanie: jak to jest, że moje dziecko z jajeczka dawczyni wygląda jak ja? Dzięki ostatnim badaniom i rozwojowi w dziedzinie płodności odkryto, że nawet jeśli jajeczko ma zupełnie inny materiał genetyczny niż biorczyni, to i tak ma ono wpływ na geny dziecka między poczęciem a narodzinami. Wszystko to dzięki płynowi embrionalnemu, w którym dziecko żyje przez dziewięć miesięcy. Mikro RNA lub molekuły, które podwajają się jako system komunikacji między matką a dzieckiem, mają zdolność moderowania prezentacji genów dziecka. Jednak proces ten nie jest odizolowany tylko do genów cech fizycznych, ale również ma wpływ na geny osobowości, predyspozycje reprodukcyjne, jeśli chodzi o możliwość wielokrotności, a także geny, które przenoszą choroby z jednego pokolenia na drugie. Uzbrojona w te informacje, masz teraz lepsze zrozumienie tematu, gdyby ktoś zapytał cię o to, „jak moje dziecko z jajeczka dawczyni wygląda tak jak ja.”

Często zdarza się, że brak pewnej odpowiedzi na pytania o interwencje dla wyzwań płodności może powstrzymać biorcę od rozważenia dawstwa jajeczek jako opcji. Teraz, gdy Twoja wścibska ciocia Gertruda zapyta Cię „czy dziecko poczęte dzięki jajeczkom dawczyni jest podobne do mamy biologicznej”, możesz śmiało odpowiedzieć „tak” i wiedzieć, jak poprzeć to faktami. Po przeczytaniu tych informacji możesz również uciszyć wątpliwości związane z posiadaniem dziecka, które nie jest twoim DNA. Będziesz w stanie związać się ze swoim dzieckiem i mieć pewność, że odpowiedź na pytanie „czy będę kochać moje dziecko z jajeczek dawczyni?” zawsze będzie twierdząca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.