Articles

3 Mity na temat odpadów i recyklingu obalone

Mit 3.

Kontenery kompostowalne magicznie znikają w ziemi.

Według WRAP, szacuje się, że plastik kompostowalny stanowi około 0,5% plastikowych opakowań konsumenckich w Wielkiej Brytanii. Należy zastanowić się, gdzie się je wyrzuca i co się dzieje po ich zebraniu.

Większość produktów z tworzyw sztucznych oznaczonych jako kompostowalne ulegnie rozkładowi w kompostownikach przemysłowych tylko dlatego, że spełniają określone warunki.

W przypadku kompostowania przemysłowego istnieje standard testowania produktów, który określa kryteria akceptacji materiałów przez zakłady przetwórcze. W rzeczywistości jednak duża część brytyjskiej infrastruktury recyklingu organicznego nie jest przystosowana do pełnego przetwarzania otrzymywanych kompostowalnych tworzyw sztucznych i usuwa je jako zanieczyszczenie wraz z innymi tworzywami. Dotyczy to w szczególności recyklingu żywności, która zazwyczaj trafia do zakładów fermentacji beztlenowej (AD), które bardzo często nie posiadają etapu kompostowania, umożliwiającego pełny rozkład materiału opakowaniowego nadającego się do kompostowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.