Articles

11 powodów, dla których bycie chrześcijaninem jest całkowicie tego warte

Sprawdź odcinek podcastu „Living the Gospel” oparty na tym artykule!

Jako chrześcijanin jesteś zapisany do najwyższej szkoły, jaka istnieje – uniwersytetu na Górze Syjon. Twoja edukacja i szkolenie w tym życiu przygotuje cię do rządzenia światem, który nadejdzie, razem z Jezusem i Jego świętymi. Nie ma wyższego powołania ani celu w życiu!

Czytaj więcej w tym artykule: Kolegium na Górze Syjon

Ale czym właściwie jest chrześcijanin? W Księdze Dziejów Apostolskich czytamy, że uczniowie zostali nazwani chrześcijanami. (Dzieje Apostolskie 11:26) A więc chrześcijanin to uczeń. Jezus powiedział: „Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie.” Łukasza 9:23. Innymi słowy, bycie chrześcijaninem oznacza, że zapieram się własnej woli i wybieram czynienie woli Bożej, każdego dnia.

Ale co sprawia, że to życie jest tak satysfakcjonujące? Co sprawia, że życie chrześcijańskie jest najlepszym życiem, jakie istnieje? Oto jedenaście niesamowitych korzyści z bycia chrześcijaninem.

Wszystkie twoje grzechy są natychmiast przebaczone.

Częścią stawania się chrześcijaninem jest to, że musisz wyznać swoje grzechy Jezusowi i prosić o przebaczenie. Zobacz 1 List Jana 1:9. Jeśli zgrzeszyłeś przeciwko innym ludziom, musisz to również naprawić. Im szybciej to zrobisz, tym lepiej. Przebaczenie jest wielką radością i ulgą! Nie musisz dalej nosić brzemienia winy za swoje przeszłe grzechy, nieważne jak wielkie czy małe. Jest ogromna radość w świadomości, że uporządkowałeś swoje sprawy przed Bogiem i ludźmi. Dzięki przebaczeniu jesteśmy rzeczywiście uwolnieni od wiecznego zatracenia i pojednani z samym Bogiem!

Otrzymujesz pomoc, aby całkowicie przestać świadomie grzeszyć!

Jeszcze lepszą wiadomością jest to, że nasze zbawienie nie kończy się na przebaczeniu. W rzeczywistości, jako chrześcijanin otrzymujesz pomoc, abyś już nigdy więcej nie musiał świadomie grzeszyć. Przebaczenie jest ogromnym darem, ale o wiele większym jest otrzymać pomoc od Jezusa w czasie pokuszenia, zanim upadniesz w grzech. Naprawdę możesz być wolny od grzechu! Zobacz Hebrajczyków 2:18 i Hebrajczyków 4:15-16.

Duch Święty zaczyna cię uczyć i uwalniać od samego siebie.

Każdego dnia Duch Święty chce ci pokazać więcej twojej własnej grzesznej ludzkiej natury: upór, arogancję, wymagania wobec innych, zazdrość, lenistwo, itd. Zobacz Ewangelię Jana 16:13. Te rzeczy są głęboko zakorzenione w naszej naturze. Duch Święty uczy nas, byśmy zaparli się samych siebie w tych dziedzinach (i nie tylko) i codziennie brali na siebie swój krzyż, tak jak powiedział Jezus. Kiedy te rzeczy zaczynają umierać, stopniowo cnoty Chrystusa zaczynają wzrastać i zajmują ich miejsce. Co za błogosławieństwo, że nie jesteśmy już kontrolowani przez nasze pożądliwości! Te cnoty są częścią boskiej natury, życia wiecznego, które zostało nam obiecane! (2 Piotra 1: 2-8)

Macie pokój i radość, których nic nie może wam odebrać.

Jak żyjesz tym zwycięskim życiem, będziesz miał pokój w swoim sercu – pokój od samego Jezusa. Nikt i nic nie może ci go odebrać! Pisma takie jak List do Rzymian 8:28 i Psalm 23:1 mogą ci pomóc – właśnie wtedy, gdy życie naciska na ciebie ze wszystkich stron. Wiesz, że Bóg ma kontrolę! On prowadzi każdy szczegół twojego życia z precyzją i możesz mieć doskonałe zaufanie do Jego opieki.

Jezus jest twoim potężnym Pomocnikiem i Przyjacielem!

Jezus wie, jak to jest mieć ludzką naturę i być przez nią kuszonym – i jako pierwszy zwyciężył, za każdym razem. On może pomóc ci zrobić to samo. Zobacz List do Hebrajczyków 2:18 i List do Hebrajczyków 4:15-16. On stoi u twego boku, gotowy do pomocy. Ty też możesz zwyciężyć w każdej pokusie, którą napotkasz! Możesz zrzucić na Niego wszystkie swoje troski. Im bardziej otwierasz przed Nim swoje serce, niezależnie od tego, co przeżywasz w danej chwili, tym bliższa stanie się wasza relacja. On obiecał, że nigdy cię nie opuści ani nie porzuci.

Twoje ziemskie i materialne potrzeby zostaną zaspokojone.

Pismo Święte obiecuje każdemu uczniowi, że jego ziemskie potrzeby zostaną zaspokojone. Zobacz Ewangelię Mateusza 6:31-33. Czy to oznacza, że powinieneś rzucić pracę i czytać Biblię przez cały dzień? Nie. Nie jest to również gwarancja, że będziesz żył w luksusie. Ale oznacza to, że zawsze będziesz miał wystarczająco dużo. Nie powinieneś – i nie musisz – już nigdy więcej martwić się o swoje ziemskie potrzeby.

Twoje życie stanie się stabilne.

Wiara w Boga i w Pismo Święte uczyni cię stabilną, ugruntowaną osobą. Zobacz List do Efezjan 4:14. Nie zostaniesz wytrącony z równowagi przez emocjonalne okoliczności, silnych ludzi lub najnowszy szum w mediach społecznościowych. Nauczysz się, jak nie być popychadłem. Nauczysz się przechodzić przez trudne sytuacje, zamiast ich unikać lub szukać łatwego wyjścia. Ludzie będą cię bardziej szanować, a ty będziesz bardziej szanował siebie.

Będziesz zawsze miał coś do zrobienia.

Jako chrześcijanin, nuda należy do przeszłości. Zobacz Efezjan 2:10. Twoją misją, każdego dnia, jest znalezienie Bożej woli w codziennym życiu. Biblia jest twoim podręcznikiem i jest pełna instrukcji. Ale musisz ją przeczytać i zacząć ją stosować. Prostym miejscem, w którym możesz zacząć, jest na przykład 1 List do Tesaloniczan 5:16-18. Kiedy to zrobisz, przekonasz się, że zawsze masz nad czym pracować. Odkryjesz również, że twoją misją jest przynoszenie radości i błogosławieństwa ludziom wokół ciebie! To jest życie, dla którego warto wstać z łóżka!

Będziesz miał znaczące związki.

Nie będziesz sam w tej szkole! (1 Jana 1:7) Bycie chrześcijaninem w tym ciemnym świecie może czasami wydawać się samotne. Ale tam, gdzie uczniowie gromadzą się, aby być wzmocnionymi we wzajemnym treningu, jest ogień płonący jasno. Szukajcie tego ognia i szukajcie społeczności z uczniami. Znajdziesz tam pocieszenie i siłę, a także wyzwanie, by żyć jeszcze gorliwiej dla Boga. To będą najbardziej znaczące relacje w twoim życiu.

Będziesz światłem na tym świecie.

Jak zło coraz bardziej panoszy się na tym świecie, robi się coraz ciemniej i ciemniej. Ale moc, która jest w nas przez Ducha Świętego jest większa niż jakiekolwiek zło tego świata. Zobacz 1 Jana 4:4, Jana 16:33 i 1 Jana 5:4. Tak! Możesz być światłem dla tych, którzy cię otaczają, zamiast być ciągniętym w dół przez grzechy naszych czasów. Nie bądź przerażony tym, co widzisz, czy to w sobie, czy w świecie. Jezus powiedział: „Bądźcie dobrej myśli, Ja zwyciężyłem świat.”

Będziecie rządzić w przyszłym świecie.

Życie chrześcijańskie jest intensywnym treningiem. Wymaga rezygnacji ze wszystkiego, nie tylko na początku, ale ciągle na nowo, gdy Duch Święty prowadzi cię przeciwko twojej grzesznej naturze. Ale w przyszłym świecie będziemy rządzić i królować z Jezusem przez całą wieczność. Zobacz Objawienie 3:21. Koniec twojego ziemskiego życia stanie się bramą do chwały, do której Bóg przygotowywał cię przez cały czas. Przejdziesz przez drzwi – i rozpoczniesz prawdziwe życie. To jest twoje powołanie!

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.