Articles

Waarom wordt samenwonen voor het huwelijk beschouwd als leven in zonde?

Vraag: “Waarom wordt samenwonen voor het huwelijk beschouwd als leven in zonde?”
Antwoord: Deze vraag zou veel gemakkelijker beantwoord kunnen worden als de Bijbel een duidelijke uitspraak zou doen zoals “samenwonen voor het huwelijk of buiten het huwelijk is leven in zonde.” Omdat de Bijbel zo’n definitieve uitspraak niet doet, beweren velen (waaronder sommigen die belijden christen te zijn) dat samenleven buiten het huwelijk geen leven in zonde is. Misschien is de reden dat de Bijbel geen duidelijke uitspraak doet, dat in Bijbelse tijden de regeling van ongehuwde mensen die als man en vrouw samenleefden relatief zeldzaam was, vooral onder de Joden en de Christenen. In het kader van dit artikel bedoelen wij met samenwonen, samenwonen in de zin van leven als man en vrouw, inclusief seksuele relaties, zonder getrouwd te zijn. We hebben het niet over een man en een vrouw die in hetzelfde huis wonen zonder seksuele relaties.

Weliswaar doet de Bijbel geen expliciete uitspraak over samenleven in zonde, maar dat wil niet zeggen dat de Bijbel hierover volledig zwijgt. Integendeel, we moeten verschillende Schriftplaatsen samenvoegen en daaruit het principe afleiden dat elke seksualiteit buiten het huwelijk van één man en één vrouw zonde is. Er zijn talrijke Schriftplaatsen die Gods verbod op seksuele immoraliteit verklaren (Handelingen 15:20; 1 Korintiërs 5:1; 6:13, 18; 10:8; 2 Korintiërs 12:21; Galaten 5:19; Efeziërs 5:3; Kolossenzen 3:5; 1 Thessalonicenzen 4:3; Judas 7). Het Griekse woord dat in deze verzen vertaald wordt met “seksuele immoraliteit” of “ontucht” is porneia, en het betekent letterlijk “onwettige lust”. Aangezien de enige vorm van wettige seksualiteit het huwelijk van één man en één vrouw is (Genesis 2:24; Mattheüs 19:5), is alles buiten het huwelijk, of het nu overspel, seks voor het huwelijk, homoseksualiteit, of iets anders is, onwettig, met andere woorden, zonde. Samenwonen voor het huwelijk valt zeker in de categorie van ontucht-seksuele zonde.
Hebreeën 13:4 beschrijft de eervolle staat van het huwelijk: “Het huwelijk moet door allen worden geëerd, en het huwelijksbed moet rein worden bewaard, want God zal de echtbreker en alle onzedelijken oordelen.” Dit vers maakt een duidelijk onderscheid tussen dat wat rein en eervol is – het huwelijk – en dat wat seksueel immoreel is – alles wat buiten het huwelijk plaatsvindt. Omdat samenwonen buiten het huwelijk in deze categorie valt, is het zonde. Iedereen die samenleeft buiten het wettige huwelijk nodigt het ongenoegen en het oordeel van God uit.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.