Articles

Waarom werd nimesulide verboden in Mexico?

Op 30 mei 2019 heeft het Uitvoerend Directoraat voor Farmacopee en Geneesmiddelenbewaking (DEFFV) gerapporteerd over de risico’s van ernstige hepatotoxiciteit die is afgeleid van de consumptie en het gebruik van geneesmiddelen die nimesulide bevatten in Mexico. Om deze reden heeft de Federale Commissie voor de bescherming tegen gezondheidsrisico’s (COFEPRIS) de verkoop ervan beperkt. Ook werd het gebruik van andere effectieve farmacologische alternatieven aanbevolen.

Wat is nimesulide en waarvoor wordt het gebruikt

Nimesulide, in de handel Severin NF genoemd, is een niet-steroïdaal anti-inflammatoir geneesmiddel (NSAID) met analgetische en antipyretische eigenschappen. Het wordt gebruikt ter verlichting van koorts, pijn en ontsteking veroorzaakt door acute infecties van de luchtwegen.

Het wordt ook gebruikt als pijnstiller in de volgende gevallen:

 • Primaire dysmenorroe (menstruatiekrampen)
 • Rheumatoïde artritis
 • Verrekkingen
 • Luxaties
 • Fracturen
 • Myalgie
 • Traumatische artralgie
 • Rheumatoïde artritis
 • Osteoartritis (artrose)
 • Bursitis
 • Chirurgie
 • chirurgische ingrepen
 • Postoperatief trauma
 • Thromboflebitis
 • Gynaecologische aandoeningen
 • Pijn geassocieerd met oncologische processen
 • Ongemak geassocieerd met huid- en slijmvlieseruptieve processen
 • Pijn geassocieerd met oncologische processen
 • Pijn geassocieerd met tot secundaire cutane en mucosale eruptieve processen
 • Pijn in het gebied van toepassing van een vaccin

Het werkingsmechanisme is gebaseerd op werking,net als andere NSAID’s, door selectieve remming van het enzym cyclo-oxygenase-2 (COX-2). Dit blokkeert de biosynthese van prostaglandinen, die ontstekingen veroorzaken en pijn veroorzaken.

Het klinisch effect begint binnen een uur na toediening en kan tot 12 uur na inname aanhouden.

Het is bovendien aangetoond dat het hypochlorig zuur neutraliseert, dat de meest toxische en verergerende agent van ontsteking is.

Bij osteoartritis (artrose) voorkomt het de afbraak van verschillende bindweefseleiwitten zoals collageen, elastine en proteoglycanen. Dit vermindert de afbraak van de kraakbeenmatrix van het gewricht en vertraagt de schade ervan.

Contra-indicaties en bijwerkingen

Volgens de Faculteit Geneeskunde van de UNAM is nimesulide gecontra-indiceerd bij patiënten met overgevoeligheid of allergie voor het actieve bestanddeel, acetylsalicylzuur (aspirine) of andere ontstekingsremmende geneesmiddelen zoals naproxen, ketoprofen, indomethacine, ibuprofen. Het is strikt gecontra-indiceerd bij patiënten met hartaandoeningen of ernstige hypertensie.

Hoewel experimenteel onderzoek met nimesulide geen toxiciteit of teratogene effecten tijdens de zwangerschap heeft aangetoond, wordt aanbevolen het gebruik ervan te vermijden tijdens de zwangerschap en de lactatie.

Het moet ook worden vermeden door mensen met een maagzweer, bloedingen in het maagdarmkanaal, of ernstig hart-, lever- of nierfalen.

De meest voorkomende bijwerkingen van behandeling met nimesulide zijn diarree, brandend maagzuur, opgeblazen gevoel, gastritis, braken en misselijkheid.

Meer zelden kunnen allergische huiduitslag, duizeligheid, duizeligheid, overmatig zweten, sufheid, hoge bloeddruk en oedeem optreden.

Nimesulide is gecontra-indiceerd voor gebruik bij kinderen en mag pas vanaf de leeftijd van 12 jaar en ouder worden gebruikt. Het mag ook niet worden gebruikt bij zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.

Interacties met andere geneesmiddelen

Nimesulide kan een synergetisch effect hebben met verschillende geneesmiddelen, zodat de arts moet worden geïnformeerd. Dit zijn enkele gevallen:

 • Antihypertensiva
 • Oraale anticoagulantia (coumarine-type)
 • Methotrexaat (antineoplastisch)
 • Lithiumzouten (antimanicum)
 • Furosemide (diureticum)
 • Andere geneesmiddelen zonder recept

Het samen innemen van twee of meer niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen of salicylaten kan het risico op bijwerkingen verhogen. Dit hangt af van de dosis geneesmiddelen die dagelijks wordt ingenomen en de duur van de gelijktijdige inname.

De leverrisico’s van nimesulide

Drug-induced lever disease (DILI) hoewel een zeldzame aandoening, kan verantwoordelijk zijn voor 40-50% van de acute leverfalen.

DILI veroorzaakt cholestase (onderbreking of vermindering van de galstroom in de lever) bij 20-40%, veroorzaakt door remming van de transporters die de galsynthese reguleren. Deze vermindering van de activiteit wordt direct of indirect veroorzaakt door geneesmiddelen en hun metabolieten, genetische variaties en andere patiëntspecifieke risicofactoren.

Daarnaast zijn de waarden van het lever-synthese pigment bilirubine verhoogd. Of het kan overgaan in acuut leverfalen met een chronische fatale afloop.

NSAID’s kunnen in het algemeen leverschade veroorzaken als gevolg van een onbekende reactie van de kant van de patiënt. Er wordt verondersteld dat immunologische of overgevoeligheidsmechanismen verantwoordelijk zijn voor leverletsel.

Hepatotoxiciteit veroorzaakt door nimesulide is niet bekend als dosis-afhankelijk, maar eerder afhankelijk van de eigen kenmerken van de proefpersoon.

Dit zou optreden na een variabele toedieningsperiode van 1 tot 5 weken. Vervolgens zou er een verergering van de schade optreden, die na hernieuwde toediening van het geneesmiddel weer aan de oppervlakte zou komen. De exacerbatie kan uiteindelijk gepaard gaan met een klinisch beeld met koorts, huiduitslag en eosinofilie. Histologische laesies met een eosinofiel of granulomateus celinfiltraat komen voor in de lever.

Nimesulide is bekend om het induceren van soortgelijke laesies, waarschijnlijk veroorzaakt door dezelfde mechanismen. Van nimesulide is bekend dat het in de lever wordt afgebroken tot diverse metabolieten, die in de urine en de feces worden uitgescheiden.

Aberrante metabolische routes van het geneesmiddel bij vatbare patiënten zouden het ontstaan van hepatotoxische metabolieten induceren. Men denkt dat deze verantwoordelijk kunnen zijn voor leverschade door de vorming van immunogene stoffen die een immuun-achtige reactie teweegbrengen.

Naast deze weefselschade kan cholestase de accumulatie van toxische metabolieten induceren en de gevoeligheid voor de ontwikkeling en verergering van leverschade verhogen.

Hepatotoxiciteit leidt tot tekorten aan of een gebrek aan synthese van een groot aantal stoffen die van vitaal belang zijn voor het lichaam, zoals stollingsfactoren, eiwitten met verschillende functies, en gal, dat nodig is voor de vertering van vetten. Afhankelijk van de omvang en de ernst van de laesies kan dit dan ook leiden tot orgaanfalen, multisysteemfalen of de dood.

Nimesulide in de wereld

Terwijl er in landen als de Verenigde Staten nog nooit een goedkeuring van nimesulide door de Food and Drugs Administration (FDA) is geregistreerd, is de verkoop ervan in Australië verboden. In Spanje en Finland werd de distributie ervan in 2002 opgeschort wegens het gevaar van hepatotoxiciteit.

Wat de goedkeuring voor het in de handel brengen betreft, is nimesulide nooit goedgekeurd in Canada, Australië, het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland, wegens bezorgdheid over het veiligheidsprofiel.

In 2011 heeft het Franse Pharmacoeconomics Committee geneesmiddelen die nimesulide bevatten, uit de handel genomen. Dit betekende dat zij werden geschrapt van de lijst van geneesmiddelen die door de verschillende instellingen voor gezondheidszorg voor vergoeding en voor institutioneel gebruik zijn goedgekeurd, met de bedoeling het aantal voorschriften te verminderen.

Als gevolg daarvan hebben farmaceutische bedrijven de verkoop ervan in het land eind 2013 opgeschort.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) van zijn kant heeft in 2012 de conclusie van zijn onderzoek naar de veiligheid van nimesulide bekendgemaakt en vastgesteld dat het, in vergelijking met andere NSAID’s, een hoger risico op levertoxiciteit heeft.

De baten-risicoverhouding is volgens de criteria van dit bureau echter positief gebleven, zodat het nog steeds wordt gebruikt voor acute pijn en dysmenorroe, maar niet voor pijn ten gevolge van osteoartritis.

In andere Europese agentschappen, zoals Finland, is het op de markt brengen van nimesulide opgeschort, terwijl in Portugal en Italië het op de markt brengen beperkt is tot respectievelijk maximaal 7 of 15 dagen. Het wordt gebruikt voor de behandeling van acute pijn en bij ernstige primaire dysmenorroe, met een maximale dagelijkse dosis van 200 mg, en alleen na beoordeling en toestemming van de arts voor elke individuele patiënt.

Verbod van nimesulide in Latijns-Amerika

In Latijns-Amerikaanse landen verschillen de regelgevende maatregelen van de gezondheidsinstanties echter van land tot land en is er geen unanimiteit of uniformiteit in de beperkingen die zijn genomen om het risico van hepatotoxiciteit te verminderen.

In 2009 gelastte de Argentijnse nationale administratie voor geneesmiddelen, voedsel en medische technologie (ANMAT) een verbod op alle geneesmiddelen die nimesulide bevatten, hetzij als enige werkzame stof of in combinatie met andere geneesmiddelen.

Andere landen deden aanbevelingen voor het gebruik bij volwassenen en gaven een contra-indicatie voor het gebruik bij kinderen jonger dan 12 jaar. Dit waren Brazilië (2005) en Colombia (2013).

Wat de door andere Latijns-Amerikaanse agentschappen verstrekte informatie betreft: in het geval van Peru, Paraguay en Panama is nimesulide definitief van de markt gehaald in respectievelijk 2007, 2011 en 2015.

Het was pas in 2017 dat het Chileense Instituut voor Volksgezondheid (ISP) de distributie van het geneesmiddel opschortte.

Mexico heeft nimesulide ook teruggetrokken

De waarschuwing over nimesulide hepatotoxiciteit is herhaaldelijk aan de orde gesteld in Mexico. Maar uiteindelijk kondigde de Federale Commissie voor bescherming tegen gezondheidsrisico’s (COFEPRIS) op 7 november 2012 aan dat het in de handel brengen en distribueren van nimesulide voor pediatrisch gebruik werd opgeschort.

Daarnaast deed het de volgende aanbevelingen:

 • Vraag medisch personeel geen geneesmiddelen voor te schrijven die nimesulide bevatten en andere therapeutische alternatieven te overwegen.
 • Meld aan COFEPRIS eventuele bijwerkingen van het gebruik van nimesulide.
 • Raadpleeg medische beroepsbeoefenaren over deze behandeling en uw mogelijkheden.

In 2019 heeft deze entiteit op basis van de analyse van het veiligheidsprofiel door het Uitvoerend Directoraat Farmacopee en Geneesmiddelenbewaking (DEFFV) vastgesteld dat de baten-risicoverhouding of de mate van veiligheid van geneesmiddelen die in hun formulering het werkzame bestanddeel nimesulide bevatten, niet gunstig is.

Bovendien zijn er, ter ondersteuning van deze besluiten van de verschillende nationale gezondheidsautoriteiten, verscheidene NSAID’s met een veiligheidsprofiel dat dit geneesmiddel op bevredigende wijze kan vervangen, zonder de gevreesde risico’s van levertoxiciteit die met nimesulide gepaard gaan.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.