Articles

Validatietherapie voor mensen met dementie


Al het personeel dat zorgt voor mensen met dementie, met name gevorderde dementie, is zich er terdege van bewust dat dit een bijzonder moeilijke opgave kan zijn. Naarmate de aandoening voortschrijdt, trekken mensen met dementie zich steeds meer in zichzelf terug, laten ze niemand meer in hun buurt komen en herinneren ze zich recente gebeurtenissen niet meer.

Om aan de behoeften van mensen tegemoet te komen, moet het personeel echter een manier hebben om met de persoon te communiceren – verbaal of non-verbaal. Dementia Support suggereert dat er een andere methode is die degenen die zorgen voor mensen met dementie kan helpen om een positieve band met hen te krijgen. Deze methode, ontwikkeld door Naomi Feil in de jaren tachtig, staat bekend als validatietherapie, en stelt het personeel in staat om effectief te reageren op het gedrag van een zorgvrager.

Door de validatiemethode te gebruiken, kan het personeel de spanning tussen zichzelf en degenen die zij verzorgen verminderen, en een nauwere band met hen beginnen te ontwikkelen. Een cruciaal element van validatie is bijvoorbeeld dat het laat zien dat je respect hebt voor wie ze zijn en dat je hun huidige gevoelens en uiting van hun emoties accepteert.

De centrale overtuiging en het doel van Validatietherapie is dat mensen met dementie altijd serieus moeten worden genomen – ongeacht wat ze zeggen, voelen of hoe ze zich gedragen.

Doelstellingen en doelen van validatietherapie

Wanneer je de Validatiemethode gebruikt, maak je een verbinding met de gevoelens van degenen die je verzorgt. Kennis van hun levensgeschiedenis speelt daarom een belangrijke rol bij het verlenen van deze geavanceerde vorm van zorg.

De doelstellingen van Validatietherapie geven het personeel inzicht in wat de benadering probeert te bereiken:

Cognitieve doelen: Verbetert de capaciteiten van de persoon
Fysieke Doelen: Verbetert hun welzijn
Emotionele en persoonlijke doelen: Lost conflicten uit het verleden op
Sociale doelen: voorkomt sociaal isolement van de persoon

Om deze doelen te bereiken moet het personeel streven naar de volgende tussentijdse doelen:

Versterk het aanzien van de persoon
Versterk zijn identiteit en zelfrespect
Behoud zijn waardigheid
Verminder stress
Verbeter het welzijn
Herstel emoties uit het verleden
Versterk effectieve communicatie
Communiceer op het emotionele niveau.

Het doel van Dementia Care & Support, is altijd om managers praktisch, stap-voor-stap advies te geven, zodat zij en hun medewerkers snel en effectief kunnen leren hoe zij geavanceerde zorgtechnieken kunnen toepassen in hun dagelijkse werk. In plaats van onnodige theorie te bieden, zijn hier hun snelle tips voor het implementeren van de Validatiemethode in uw zorgdienst:

Ten eerste, observeer de persoon in uw zorg

In een korte periode van tijd, zult u bepaalde gedragspatronen opmerken die keer op keer terugkomen. U kunt daar later uit putten.

Breng hen een gevoel van eigen achting bij

Erkenning is een eerste vereiste om hun vertrouwen te winnen. U kunt uw achting voor hen tot uitdrukking brengen door:

– Hen uw volle aandacht te geven
– Hen te laten zien dat “ik tijd voor je heb”
– Hun manier van uitdrukken en hun lichaamstaal over te nemen en naar hen terug te koppelen
– Tactiel te zijn en dicht bij hen te zijn.

Maar overdrijf het niet en zorg ervoor dat u alleen oprechte gevoelens uitdrukt. Ook al geven mensen met dementie vaak de indruk verward en gedesoriënteerd te zijn, ze zijn nog steeds buitengewoon gevoelig voor gevoelens en stemmingen. Ze zullen de exacte toon van uw stem en de intentie erachter oppikken.

Wanneer u Validatietherapie gebruikt, zijn er een aantal communicatieregels die u kunt volgen en die speciaal geschikt zijn voor de gevoelens en gedragskenmerken van mensen met dementie. Dementie: Care & Support hebben de volgende checklist samengesteld die u in uw zorgcentrum kunt gebruiken.

Validatietherapie moedigt verzorgers ook aan om de persoon met dementie niet tegen te spreken en in plaats daarvan hun wereld binnen te gaan, in plaats van te proberen hen (meestal zonder succes) in de uwe te brengen.

‘Validatie gaat over in het moment zijn met de persoon,’ legt Julia Pitkin uit, een van de eerste validatiebeoefenaars in het Verenigd Koninkrijk. Gecorrigeerd worden kan ervoor zorgen dat iemand zich gedevalueerd voelt. Of je het nu speciale zorg of validatietherapie noemt, beide benaderingen raden aan om afleidingstechnieken te gebruiken in plaats van te liegen.

Dus, bijvoorbeeld, als een dienstgebruiker blijft vragen waar haar man is, in plaats van haar eraan te herinneren dat hij vijf jaar geleden is overleden, zou je kunnen zeggen: ‘het klinkt alsof je hem echt mist, hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Mag ik wat trouwfoto’s zien?’

Empathie en respect zijn waar het om gaat, zeggen voorstanders van beide benaderingen. Het gevoel dat er naar hen geluisterd wordt en dat ze gesteund worden, helpt volgens hen mensen met dementie hun waardigheid terug te vinden en een groter gevoel van kalmte en vrede te ervaren.

Samenvatting

Managers en personeel zijn altijd op zoek naar nieuwe benaderingen om met mensen met dementie in contact te komen en met hen te communiceren. Validatietherapie is niet nieuw, maar de voordelen van deze benadering worden nu erkend. Er is heel wat literatuur beschikbaar over dit onderwerp indien managers geïnteresseerd zijn. Met inbegrip van: Dementia Care and Support for Care Home Personnel.

Er is ook een video van Naomi Feil beschikbaar op YouTube hier.

Albert Cook BA, MA & Fellow Charted Quality Institute
Managing Director

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.