Articles

The Minor Scales: Natural, Harmonic and Melodic

Bij het leren van muziektheorie en toonladders, de eerste die de meeste mensen leren over is een majeur toonladder, maar ze zijn slechts een type van vele verschillende muzikale toonladders. Elke toonladder gebruikt een andere formule van intervallen en heeft een heel ander geluid en gevoel. Sommige klinken vrolijk, sommige klinken mysterieus en sommige klinken droevig of melancholiek.

In dit bericht zal ik alles behandelen wat je moet weten over mineurtoonladders, inclusief de verschillende soorten en hoe we ze vormen.

Inhoudsopgave

Wat is een mineurtoonladder?

We zeggen wel eens dat majeur toonladders ‘vrolijker’ en ‘blijer’ klinken, terwijl mineur toonladders ‘donkerder’ en ‘droeviger’ klinken.

Mineurtoonladders hebben een andere formule van tonen en halve tonen (hele stappen en halve stappen) dan majeurtoonladders.

Het belangrijkste verschil is dat bij alle mineurtoonladders de derde toon van de toonladder is ‘afgeplat’.

Met afgeplat bedoel ik dat de derde toon een halve toon of een halve stap lager is gezet.

Study Bass heeft een goed artikel geschreven over het verschil tussen majeur en mineur, dat je hier kunt lezen.

De drie typen mineurtoonladders

In tegenstelling tot majeurtoonladders, waar je maar één type hoeft te kennen, hebben mineurtoonladders drie variaties.

De drie soorten mineurtoonladders die we zullen bekijken zijn:

 • De natuurlijke mineurtoonladder
 • De harmonische mineurtoonladder
 • De melodische mineurtoonladder

Alledrie van deze mineurtoonladders beginnen hetzelfde, maar hebben daarna nog wat kleine verschillen.

Noot terzijde: Melodische en harmonische mineurtoonladders hebben niets te maken met melodische en harmonische intervallen. Het zijn totaal verschillende dingen maar we gebruiken hetzelfde woord.

De natuurlijke mineur toonladder

De eerste mineur toonladder die we zullen bekijken is de natuurlijke mineur toonladder.

Een natuurlijke mineurtoonladder gebruikt deze formule van tonen en halve tonen (hele stappen en halve stappen).

T – S – T – T – S – T – T

Of in hele en halve stappen zou het zijn:

W – H – W – W – H – W – W

Als we een natuurlijke mineurtoonladder zouden willen spelen beginnend op de toon A met gebruikmaking van deze volgorde van tonen en halve tonen, dan zou dat neerkomen op het gebruik van alle witte noten op het klavier (hetzelfde als C majeur).

Een natuurlijke mineurtoonladder
Een natuurlijke mineurtoonladder stijgend
Een natuurlijke mineurtoonladder dalend

We kunnen deze combinatie van halve tonen en tonen gebruiken om een natuurlijke mineurtoonladder te vormen die begint op om het even welke noot.

Zo is er bijvoorbeeld een natuurlijke mineurtoonladder die begint op D:

D natuurlijke mineurtoonladder

Of hier is nog een natuurlijke mineurtoonladder die deze keer begint op E:

E natuurlijke mineurtoonladder

De natuurlijke mineurtoonladder staat ook bekend als de Eolische modus.

Hier vindt u onze gids over muzikale modi, waarin ze wat gedetailleerder worden uitgelegd.

De harmonische mineurtoonladder

Het tweede type mineurtoonladder dat we zullen bekijken is de harmonische mineurtoonladder

Harmonische mineurtoonladders gebruiken deze combinatie van tonen en halve tonen:

T – S – T – T – S – T1⁄2 – S

Of in hele en halve stappen zou het zijn:

W – H – W – H – W1⁄2 – H

Merk op dat harmonische mineuren een interval hebben dat anderhalve toon is of drie halve tonen.

Dus met deze volgorde van tonen en halve tonen kunnen we een harmonische mineur toonladder construeren die begint op de toon A:

Een harmonische mineur toonladder
Een harmonische mineur toonladder stijgend
Een harmonische mineur toonladder dalend

Zoals u ziet lijkt de harmonische mineur erg veel op de natuurlijke mineur.

Het enige verschil is dat de 7e graad van de toonladder een halve toon hoger ligt.

In A natuurlijk mineur is dat een G natuurlijk, maar in harmonisch mineur is dat een G#.

Houden we dit patroon van halve tonen en tonen aan, dan kunnen we een harmonische mineurtoonladder uitwerken die op een willekeurige noot begint.

Hier is bijvoorbeeld de harmonische mineurtoonladder van D:

D harmonische mineurtoonladder

En hier is de harmonische mineurtoonladder van E:

E harmonische mineurtoonladder

De melodische mineurtoonladder

Nu over naar de derde soort mineurtoonladder: de melodische mineurtoonladder.

Melodische mineurtoonladders zijn heel verschillend van natuurlijke en harmonische mineurtoonladders, omdat zij verschillende tonen gebruiken bij het stijgen (omhoog gaan) en dalen (omlaag gaan).

Ascenderende melodische mineuren gebruiken deze combinatie van tonen en halve tonen:

T – S – T – T – T – S

Of in hele stappen en halve stappen:

W – H – W – W – W – H

Maar op de weg naar beneden gebruiken ze deze combinatie (van boven naar beneden):

T – T – S – T – T – S – T

Of in hele stappen en halve stappen

W – W – H – W – H – W

Een melodische mineurtoonladder

Oplopende melodische mineurtoonladders

Laten we eens kijken naar A melodische mineur oplopend:

Een melodische mineur toonladder stijgend

Hier ziet u dat het vergelijkbaar is met de natuurlijke mineur maar dat de 6e en 7e toon van de toonladder een halve toon hoger zijn.

Een andere manier waarop ik graag aan stijgende melodische mineuren denk, is dat ze hetzelfde zijn als de majeurtoonladder, maar met een afgeplatte terts.

Bijv. de A majeur toonladder heeft een C#, dat is het enige verschil:

Een majeur toonladder

Dalende melodische mineurtoonladders

Maar, melodische mineurtoonladders zijn anders in die zin dat ze niet dezelfde noten gebruiken bij het dalen.

Bij het dalen worden de 6e en 7e toon een halve toon lager gezet.

Een dalende melodische mineur toonladder

Hierbij valt op dat dalende melodische mineur toonladders precies hetzelfde zijn als de natuurlijke mineur toonladder.

Nu we weten hoe we melodische mineur toonladders moeten vormen, kunnen we ze uitwerken beginnend op elke noot.

Hier is een melodische mineur toonladder beginnend op de toon D:

D melodische mineur toonladder

Of hier is E melodische mineur toonladder:

E melodische mineurladder

De verschillen tussen natuurlijke, harmonische en melodische mineurladders

Laten we de drie soorten mineurtoonladders even op een rijtje zetten.

Natuurlijke minoren:

 • Zijn dezelfde stijgende en dalende
 • Gebruik de formule T – S – T – T – S – T – T

Harmonische minoren:

 • zijn hetzelfde stijgend en dalend
 • Gebruik de formule T – S – T – T – T1⁄2 – S
 • Hebben een verhoogde 7e noot

Melodische minoren:

 • zijn verschillend stijgend en dalend
 • Stijgend gebruiken ze dit patroon: T – S – T – T – T – S
 • aflopend gebruiken ze dit patroon: T – T – S – T – T – S – T
 • oplopende 6e en 7e noten (zoals de majeur toonladder)
 • aflopende 6e en 7e dalende (zoals de natuurlijke mineur toonladder)

Maar vergeet niet dat de drie mineur toonladders ALTIJD een afgevlakte 3e noot hebben.

Daarmee bedoel ik dat het een halve toon lager is dan de majeur toonladder.

Dat maakt ze tot een mineur-toonladder en niet tot een majeur-toonladder.

Minor-toonladders samenvattend

Hoe dan ook, ik hoop dat dit helpt bij het begrijpen van mineur-toonladders en de verschillen ertussen.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.