Articles

Organische Landbouw vs Conventionele Landbouw

  • Wat is beter: biologische landbouw vs conventionele landbouw?
  • Wat is het verschil tussen biologische en anorganische landbouw?

Het uiteindelijke doel van de landbouw is niet het telen van gewassen, maar het cultiveren en perfectioneren van de mens.

– Masanobu Fukuoka

India is een door landbouw gedomineerde natie. Maar het landbouwberoep wordt ondergewaardeerd. We denken er niet eens over na hoe fruit, groenten en granen op ons bord terechtkomen. Hoe worden ze geteeld? Worden er chemicaliën gebruikt die in de bodem sijpelen? Verliezen ze voedingswaarde? Kunnen ze van betere kwaliteit zijn?

Enkele van deze vragen zullen beantwoord worden in dit artikel over biologische landbouw versus conventionele landbouw. Wat is goed voor India en voor de gezondheid van de Indiërs?

Een kort feit: 70% van de huishoudens op het platteland is afhankelijk van de landbouw om in hun levensonderhoud te voorzien, volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Zo afhankelijk is India van de landbouw. En daarom is het belangrijk om het goed te doen.

Wat is een betere landbouwmethode: biologische landbouw versus conventionele landbouw?

Image Source

The Difference Between Organic Farming and Conventional Farming

Laten we eerst meer te weten komen over elke soort methode voordat we biologische landbouw versus conventionele landbouw vergelijken.

Conventionele landbouw is de landbouwmethode waarbij pesticiden en andere chemicaliën worden gebruikt om een zo hoog mogelijke opbrengst van gewassen te krijgen. Het gebruik van deze methode gaat echter ten koste van de kwaliteit van de gewassen.

De chemicaliën sijpelen in de bodem en komen op meerdere punten in de voedselketen terecht. Conventioneel geteeld voedsel dat op onze tafels belandt, kan ook beladen zijn met pesticiden die schadelijk zijn voor onze gezondheid. Het doel van de conventionele landbouw is voedselzekerheid te garanderen, zelfs als dat kan worden bereikt door middel van genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s).

Aan de andere kant vertrouwen biologische landbouw of moderne landbouw op duurzame manieren om gewassen te telen. Deze technieken zijn gericht op de boerderij en verbeteren de natuurlijke vruchtbaarheid van het bedrijf. Volgens onderzoek zijn sommige van deze technieken:

  • Wasrotatie
  • Begeleidende beplanting
  • Gebruik van natuurlijke meststoffen zoals compost, groenbemesting of beendermeel
  • Bevordering van natuurlijke insectenroofdieren, enz.

De moderne of biologische landbouw heeft tot doel de vruchtbaarheid, de gezondheid en de veiligheid van de bodem te verbeteren, het milieu te beschermen en de mens te voorzien van voedzame gewassen, vrij van chemicaliën.

Organische landbouw vs Conventionele landbouw in een oogopslag

Organische landbouw Conventionele landbouw
Landuitputting Gebruik van natuurlijke meststoffen, vruchtwisseling verbetert de bodemkwaliteit. Het land en de bodemkwaliteit gaan mettertijd achteruit door het gebruik van kunstmatige bestrijdingsmiddelen.
Meststoffen Alleen natuurlijke meststoffen zoals mest, compost, enz. worden gebruikt. Kunstmeststoffen zoals DDT worden gebruikt.
Nutriëntenkwaliteit Het voedsel is rijker aan nutriënten. Er is een verlies aan nutriënten. Soms aanzienlijk.
Impact op de bodem De bodem blijft vruchtbaar. De bodem wordt onvruchtbaar door exploitatie.
Impact op het milieu Organische landbouw is duurzaam en respecteert het milieu. Niet duurzaam; heeft een toxisch effect.
GMO’s Genetisch gemodificeerde organismen worden niet gebruikt of aangemoedigd. Genetisch gemodificeerde organismen worden gebruikt om de opbrengst van gewassen te verhogen.
Gezondheid Gewassen die volgens deze methode worden geteeld, veroorzaken geen schade aan de gezondheid van mens of dier. Gewassen die volgens deze methode worden geteeld, kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid.
Diermishandeling Er is geen sprake van dierenmishandeling. Vaak injecteert men antibiotica bij vee.
Landbouwmethoden Gebruik van gemengde gewassen, vruchtwisseling, companion planting etc. behoudt de bodemkwaliteit. De landbouwmethoden zijn alleen gericht op het verhogen van de opbrengst en het verbeteren van de economie. Dat is niet goed voor het land of de toekomst.
Verandering van levensstijl voor boeren Het is ten goede. Het betekent onheil. Chemische landbouw is een bedreiging voor hun levensonderhoud.
Image Source

We Need Organic Farming

Organische landbouw is de zekere winnaar in het debat over biologische landbouw versus conventionele landbouw.

Volgens de Wereldbank staat India voor de volgende uitdagingen:

  • Verhoging van de landbouwproductiviteit
  • Verlaging van de armoede op het platteland
  • Zorgen voor voedselzekerheid

Al deze uitdagingen kunnen worden aangepakt met biologische landbouw. De landbouwproductiviteit kan worden verhoogd door het voorkomen van bodemonvruchtbaarheid en erosie door schadelijke conventionele landbouwmethoden zoals het verbranden van stoppels. Gebruik van methoden als vruchtwisseling kan niet alleen de productiviteit op peil houden, maar ook de voedselzekerheid op langere termijn waarborgen dan bij conventionele landbouw.

Wanneer de productiviteit van de landbouw hoog is, is de armoede op het platteland automatisch laag. Onbewuste boeren exploiteren de grond, die vervolgens na een paar jaar onvruchtbaar wordt gemaakt. Als de grond eenmaal onvruchtbaar is, verliezen ze hun middelen van bestaan, begraven ze zich in de schulden en plegen ze vaak zelfmoord.

Hoe kun je hier iets aan doen, vraag je je misschien af? De landbouwindustrie is net als alle andere gebaseerd op de vraag-aanbod-vergelijking. Als u helpt de vraag naar biologisch geteelde levensmiddelen te vergroten, zullen de boeren geen andere keus hebben dan over te schakelen op moderne landbouwmethoden. Als je moet kiezen tussen biologisch geteeld voedsel en producten uit de conventionele landbouw, kies dan voor het eerste. Het begint bij jezelf.

Drie hoeraatjes voor biologische landbouw. Het is wat de weg zal effenen voor een gezondere u, een bloeiend India en een gelukkiger milieu.

Probeer 24 Mantra Organics biologische voedingsproducten en proef de goedheid van biologisch voedsel.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.