Articles

Nu zijn zij het: Jane Cooke Wright

Als we denken aan zwarte vrouwelijke wetenschappers van de vorige eeuw, komen er maar weinig voorbeelden in ons op. Dit komt omdat, zoals wij weten, racisme en machismo kenmerkend zijn voor onze samenleving, met inbegrip van uitsluiting van
wetenschappelijke instellingen. Maar het pad wordt ook gemarkeerd door trajecten die er af en toe in geslaagd zijn de blokkades te doorbreken. Dit is de zaak van Jane Cooke Wright, ook bekend als Jane Jones. Een modelwetenschapper die herinnerd en verspreid moet worden. Jane was een Amerikaans medisch oncoloog die met chemotherapie de koers van de kankerbehandeling veranderde. Afkomstig uit een familie van artsen, heeft Jane altijd veel belangstelling gehad voor de studie van kanker, zelfs nog vóór zij naar de universiteit ging, omdat het een complexe ziekte is, vol specifieke kenmerken. Grofweg is kanker een tumor die het gevolg is van een ongeordende en abnormale proliferatie van cellen die het vermogen hebben verloren om hun duplicatie onder controle te houden. Tijdens de duplicatie wordt het genoom van de cel gekopieerd. Maar in dit ongecontroleerde proces kunnen fouten optreden die tot mutaties leiden als ze niet worden gecorrigeerd. Daarom is het waarschijnlijk dat, wanneer een kankercel zich dupliceert, er nieuwe mutaties zullen ontstaan. Het is dus mogelijk dat behandelingen die het ene type kankercel doden, niet doeltreffend zijn voor een ander type.

In het begin van de vorige eeuw werd kanker meestal behandeld met een combinatie van chirurgie en radiotherapie (de toepassing van golven ioniserende straling, bijvoorbeeld röntgenstraling, rechtstreeks op de tumor). Hoewel deze strategie vaak doeltreffend was, kon zij in andere gevallen de ziekte niet genezen, hetgeen aantoonde dat alternatieve therapieën noodzakelijk waren. Bovendien werd in sommige gevallen het rebound effect waargenomen – het ontstaan van nieuwe, nog agressievere tumoren. Deze behandelingen waren lange tijd de beste opties, totdat Jane chemotherapie voorstelde, een therapeutische aanpak gebaseerd op het gebruik van chemische stoffen om kankercellen te elimineren. Jane begon haar pionierswerk in 1949 in het laboratorium van haar vader in de Harlem Hospital Cancer Research Foundation, waar zij een breed scala van chemotherapeutische verbindingen analyseerde. In haar studie onderzocht Jane het verband tussen de reactie van de patiënt en de weefselcultuur, waardoor nieuwe technieken voor de toediening van kankerchemotherapie werden gecreëerd. Samen met haar vader toonde zij aan dat tumorcellen konden worden verwijderd en in het laboratorium bestudeerd om hun gedrag te begrijpen en te onderzoeken welke therapieën
het meest geschikt zouden zijn om ze te bestrijden. Op die manier was Jane een van de toonaangevende onderzoekers om de doeltreffendheid van geneesmiddelen met chemotherapeutische werking op kankercellen te testen en te voorspellen. De door hen ontwikkelde technieken worden vandaag de dag nog steeds gebruikt en vormen de basis voor de ontwikkeling van nieuwe therapieën. Sommige van deze therapieën worden nu nog
gebruikt, bijvoorbeeld methotrexaat, een chemotherapeutisch middel dat wordt toegepast bij de behandeling van tumoren zoals borstkanker en leukemie bij kinderen. Jane begreep dat, aangezien kanker altijd verandert, een meervoudige aanpak nodig is om de ziekte met succes te kunnen bestrijden. Zo is Dr. Jane gedurende haar hele loopbaan een groot voorstander geweest van het gecombineerde gebruik van therapieën, d.w.z. meer dan één behandeling om dezelfde tumor te bestrijden, maar op een zeer vastgestelde en niet-willekeurige manier. Zonder twijfel is kanker een van de ziekten die ons het meest beangstigen. De wetenschap dat wetenschappers vooruitgang boeken, geeft ons echter de hoop dat deze en andere ziekten met de ontwikkeling van nieuwe therapieën zullen kunnen worden genezen. Jane’s onderzoek zet ons ook aan het denken over hoeveel we verliezen wanneer we uitsluitingen in het onderzoek creëren: we zijn een betere samenleving wanneer we een samenleving van allen en voor allen zijn.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.