Articles

FASB, Financial Accounting Standards Board.

Vanaf volgend jaar zullen publieke en private ondernemingen en non-profitorganisaties gemakkelijker kunnen beslissen hoe zij beëindigde bedrijfsactiviteiten administratief moeten verwerken.
Een nieuwe FASB-standaard voor jaarrekeningen die in 2015 van kracht wordt, zal de ingewikkelde implementatierichtlijn voor beëindigde bedrijfsactiviteiten uit de in de Verenigde Staten algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen (GAAP) schrappen. Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) de complexe implementatierichtlijnen voor beëindigde bedrijfsactiviteiten schrappen en in plaats daarvan een nieuw, gemakkelijker te begrijpen principe in de plaats stellen.
Onder dat principe zullen alleen afstotingen van bedrijven die strategische verschuivingen vertegenwoordigen die een groot effect hebben op de activiteiten en financiële resultaten van een organisatie, worden gerapporteerd in beëindigde bedrijfsactiviteiten. Voorbeelden hiervan zijn de afstoting van een belangrijk geografisch gebied, een belangrijk bedrijfsonderdeel of een belangrijke investering volgens de vermogensmutatiemethode.

Een beëindigde bedrijfsactiviteit kan in grote lijnen worden omschreven als een bedrijfsactiviteit – of een onderdeel van een bedrijfsactiviteit – die de organisatie reeds heeft beëindigd of voornemens is te beëindigen.

Een beëindigde bedrijfsactiviteit kan in grote lijnen worden omschreven als een bedrijfsactiviteit – of een onderdeel van een bedrijfsactiviteit – die de organisatie reeds heeft beëindigd of voornemens is te beëindigen.
Onder de nieuwe standaard zullen investeerders, kredietverstrekkers en andere gebruikers van jaarrekeningen profiteren van uitgebreide toelichtingen die meer informatie zullen verschaffen over de activa, verplichtingen, baten en lasten van beëindigde bedrijfsactiviteiten.
De nieuwe leidraad zal ook informatieverschaffing vereisen over de baten vóór belastingen die toerekenbaar zijn aan een afstoting van een belangrijk deel van een organisatie die niet in aanmerking komt voor verslaggeving over beëindigde bedrijfsactiviteiten. Deze informatieverschaffing zal gebruikers informatie verschaffen over de aanhoudende trends in de resultaten van een verslaggevende organisatie uit voortgezette bedrijfsactiviteiten.
De FASB heeft de nieuwe standaard op 10 april gepubliceerd.

organisaties kunnen hun voordeel doen met de nieuwe leidraad door deze eerder toe te passen (zelfs als dit vóór 15 december 2014 is) voor alle nieuw geplande afstotingen van beëindigde bedrijfsactiviteiten

Voor beursgenoteerde ondernemingen met kalenderjaarafsluitingen wordt de nieuwe standaard van kracht in het eerste kwartaal van 2015. Voor de meeste private ondernemingen en organisaties zonder winstoogmerk is de standaard van kracht voor jaarrekeningen met boekjaren die beginnen op of na 15 december 2014. Organisaties kunnen echter hun voordeel doen met de nieuwe leidraad door deze eerder toe te passen (zelfs als dit vóór 15 december 2014 is) voor alle nieuw geplande afstotingen van beëindigde bedrijfsactiviteiten.
De wijzigingen in de definitie van een beëindigde bedrijfsactiviteit zijn vergelijkbaar met de definitie die is opgenomen in IFRS 5, Vaste activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten, die aangeeft dat een beëindigde bedrijfsactiviteit een afzonderlijke belangrijke bedrijfsactiviteit of geografisch bedrijfsgebied moet vertegenwoordigen.
In tegenstelling tot IFRS 5 bevat de nieuwe leidraad echter een principe voor de verslaggeving van beëindigde bedrijfsactiviteiten dat is gebaseerd op het begrip van een belangrijke strategische verschuiving, en verschillende illustraties die nadere aanwijzingen geven over hoe dat principe in specifieke voorbeelden moet worden geïnterpreteerd.
Ten slotte vereisen de wijzigingen in deze bijwerking bepaalde toelichtingen in de toelichting bij de jaarrekening voor afzonderlijk belangrijke onderdelen van een organisatie die niet in aanmerking komen voor verslaggeving over beëindigde bedrijfsactiviteiten. Deze informatie is niet vereist op grond van IFRS 5.

De standaard is het resultaat van de informatie die belanghebbenden aan de FASB hebben verstrekt dat te veel afstotingen in aanmerking komen voor de presentatie van beëindigde bedrijfsactiviteiten

De standaard is het resultaat van de informatie die belanghebbenden aan de FASB hebben verstrekt dat te veel afstotingen in aanmerking komen voor de presentatie van beëindigde bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van routinematige afstotingen van kleine groepen van activa. Volgens de bestaande GAAP kan een beëindigde bedrijfsactiviteit bijvoorbeeld een te rapporteren segment, een operationeel segment, een rapporteringseenheid, een dochteronderneming of een activagroep omvatten.
Velen hebben ook hun bezorgdheid geuit over het feit dat de uitgebreide implementatierichtsnoeren en illustraties over de toepassing van de huidige definitie van beëindigde bedrijfsactiviteiten complex en moeilijk toe te passen kunnen zijn. Anderen hebben kritiek geuit op de beperkte informatie over beëindigde bedrijfsactiviteiten, omdat de bestaande toelichtingen voornamelijk gericht zijn op de winst- en verliesrekening.
Beëindigde bedrijfsactiviteiten is ook een kwestie die de FASB heeft aangepakt bij de start van zijn vereenvoudigingsinitiatief (vermeld in het vorige nummer) om de complexiteit van boekhoudregels te verminderen.
Voor meer details over de nieuwe standaard kunt u de FASB in Focus lezen en een video bekijken met FASB-lid Tom Linsmeier en projectmanager Phil Hood.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.