Articles

De eerste Romeinse Keizerin – Livia Drusilla

(publiek domein)

We horen vaak over de Romeinse Keizers, maar zelden horen we over de Romeinse Keizerinnen die met hen getrouwd waren. Livia Drusilla was eerst gehuwd met Tiberius Claudius Nero (vermoedelijk in 43 VC) en baarde in 42 VC de toekomstige Keizer Tiberius. Later werd zij de derde en laatste vrouw van keizer Augustus van het Romeinse Rijk.

Zij werd op 30 januari 58 of 59 v. Chr. geboren uit Marcus Livius Drusus Claudianus en zijn vrouw, Aufidia, waarschijnlijk in Rome. Aangezien het leven van vrouwen in die tijd niet goed gedocumenteerd was, is er niet veel bekend over haar vroege leven. Toen zij met Tiberius Claudius getrouwd was, ging zij met hem en hun gezin in ballingschap in Griekenland, nadat eerstgenoemde de verkeerde politieke bondgenootschappen had gekozen (conservatieven in de Romeinse Senaat en Marcus Antonius). Later keerden zij in 39 v. Chr. naar Rome terug. Zij was zwanger van haar tweede kind, Nero Claudius Drusus, toen zij in 37/38 VC scheidde van Tiberius Claudius Nero om te trouwen met keizer Augustus. Zij zouden 51 jaar getrouwd blijven.

Livia stond bekend als een trouwe en betrouwbare maar stille steun voor haar echtgenoot. Augustus respecteerde haar gedachten en meningen zozeer dat hij zaken binnen het keizerrijk met haar zou bespreken, en daardoor beschouwden velen haar invloed op de keizer als groot. Er werd gezegd dat zij hem kon overtuigen barmhartig te zijn voor zijn tegenstanders. Livia Drusilla zou beweren niet zoveel invloed op Augustus te hebben, maar volgens de Romeinse historicus Tacitus was dit niet zo. Hij schreef in De Annalen (geschreven geschiedenis van het Romeinse Rijk van de jaren 14-68 n.Chr.): “Zij had zo’n greep op de oude Augustus gekregen, dat hij zijn enige kleinzoon Agrippa Postumus, hoewel verstoken van waardige kwaliteiten, en slechts brute moed van fysieke kracht bezittend, als balling naar het eiland Planaxia verdreef, zonder veroordeeld te zijn voor enige grove overtreding.”

Opvallend was dat haar waardigheid, schoonheid en intelligentie in heel Rome bewonderd werden. Maar, zoals bij iedereen het geval is, waren er ook mensen die haar niet mochten en niet vertrouwden. Een van hen was haar stiefkleinkind Gaius, die haar “Odysseus in een jurk” zou hebben genoemd vanwege haar scherpe tong.

Zij wilde er vooral voor zorgen dat een van haar twee zonen op de troon zou komen, en ze werkte er onvermoeibaar aan om dat te verwezenlijken. Ze was bang dat de biologische kleinzoons van Augustus erfgenaam zouden worden in plaats van een van haar twee zonen. In 4 AD adopteerde Augustus Tiberius en maakte hem tot erfgenaam. Na Augustus’ dood op 19 augustus 14 AD (waarbij Livia aan zijn zijde stond), werd Tiberius Romeins keizer. Augustus liet tweederde van zijn bezittingen na aan zijn erfgenaam en slechts een derde aan Livia.

Omdat Livia Drusilla zo belangrijk was voor Augustus, zorgde hij ervoor dat zij zowel haar status als haar macht zou kunnen behouden. In het testament stond ook dat zij in zijn Julische familie werd opgenomen; ook gaf hij haar de eretitel Augusta. Voortaan heette zij Julia Augusta, dank zij de eerbewijzen die Augustus haar had verleend.

Nadat haar zoon de troon had bestegen, hadden zij, althans voor een tijd, goede betrekkingen. Hoewel zij later nooit terugschrok voor inmenging in de besluitvorming van Tiberius. Tacitus schreef dat er tot het jaar 22 AD “een echte harmonie tussen moeder en zoon, of een goed verholen haat” bestond tussen de twee. De historicus Cassius Dio was het daar echter niet mee eens en zei dat hij zijn moeder verafschuwde op het moment van zijn troonsbestijging. Moe van haar bemoeizucht, werd zij door haar zoon uit de openbare aangelegenheden verwijderd. Tiberius haastte zich naar huis om haar bij te staan toen zij in 22 n. Chr. ziek werd, maar toen zij in 29 n. Chr. stierf, bleef hij op Capri, waar hij zich had teruggetrokken omdat hij te veel werk had. Velen beweren dat haar dominante aard de oorzaak van zijn verbanning was. Hij zou zijn veto uitspreken over alle eerbewijzen aan zijn moeder na haar dood. Die eerbewijzen zouden uiteindelijk worden verleend toen haar kleinzoon uiteindelijk de troon besteeg. Zij werd toen in het Latijn Diva Augusta (de goddelijke Augusta) genoemd. Er werd ook een standbeeld van haar geplaatst in de Tempel van Augustus.

Livia Drusilla zou later via haar zoon Nero Claudius Drusus de grootmoeder van keizer Claudius worden. Zij stierf op 86-jarige leeftijd in 29 AD – acht jaar voor haar zoons overlijden.

Like Loading…

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.