Articles

UO DIBELS® Data System

A DIBELS Phoneme Segmentation Fluency (PSF) a fonológiai tudatosság standardizált, egyénileg alkalmazott tesztje (Kaminski & Good, 1996). A PSF-mérés azt méri, hogy a tanuló képes-e három- és négyfonémás szavakat folyékonyan az egyes fonémákra tagolni. A PSF-mérés jó előrejelzője a későbbi olvasási teljesítménynek (Kaminski & Good, 1996). A PSF feladatot úgy végzik, hogy a vizsgáló három-négy fonémából álló szavakat mutat be szóban. A tanulónak ezután szóban elő kell adnia az egyes szavak egyes fonémáit. Ha például a vizsgáztató azt mondja, hogy “sat”, és a tanuló azt mondja, hogy “/s/ /a/ /t/”, akkor három lehetséges pontot kap a szóra. Miután a tanuló válaszolt, a vizsgáztató bemutatja a következő szót, és az egy perc alatt helyesen előadott fonémák száma határozza meg a végső pontszámot. A PSF mérés körülbelül 2 percet vesz igénybe, és 20 alternatív formája van a fejlődés ellenőrzésére.

A PSF-et az óvodában és az 1. osztályban alkalmazzák. A teljes információért lásd a DIBELS adminisztrációs ütemtervét.

A PSF méréssel kapcsolatos technikai információkért lásd technikai jelentéseinket és a National Center for Intensive Intervention-t.

Hogyan kapcsolódik a PSF a Big Ideas in Beginning Readinghez?

A PSF egy olyan mérés, amely a fonématudatossági készségeket értékeli.

A fonématudatosság (PA):

  1. a hangok hallásának és manipulálásának képessége a beszélt szavakban, valamint annak megértése, hogy a beszélt szavak és szótagok beszédhangok sorozataiból állnak (Yopp, 1992).
  2. alapvető fontosságú az olvasástanuláshoz egy alfabetikus írásrendszerben, mivel a betűk hangokat vagy fonémákat képviselnek. Fonémikus tudatosság nélkül a fonikának kevés értelme van.
  3. alapvető a beszéd nyomtatott formában való leképezéséhez. Ha egy gyermek nem hallja, hogy az “ember” és a “hold” ugyanazzal a hanggal kezdődik, vagy nem tudja összekapcsolni a /rrrrrruuuuuuuunnnnn/ hangokat a “fut” szóba, akkor nagy nehézségei lehetnek a hangok és az írásjelek összekapcsolásában, illetve a hangok szóvá való összekapcsolásában.
  4. erős előrejelzője azoknak a gyerekeknek, akik korai olvasási sikereket tapasztalnak.

Ha többet szeretne megtudni a fonémákról, a fonématudatosságról, valamint arról, hogyan lehet hatékony fonématudatossági oktatást tervezni és megvalósítani, látogasson el a Big Ideas in Beginning Reading (Nagy ötletek a kezdő olvasásról) weboldalra.

Leave a Reply

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.