Articles

FASB, Financial Accounting Standards Board.

A jövő évtől kezdődően az állami és magánvállalatoknak, valamint a nonprofit szervezeteknek könnyebb dolguk lesz annak eldöntésében, hogyan számolják el a megszűnt tevékenységeket.
A FASB 2015-ben hatályba lépő új számviteli standardja megszünteti az U.S. GAAP-ból a megszűnt tevékenységekre vonatkozó bonyolult végrehajtási útmutatót, és helyette egy új, könnyebben érthető alapelv lép a helyébe.
Ez az alapelv szerint csak olyan üzleti tevékenységek elidegenítését kell majd a megszűnt tevékenységek között jelenteni, amelyek olyan stratégiai változást jelentenek, amely jelentős hatással van a szervezet működésére és pénzügyi eredményeire. Ilyen például egy jelentős földrajzi terület, egy jelentős üzletág vagy egy jelentős tőkemódszeres befektetés elidegenítése.

A megszűnt tevékenység nagyjából úgy írható le, mint egy olyan üzletág – vagy egy üzletág összetevője -, amelyet a szervezet már megszüntetett, vagy amelynek megszüntetését tervezi.

A megszűnt tevékenység nagyjából úgy írható le, mint egy olyan üzletág – vagy egy üzletág összetevője -, amelyet a szervezet már megszüntetett, vagy amelynek megszüntetését tervezi.
Az új standard alapján a befektetők, a hitelezők és a pénzügyi kimutatások egyéb felhasználói számára előnyösek lesznek a kibővített közzétételek, amelyek több információt nyújtanak a megszűnt tevékenységek eszközeiről, kötelezettségeiről, bevételeiről és ráfordításairól.
Az új útmutató előírja továbbá egy olyan szervezet jelentős részének elidegenítéséhez kapcsolódó adózás előtti eredmény közzétételét, amely nem felel meg a megszűnt tevékenységek beszámolásának feltételeinek. Ez a közzététel információt nyújt a felhasználók számára a beszámolót készítő szervezet folytatódó tevékenységekből származó eredményének folyamatos tendenciáiról.
A FASB április 10-én adta ki az új standardot.

a szervezetek kihasználhatják az új iránymutatás előnyeit azáltal, hogy korábban (még ha 2014. december 15. előtt is) bevezetik azt a megszűnt tevékenységek bármely újonnan tervezett elidegenítésére

A naptári évvel végződő részvénytársaságok esetében az új standard 2015 első negyedévében lép hatályba. A legtöbb magántársaság és nonprofit szervezet esetében a 2014. december 15-én vagy azt követően kezdődő üzleti évekre vonatkozó éves pénzügyi kimutatásokra lép hatályba. A szervezetek azonban kihasználhatják az új iránymutatás előnyeit, ha azt korábban (még ha 2014. december 15. előtt is) alkalmazzák a megszűnt tevékenységek bármely újonnan tervezett elidegenítésére vonatkozóan.
A megszűnt tevékenység fogalmának módosításai hasonlóak az IFRS 5 Értékesítésre tartott befektetett eszközök és megszűnt tevékenységek című standardban szereplő meghatározáshoz, amely szerint a megszűnt tevékenységnek egy különálló fő üzletágat vagy földrajzi működési területet kell képviselnie.
Az IFRS 5-től eltérően azonban az új útmutató tartalmazza a megszűnt tevékenységek jelentésének elvét, amely a jelentős stratégiai váltás fogalmán alapul, valamint számos illusztrációt, amelyek további útmutatást nyújtanak arra vonatkozóan, hogy hogyan kell ezt az elvet konkrét példákon értelmezni.
Végezetül, a jelen frissítés módosításai megkövetelnek bizonyos közzétételeket a pénzügyi kimutatásokhoz fűzött megjegyzésekben a szervezet azon egyedileg jelentős összetevőire vonatkozóan, amelyek nem felelnek meg a megszűnt tevékenységek jelentésének. Ezeket a közzétételeket az IFRS 5 nem írja elő.

A standard az érdekelt felek azon tájékoztatásának eredménye, hogy az FASB-t túl sok elidegenítés felel meg a megszűnt tevékenységek bemutatásának

A standard az érdekelt felek azon tájékoztatásának eredménye, hogy az FASB-t túl sok elidegenítés felel meg a megszűnt tevékenységek bemutatásának, beleértve a kis eszközcsoportok rutinszerű elidegenítéseit is. Például a meglévő GAAP szerint a megszűnt tevékenységek közé tartozhat egy bemutatandó szegmens, egy működési szegmens, egy jelentési egység, egy leányvállalat vagy egy eszközcsoport.
Mások aggodalmukat fejezték ki amiatt is, hogy a megszűnt tevékenységek jelenlegi definíciójának alkalmazására vonatkozó kiterjedt végrehajtási útmutató és illusztrációk bonyolultak és nehezen alkalmazhatók. Mások a megszűnt tevékenységekről szóló korlátozott információkat kritizálták, mivel a meglévő közzétételek elsősorban az eredménykimutatásra összpontosítanak.
A megszűnt tevékenységek szintén egy olyan kérdés, amellyel az FASB foglalkozott, mivel elindította a számviteli szabályok bonyolultságának csökkentésére irányuló egyszerűsítési kezdeményezését (amelyet az előző számban említettünk).
Az új standardról további részleteket a FASB in Focusban olvashat, és megtekintheti a Tom Linsmeier FASB-tagot és Phil Hood projektmenedzsert bemutató videót.
A FASB in Focusban olvashat, és megnézheti a Tom Linsmeier FASB-tag és Phil Hood projektmenedzser által készített videót.

Leave a Reply

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.