Articles

Az első római császárnő – Livia Drusilla

(public domain)

A római császárokról gyakran hallunk, de a velük házasodott római császárnőkről ritkán. Livia Drusilla először Tiberius Claudius Néróhoz ment férjhez (vélhetően i. e. 43-ban), és i. e. 42-ben szülte meg a későbbi Tiberius császárt. Később ő lett a Római Birodalom harmadik és egyben utolsó felesége Augustus császárnak.

Kr. e. 58. vagy 59. január 30-án született Marcus Livius Drusus Claudianus és felesége, Aufidia gyermekeként, valószínűleg Rómában. Mivel a nők életét ebben a korban nem dokumentálták jól, korai életéről nem sokat tudunk. Miközben Tiberius Claudius felesége volt, vele és családjukkal együtt száműzetésbe vonult Görögországba, miután az előbbi rossz politikai szövetségest választott (konzervatívok a római szenátusban és Marcus Antonius). Később, i. e. 39-ben visszatértek Rómába. Második gyermekével, Nero Claudius Drususszal volt terhes, amikor i. e. 37/38-ban elvált Tiberius Claudius Nerótól, hogy feleségül menjen Augustus császárhoz. Házasságuk 51 évig tartott.

Líviáról köztudott volt, hogy hűséges és megbízható, de csendes támogatója volt férjének. Augustus annyira tisztelte a gondolatait és véleményét, hogy a birodalmon belüli dolgokat is vele vitatta meg, és emiatt sokan nagynak tartották a császárra gyakorolt befolyását. Állítólag képes volt meggyőzni őt, hogy legyen kegyes az ellenfeleivel szemben. Livia Drusilla azt állítaná, hogy nem volt akkora befolyása Augustusra, de Tacitus római történetíró szerint ez nem így volt. Az Évkönyvekben (a Római Birodalom írott története Kr. u. 14-68 között ) ezt írta: “Olyan nagy befolyást gyakorolt az idős Augustusra, hogy száműzöttként Planaxia szigetére űzte el egyetlen unokáját, Agrippa Postumust, aki bár nélkülözte a méltó tulajdonságokat, és csak a fizikai erő nyers bátorságával rendelkezett, mégsem ítélték el semmilyen durva vétségért.”

A méltóságát, szépségét és intelligenciáját egész Rómában csodálták. Azonban, ahogy az bárki másnál lenni szokott, voltak olyanok is, akik nem kedvelték és nem bíztak benne. Az egyik ilyen a mostohaunokája, Gaius volt, aki állítólag éles nyelve miatt “ruhás Odüsszeusznak” nevezte.”

Elsőként arra összpontosított, hogy két fia közül az egyik a trónra kerüljön, és fáradhatatlanul azon dolgozott, hogy ez megvalósuljon. Félt attól, hogy Augustus biológiai unokái lesznek az örökösök a két fia egyike helyett. Kr. u. 4-ben Augustus örökbe fogadta Tiberiust, és őt tette meg örökösnek. Augustus halálakor, Kr. u. 14. augusztus 19-én (ahol Livia mellette volt) Tiberius lett a római császár. Augustus a vagyonának kétharmadát az örökösére hagyta, és csak egyharmadát Liviára.

Mivel Livia Drusilla olyan fontos volt Augustus számára, gondoskodott arról, hogy megőrizhesse a státuszát, valamint a hatalmát. A végrendeletben az is szerepelt, hogy a lányt örökbe fogadta a juliai családjába; az Augusta megtisztelő címet is adományozta neki. Ettől kezdve a Julia Augusta nevet viselte, köszönhetően az Augustus által neki juttatott kitüntetéseknek.

A fiának trónra lépése után – legalábbis egy ideig – jó kapcsolatokat ápoltak. Bár később sem félt beavatkozni Tiberius döntéseibe. Tacitus azt írta, hogy Kr. u. 22-ig “valódi harmónia, vagy jól leplezett gyűlölet” állt fenn kettejük között. Cassius Dio történetíró azonban nem értett ezzel egyet, mondván, hogy felemelkedése idején gyűlölte az anyját. Megunva a beleszólását, fia eltávolította a közügyekből. Tiberius hazasietett, hogy mellette legyen, amikor Kr. u. 22-ben megbetegedett, de amikor Kr. u. 29-ben meghalt, Caprin maradt, ahová a túl sok munkára hivatkozva önszántából száműzte magát. Sokan azt állítják, hogy uralkodó természete volt az oka a száműzetésének. Megvétózta anyja halála után anyja minden kitüntetését. Ezeket a kitüntetéseket végül akkor kapta meg, amikor az unokája végül elfoglalta a trónt. Ekkor kapta latinul a Diva Augusta (Isteni Augusta) nevet. Egy szobrot is állítottak neki az Augustus-templomban.

Livia Drusilla később Claudius császár nagyanyja lett fia, Nero Claudius Drusus révén. Kr.u. 29-ben, 86 éves korában halt meg – nyolc évvel fia halála előtt.

Like Loading…

Leave a Reply

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.