Articles

Vähemmän munuaistapahtumia T1D:llä, jolla on BP

Tämä artikkeli on MedPage Todayn ja:

Tyypin 1 diabetesta sairastavilla potilailla verenpainetavoite alle 120/70 oli yhteydessä parempiin munuaistuloksiin.

Vertailtuna diabeetikkojen nykyisiin verenpaineohjeisiin, systolisen verenpaineen (BP) tavoitetaso <120 mmHg oli yhteydessä pienempään munuaistapahtumien riskiin verrattuna systoliseen verenpaineeseen, joka oli 130 – <140 mmHg, tutkimuksen johtava kirjoittaja, lääketieteen tohtori Elaine Ku Kalifornian yliopistosta San Franciscosta, ja kollegat.

Toimintakohdat

  • Huomaa, että tämä tutkimus on julkaistu abstraktina ja esitelty konferenssissa. Näitä tietoja ja johtopäätöksiä on pidettävä alustavina, kunnes ne julkaistaan vertaisarvioidussa lehdessä.

Asianalyysissä mitattuihin renaalitapahtumiin kuului mm. pienempi makroalbuminurian riski (riskisuhde 0,46, 95 % CI 0,29-0.73) ja pienempi kroonisen munuaissairauden riski (HR 0,23, 95 % CI 0,10-0,53), he raportoivat American Society of Nephrology’s Kidney Week -kokouksessa.

Ku huomautti, että diabeetikkojen nykyiset verenpaineohjeet perustuvat suurelta osin tyypin 2 diabetesta sairastavien henkilöiden suosituksiin. Vuonna 2014 julkaistussa Joint National Committee Recommendations -suosituksessa todetaan, että tyypin 2 diabetesta sairastaville potilaille tulisi antaa suun kautta otettavaa lääkitystä, kun verenpaine on yli 140/90 mmHg, ja vuonna 2016 American Diabetes Association (ADA) julkaisi suositukset, jotka ovat yhdenmukaisia aiemman suosituksen 140/90 mmHg kanssa. ADA kuitenkin ehdottaa, että potilaille, jotka ovat nuorempia, joilla on albuminuria, verenpainetauti ja useampi kuin yksi sydän- ja verisuonitautien riskitekijä, olisi asetettava alhaisemmat verenpainetavoitteet.

Ku kertoi MedPage Todaylle, että ”on olemassa vain vähän tutkimuksia, joissa on keskitytty tyypin I diabetesta sairastavien potilaiden erilaisiin verenpainetavoitteisiin ja pitkäaikaisten munuaistulosten riskiin.”

Tutkimukseen osallistui 1441 13-39-vuotiasta osallistujaa vuosina 1983-1993 toteutetusta Diabetes Complications and Control Trial (DCCT) -tutkimuksesta. Kaikilla osallistujilla oli tyypin 1 diabetes, ja heidät oli aiemmin satunnaistettu joko intensiiviseen glykeemiseen kontrolliin, joka oli määritelty alle 6 prosentin A1c-arvoksi, tai tavanomaiseen glykeemiseen kontrolliin. DCCT:n päätyttyä osallistujat jatkoivat EDIC-tutkimuksessa (Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications). Tämän osa-analyysin tulokset otettiin vuoteen 2012 asti.

DCCT:ssä osallistujat, joilla oli korkeampi systolinen verenpaine lähtötilanteessa, olivat yleensä iäkkäämpiä, miehiä ja diabeteksen kesto oli pidempi, samoin kuin retinopatian aikaisempi esiintyvyys ja albuminurian suurempi esiintyvyys.

Käyttämällä ajantasaistettuja, täysin oikaistuja Cox-malleja Ku:n ryhmä tutki erikseen BP-luokkien välisiä yhteyksiä, jotka oikaistiin lähtötilanteen ominaisuuksilla, mukaan lukien demografiset tiedot ja jo olemassa olevat sairaudet.

24 vuoden mediaaniseurannan aikana oli 84 tapausta, joissa todettiin III-vaiheen krooninen munuaissairaus, 169 tapausta, joissa todettiin akuutti makroalbuminuria, ja 26 tapausta, joissa todettiin loppuvaiheen munuaistauti.

Oikaistuissa Cox-malleissa korkeamman verenpaineen ja makroalbuminurian ja vaiheen III CKD:n riskin välillä oli vaiheittain porrastettu yhteys, totesivat kirjoittajat.

Kaikkea vuorovaikutusta ei kuitenkaan havaittu verenpaineen ja glykeemisen säätelystrategian (HbA1C <6 % vs. tavanomainen hoito) välillä DCCT:n aikana (P>0.10), mikä johti Ku:n ehdottamaan, että ”alhaisemmille verenpainetasoille altistumisesta saatava hyöty oli johdonmukainen riippumatta glykeemisen hallinnan strategiasta.”

Tekijät totesivat myös, että samankaltaisia tuloksia havaittiin, kun analyysi rajattiin koskemaan vain osallistujia, jotka saivat verenpainelääkitystä, kirjoittajat totesivat.

Loyola Medicine -lääketieteen laitoksen lääketieteen tohtori David Leehey, joka ei ollut osallisena kyseisessä tutkimuksessa, vertasi havaintoja VA:ssa vuonna 2015 tehdyn, hänen johtamansa samankaltaisen VA:ssa toteutetun NEPHRON-D – tutkimuksen tuloksiin. Hän kertoi MedPage Todaylle, että hänen tutkimuksessaan todettiin, että alle ”140/80 verenpaineeseen liittyi vähemmän ensisijaisia lopputulostapahtumia”, kun taas ”GFR:n heikkenemisnopeus oli alhaisempi potilailla, jotka saavuttivat systolisen verenpaineen alueella 120-<130.”

Niinkin, että hänen tutkimuksessaan tutkittiin iäkkäämpiä tyypin 2 diabeetikkopotilaita, kun taas Ku:n tutkimuksessa tutkittiin nuoria tyypin 1 diabeetikkoja, Leehey totesi molempien tutkimusten onnistuineen pienentämään riskiä sairastua munuaissairauteen alentamalla systolisen verenpaineen.

Diabeetikkopotilailleen, joilla on munuaissairaus, Leehey sanoi kertovansa, että hän kertoo heille, että paine ”välillä 120-140/60-80 on hyväksyttävä, mutta pyrin yleensä saavuttamaan systolisen verenpaineen < 130 edellyttäen, että diastolinen verenpaine ei ole < 60”. Hän varoittaa lääkäreitä olemaan tietoisia siitä, että ”iäkkäillä diabeetikoilla on tyypillisesti verisuonten jäykistymistä, ja heillä on usein normaali tai matala diastolinen verenpaine kohonneesta systolisesta verenpaineesta huolimatta.”

Ku huomautti joistakin tutkimuksen rajoituksista, muun muassa siitä, että hänen ryhmänsä ei pystynyt täysin sulkemaan pois käänteisen kausaalisuhteen mahdollisuutta. Lisäksi hän varoitti yleistämästä tuloksia, sillä osallistujajoukko oli pääasiassa ei-hispanistista valkoista, eivätkä tulokset välttämättä päde muihin rotuihin ja etnisiin ryhmiin.

Ku kertoi MedPage Todaylle, että tutkimustulokset olivat ainutlaatuisia, sillä ne osoittivat ”mahdollisen hyödyn matalampien verenpainetavoitteiden saavuttamisesta nuoressa tyypin I diabetesta sairastavassa väestössä”. Tämän havainnointitutkimuksen tulokset on kuitenkin toistettava interventiotutkimuksilla, jotta ”voidaan testata erilaisia verenpainetavoitteita tyypin I diabetesta sairastavassa väestössä”, hän lisäsi.

Paljastukset

Joillakin kanssakirjoittajilla on julkistettu asiaankuuluvat suhteet Genzymeen, Sanofiin, Amicukseen, BI:hen, Bayeriin, Dialyysiklinikoihin, Abbottiin, Scanosticsiin, Nova Biomedicaliin, Satellite Healthcareen, Merckiin ja UpToDateen.

Primary Source

American Society of Nephrology

Lähdeviite: Ku E, et al ”BP levels lower below than 120/70 mm Hg associated with lower risk of renal events in type 1 diabetes” ASN 2016; Abstract FR-OR013.

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.