Articles

Tietokantamarkkinointi – määritelmä ja merkitys

Tietokantamarkkinointi on tekniikka, jolla yritykset hankkivat ja analysoivat mahdollisimman paljon tietoa asiakkaistaan. Yritykset tekevät näin, jotta ne voivat räätälöidä suunnitelmiaan ja myyntipäätöksiään. Se on yksi monista markkinoinnin osa-alueista.

Yksikertaisesti sanottuna; tietokantamarkkinoinnissa käytetään asiakastietokantoja yksilöllisen viestinnän tuottamiseen myynnin lisäämiseksi.

Tietokantaan rakennetaan toisin sanoen tietokanta, jonka avulla voidaan tunnistaa asiakkaat. Sen jälkeen rakennat heidän kanssaan suhteen, joka auttaa kasvattamaan myyntiäsi.

Tietokonetietokantatekniikat säilyttävät tietoa asiakkaiden ominaisuuksista. Ne säilyttävät myös tietoja siitä, miten asiakkaat ovat vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa.

Tämän tiedon avulla voidaan määrittää näiden asiakkaiden pitkän aikavälin arvo yritykselle. Tietojen avulla voidaan ennustaa asiakkaan elinkaariarvoa jatkuvasti.

Jos tunnistat asiakkaasi ja tutustut heihin hyvin, voit myydä heille enemmän tuotteitasi. Toisin sanoen voit kasvattaa voittojasi.

American Marketing Associationin mukaan tietokantamarkkinointi on:

”Lähestymistapa, jossa tietokonetietokantatekniikat valjastetaan suunnittelemaan, luomaan ja hallitsemaan asiakastietoluetteloita, jotka sisältävät tietoa kunkin asiakkaan ominaisuuksista ja vuorovaikutushistoriasta yrityksen kanssa.”

Tärkeä käsite markkinoinnin taustalla on tuntemattomien ihmisten muuttaminen kontakteiksi. Sitten kontaktit muutetaan asiakkaiksi.

Tietokantamarkkinointi – tietojen tallentaminen

Yritykset tallentavat tietoja asiakkaistaan yhteen markkinointitietokantaan.

Tyypillisesti markkinoijat kokoavat nämä tiedot luettelotiedusteluista, sähköpostipyynnöistä, takuukorteista ja tilaustiedoista. Ne käyttävät myös suoramarkkinointitietoja.

Tietokantamarkkinointi on osa yrityksen suoramarkkinointia. Toisin sanoen se parantaa yrityksen suhdetta asiakkaisiinsa.

Hyvän asiakassuhteen ylläpitäminen ja luominen auttaa yrityksiä lisäämään asiakaspysyvyyttä. Itse asiassa asiakaspysyvyys on elintärkeä tekijä kestävän liiketoiminnan kasvattamisessa.

Tietokantamarkkinointi tekee tämän lähettämällä oikean viestin tietylle kohderyhmälle.

Tietokantamarkkinointia voi käyttää markkinatutkimukseen ja palkitsemisohjelmien luomiseen kanta-asiakkaille.

Tietokantamarkkinoinnin hyötyjä ovat muun muassa voittojen kasvattaminen – parantuneiden kohdemarkkinointiponnistelujen ansiosta – ja myynnin lisääminen.

Tietokantamarkkinoinnin avulla yritykset voivat lisäksi karsia hukkaa ja välttää kannattamattomia markkinasegmenttejä.

Tietokantamarkkinoinnin perusteet

Tietokantamarkkinoinnin perusteet

Tietokantamarkkinointiin liittyy neljä perustavaa laatua olevaa tekijää:

1. Määritä, mitä tietoja haluat tietää

Alkuun riittää mikä tahansa tietokanta. Sinun kannattaa muuntaa aiemmat tietueet tietokantaan, jos et ole jo tehnyt niin. Tietokannan aloittaminen on parempi kuin se, ettei sinulla ole lainkaan tietokantaa.

2. Päivitä tietokanta

Tietokannan perustaminen ilman sen päivittämistä on turhaa. Muista siis lisätä tietoja johdonmukaisesti.

3. Analysoi tiedot

4. Toimi tietojen perusteella

Sinun on toimittava analysoimiesi tietojen perusteella, jotta voit poimia asiakastietoja. Voit esimerkiksi ristiintaulukoida tietoja selvittääksesi, mitkä ovat asiakkaiden ostotottumukset.

Tietokantamarkkinointi ja laki

Tietokantamarkkinointi on 1980-luvulta lähtien paisunut megabisnekseksi. Se on myös joutunut yksityisyyden suojan puolustajien ja valtion sääntelyviranomaisten kasvavan tarkkailun kohteeksi.

Euroopan komissio on laatinut joukon tietosuojasäännöksiä. Näissä säädöksissä määritellään, miten yritykset voivat käyttää asiakastietoja.

Yhdysvalloissa on useita osavaltioiden ja liittovaltion lakeja, kuten Fair Credit Reporting Act (FCRA) ja Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA).

On olemassa myös ohjelmia, joiden avulla kuluttajat voivat estää puhelinnumeroidensa käyttämisen puhelinmyynnissä.

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.