Articles

Pitäisikö raha-asioita hoitaa yhdessä vai erikseen?

Rahojen hoitaminen yhdessä vakavassa parisuhteessa voi olla hankalaa – ota selvää, miten suunnitella yhteiset raha-asianne ja välttää päänsärkyä ja riitoja rahasta.

 • Mitä kannattaa miettiä, kun päätätte, miten hoidatte rahojanne
 • Jakaako, jakaa, maksaa viikkorahaa vai pitääkö rahanne erillään?
 • Älä hyppää suoraan syvään päähän
 • Mitä jos olet Universal Creditin piirissä?
 • Mitä jos kumppanisi käyttää liikaa rahaa?
 • Suojele itseäsi ja perhettäsi

Juttuja, joita kannattaa miettiä, kun päätät, miten hoidat raha-asioitasi

Ei ole olemassa ”yhden koon lähestymistapaa”

Voit käyttää ilmaista budjettisuunnittelijaa saadaksesi käsityksen siitä, paljonko sinulla ja kumppanillasi on rahaa tulossa ja menossa.

Miten hoidatte raha-asioitanne, riippuu siitä, miten suhtaudutte rahaan.

Voi olla, että joillakin aloilla jaatte mielellänne vastuun, mutta toisilla aloilla teidän on tehtävä kompromisseja.

Yritä ymmärtää toistenne lähestymistapaa ja asenteita rahaan ennen kuin aloitatte.

Siten löydätte helpommin ne alat, joilla olette samaa mieltä – ja joilla taas erimielisiä – jotta voitte havaita potentiaaliset ongelmat jo ennen kuin niitä ilmenee.

Ole varovainen yhteisen taloudenpidon suhteen, jos jommallakummalla teistä on huono luottotietohistoria

Asuminen tai naimisiinmeno sellaisen henkilön kanssa, jolla on huonot luottotiedot, ei vaikuta sinun luottotietoihisi.

Heti, kun avaatte yhteisen pankkitilin tai otatte asuntolainan yhdessä, luottoluokitukseenne voi kuitenkin kohdistua vaikutuksia.

Ha esimerkiksi haette luottoa, teidät pisteytetään yhdessä. Teidän molempien kannattaa tarkistaa luottoluokituksestanne ennen kuin yhdistätte taloutenne.

Tutustu Miten tarkistaa luottotietoraporttisi.

Luottamus ja oikeudenmukaisuus

Avatessanne yhteisen pankkitilin olette kumpikin vastuussa mahdollisista veloista tai tilinylityksistä, joten on elintärkeää, että luotatte toisiinne.

Teidän on oltava selvillä siitä, mitä pidätte oikeudenmukaisena osuutena, ja pitäydyttävä siinä.

Muista tarkistaa mahdolliset sopimukset, jos jokin asia muuttuu. Esimerkiksi jos jompikumpi teistä vaihtaa työpaikkaa tai jos teillä on lapsia.

Aseta rajat ja tee itsenäisyys selväksi

Ole alusta alkaen selvä siitä, mitä odotat. Yrittäkää asettaa menorajoja, jolloin kaikesta, mikä ylittää tämän summan, on tehtävä yhteinen päätös ennen kuin ostatte sen.

Kertokaa suoraan, kuinka paljon itsenäisyyttä teillä molemmilla tulee olemaan. Näin tiedätte molemmat, missä mennään, eikä teidän tarvitse riidellä mahdollisista erimielisyyksistä. Tehkää suunnitelma sen varalle, jos asiat menevät pieleen, älkääkä pelätkö kirjoittaa sitä ylös, jos uskotte sen helpottavan sen noudattamista.

Varmista, että olette tasavertaisia kumppaneita

Välttäkää tilannetta, jossa vain toinen teistä ymmärtää raha-asioitanne.

Ei ole väliä sillä, kuinka välinpitämätön jompikumpi teistä on rahan hallinnoinnista, jos annatte toisen kumppanin kontrolloida kaikkia yhteisiä raha-asiointeja, se on huono asia molemmille.

Keskinäinen ymmärrys tarkoittaa, että molemmat tietävät, mihin teillä on varaa ja mihin ei ole varaa, ja että jos jollekin teistä tapahtuisi jotain, toisella olisi käsitys raha-asioistaan.

Keskustele puolisosi tai kumppanisi kanssa rahasta

On tärkeää tietää tarkalleen, mitä rahoillenne parisuhteessa tapahtuu, joten keskustele rahoistanne kumppanisi kanssa säännöllisesti ja avoimesti. Tämä auttaa teitä molempia pysymään mukana kotitalouden raha-asioissa, hoitamaan raha-asioita vastuullisesti ja käsittelemään mahdolliset ongelmat yhdessä.

Jaa, jaa, maksa viikkorahaa vai pidä rahasi erillään?

On sinusta itsestäsi kiinni, miten hoidat raha-asioita parisuhteessa. Yleisesti ottaen on neljä pääasiallista tapaa:

 • pitää erillisiä tilejä
 • jakaa ja hoitakaa kaikki asiat pariskuntana
 • pääasiallinen tulonsaaja maksaa kumppanilleen ”viikkorahaa”
 • jakaa joitakin vastuita, mutta pitäkää jotkin asiat omana tietonanne.

Alhaalla on lisätietoa siitä, miten kukin toimintatapa toimii,

Mitä kukin toimintatapa tarkoittaa, on selostettu alla.Muista kuitenkin, että on syytä miettiä tarkkaan, mikä niistä soveltuu parhaiten tilanteeseen.

Rahojen pitäminen täysin erillään

Jos teillä ei ole yhteistä tiliä, pidätte molemmat tulonne erillään.

Mahdolliset yhteiset laskut, kuten vuokra tai asuntolaina, on jaettava tapauskohtaisesti.

Tässä on muutama keino, joiden avulla voitte varmistaa, että pysytte rahoissanne kärryillä silloin, kun hoidatte rahojaan erillisinä:

 • Suunnitelkaa kaikki asiat valmiiksi ja viestittäkää toisillenne säännöllisesti: Näin tiedät aina, mitä tulee ja mitä menee.
 • Päätä, miten laskut jaetaan: Olipa kyse sitten 50/50 tai jollakin muulla tavalla, teidän on oltava selvillä siitä, miten jaatte vastuun.
 • Ajattele kumppaniasi, kun teet kulutuspäätöksiä: Jaatte vastuun, joten varmista, ettet kuluta liikaa, sillä muuten kumppanisi joutuu korvaamaan erotuksen laskujen maksamiseen.

Jakaatte kaiken yhteisellä tilillä

Voitte yhdistää kaikki tulonne yhteen pottiin ja käyttää sitä kaikkiin menoihinne pienistä, jokapäiväisistä asioista vuokran, asuntolainan ja laskujen maksamiseen.

Tämä voi tehdä budjetoinnista paljon helpompaa, mutta tarvitsette yhteisen tilin, jotta se toimisi sujuvasti.

Siten teillä molemmilla on määräysvalta rahoihin ja voitte molemmat nähdä, mitä toinen käyttää.

Tässä on muutamia keinoja, joilla voit varmistaa, että kaiken jakaminen toimii teillä hyvin:

 • Varmista, että teillä on samanlaiset kulutustottumukset, tottumukset ja käyttäytymismallit – muutoin teillä on erimielisyyksiä ja alatte riidellä rahasta.
 • Sovittakaa keskenänne rahankäytön kynnysarvo – jos haluatte maksaa jotain kynnysarvoa kalliimpaa, teidän molempien on sovittava siitä, jotta vältytte riidalta.

Jaa se minun, sinun ja meidän kesken

Kun jaatte vastuun raha-asioista, kompromissi voi olla paras keino.

Voitte avata yhteisen tilin, jolla hoidatte laskut, mutta pidätte omat tilinne, joilla voitte maksaa asioita, joita haluatte erikseen.

Se on hyvä tapa helpottaa budjetointia ja säilyttää jonkinlainen itsenäisyys ja yksityisyys.

Tässä on muutama asia, joita kannattaa miettiä, kun päätätte, miten jaatte vastuuta:

 • Päättäkää, mitkä laskut maksatte yhteiseltä tililtä.
 • Määritelkää yhteiselle tilille kuukausittain maksettava osuus, olipa se sitten 50/50 tai tulojenne suuruuteen suhteutettu.
 • Pohtikaa kulutustottumuksianne, tottumuksianne ja käyttäytymistapojanne ja sopikaa, mikä on teille molemmille hyväksyttävää, jotta voitte välttää erimielisyyksiä ja riitoja rahasta.

Pääasiallinen maksaa kumppanille viikkorahaa

Jos jompikumpi teistä ei ansaitse lainkaan tai ansaitsee vähemmän kuin toinen, voitte kumpikin pitää erillistä kirjanpitoa ja pääasiallista palkkaa ansaitseva maksaa kumppanilleen viikkorahaa.

Haupatuloinen voi siirtää sovitun summan viikoittain tai kuukausittain kumppaninsa tilille.

Voitte kumpikin päättää, onko siirrettävä summa rahaa kotitalouslaskuihin ja käyttörahaan vai pelkkää henkilökohtaista käyttörahaa.

On muutama asia, joista kannattaa keskustella, ennen kuin lähdette tälle tielle:

 • Varmistaudu siitä, että ajatus tuntuu molemmille mukavalta.
 • Rahaa ei pidä nähdä ”palveluksena” – jos toinen kumppani hoitaa lapsia tai tekee hoitotyötä – sekin on työtä.
 • Keskustelkaa kaikenlaisista menoista, jotka on katettava rahasta, ja varmistakaa, että kuukausittainen tai viikoittainen summa on riittävä.

Älkää hyppääkö suoraan syvään päähän

Tilin jakaminen on iso askel, joten voi olla hyvä idea testata vettä ennen kuin menette loppuun asti ja jaatte kaiken.

Kokeile avata yhteinen tili, jossa ei ole tilinylitysmahdollisuutta, ja kumpikin maksaa pienen summan joka kuukausi.

Käyttäkää rahaa jakamalla vastuu yhdestä tai kahdesta kotitalouslaskusta ja katsokaa, miten tulette toimeen.

Parien kuukausien jälkeen istukaa alas ja keskustelkaa, toimiiko homma hyvin. Jos se toimii, voitte lisätä maksuosuuttanne ja alkaa jakaa enemmän vastuuta.

Jos teillä on paljon rahaa säästössä, voitte avata yhteisen säästötilin, josta teidän molempien on sovittava, ennen kuin rahaa voidaan nostaa.

Tämä on hyvä turva sitä vastaan, että jompikumpi sukeltaa säästöihin keskustelematta siitä ensin toisen kanssa.

Mitä jos saat Universal Credit -etuuksia?

Kun Universal Credit otetaan käyttöön, etuuksien saamistapa muuttuu, ja teidän on päätettävä, onko yhteinen tili paras ratkaisu kotitaloudellenne.

Lue lisää aiheesta Universal Creditin yhteiset maksut pariskunnille.

Mitä jos kumppanisi käyttää liikaa rahaa?

Jos puolisosi tai kumppanisi käyttää enemmän rahaa kuin teillä on varaa, on elintärkeää puhua toisillenne. Pää hiekkaan tunkeminen ei saa ongelmaa katoamaan.

Löydät vinkkejä siitä, miten puhua kumppanisi kanssa rahasta, Relate-sivustolta.
Jos olette valmiita työskentelemään yhdessä, löydät MoneySavingExpert-sivustolta ’Stop Spending – Tips & tools to help you fight yourselfopens in new window’ (Pysäytä rahankäyttö – vinkkejä & työkaluja, jotka auttavat sinua taistelemaan itseäsi vastaanopens in new window) -julkaisun, joka on todella hyödyllinen.

Jos puhuminen päättyy vain riitoihin (ja parisuhdeongelmat voivat usein olla yksi syy ylikulutukseen), tarvitset apua:

 • neuvojalta,
 • velkaneuvojalta; tai
 • suhdeneuvojalta.
Jos velkakierre on pääongelma, ota yhteyttä maksuttomaan ja puolueettomaan velkaneuvontaan – katso kohta Mistä saat maksutonta velkaneuvontaa.

Suojele itseäsi ja perhettäsi

Voi tulla aika, jolloin et yksinkertaisesti näe valoa tunnelin päässä.

Tällöin sinun on suojeltava itseäsi ja muuta perhettä liiallisen kuluttamisen aiheuttamilta ongelmilta.

Välttäkää yhteisiä velkoja

Jos teillä on yhteisiä velkoja, muistakaa, että kumpikin teistä on vastuussa niiden takaisinmaksusta kokonaisuudessaan.

Jos kumppanisi ei maksa osuuttaan, sinä olet silti vastuussa.

Älä siis suostu uusiin yhteisiin velkoihin, ellet ole täysin tyytyväinen järjestelyyn.

Etenkään älä suostu velkoihin, joiden vakuutena on asuntosi.

Pitäkää luottokorttinne omana tietonanne

Vaikka luottokortit eivät voi olla ”yhteisiä”, on tavallista, että on pääkortinhaltija ja muita valtuutettuja käyttäjiä.

Kun valtuutetulle käyttäjälle kertyy hallitsematon lasku, pääkortinhaltijan vastuulla on silti maksaa se.

Jos siis kumppanisi on korttisi valtuutettu käyttäjä, harkitse valtuutuksen peruuttamista.

Suojele luottoluokitustasi

Taloudellinen sidonnaisuus jonkun toisen kanssa voi vaikuttaa luottoluokitukseesi ja saattaa vaikeuttaa uusien luottojen saamista.

Jos voit, vältä yhteisiä pankkitilejä, yhteisiä lainoja ja yhteisiä laskuja, kunnes kumppanisi luottotilanne paranee.

Tiedä lisää

Opi ryhtymään toimiin velkaantumisen vähentämiseksi tai välttämiseksi.

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.