Articles

Kysymys: Mikä on äitiys- ja isyysloma ja miten se toimii?

Äitiys- ja isyysloma on suojattua aikaa, jonka työntekijä voi ottaa vapaaksi vastasyntyneen tai vastikään adoptoidun lapsensa hoitamista varten.

Jos yrityksessäsi on vähintään 50 työntekijää, sinua saatetaan vaatia tarjoamaan 12 viikkoa palkatonta lomaa siihen oikeutetuille työntekijöille, niin äideille kuin isillekin, FMLA:n eli perhe- ja sairausloma-ajan lain mukaan.

Tässä on lisätietoja vaatimuksista, joista sinun tulisi olla tietoinen sekä liittovaltion että osavaltion tasolla.

Pikalinkit

Mitä ovat liittovaltion äitiys- ja isyyslomaetuudet

Perhe- ja sairauslomalain (Family and Medical Leave Act, FMLA) mukaan useimpien työnantajien, joiden palveluksessa on vähintään 50 työntekijää, on sallittava siihen oikeutetuille yhdysvaltalaisille työntekijöille:

 • pitää 12 viikkoa palkatonta lomaa 12 kuukauden aikana;
 • jatkamaan terveydenhuoltopalveluja yrityksen suunnitelman mukaisesti loman aikana; ja
 • palaamaan vanhaan tai vastaavaan työpaikkaan loman päätyttyä. Heillä on myös oltava sama korvauspaketti kuin lähtiessään.

Lisäksi FMLA edellyttää, että sen piiriin kuuluvien työnantajien on:

 • tiedottamaan työntekijöille heidän oikeuksistaan, kelpoisuudestaan ja FMLA:n mukaisista vaatimuksista;
 • täyttämään ja toimittamaan ilmoitus kelpoisuudesta (lomake WH-381) jokaiselle työntekijälle, joka hakee lomaa ensimmäisen kerran kahdentoista kuukauden aikana; ja
 • täyttämään ja toimittamaan nimeämisilmoituksen (lomake WH-382) sen jälkeen, kun he ovat määritelleet, että pyydetty loma on FMLA:n piiriin kuuluvasta syystä.

Ollakseen oikeutettu FMLA:n mukaiseen lomaan työntekijän on:

 • Työskenneltävä FMLA:n piiriin kuuluvan julkisen tai yksityisen työnantajan palveluksessa, erityisesti:
  • Julkiset virastot, mukaan lukien liittovaltion, osavaltion ja paikalliset työnantajat, kuten koulut.
  • Yksityiset työnantajat, jotka työllistävät vähintään 50 työntekijää vähintään 20 työviikon ajan kuluvan tai edeltävän kalenterivuoden aikana;
 • Työskennellä paikassa, jossa työnantajalla on vähintään 50 työntekijää 75 mailin säteellä;
 • ovat työskennelleet 1250 tuntia loman alkamista edeltäneiden 12 kuukauden aikana; ja
 • ovat työskennelleet työnantajan palveluksessa 12 kuukauden ajan.

Lisätietoa saat Yhdysvaltain työministeriön oppaasta Employer’s Guide to the FMLA.

Onko osavaltioita, jotka tarjoavat enemmän äitiys-/isyysvapaaetuuksia kuin FMLA?

Kyllä, on osavaltioita, jotka tarjoavat enemmän äitiys-/isyysvapaaetuuksia kuin FMLA.

Esimerkiksi Kalifornian maksullisen perhevapaan (Paid Family Leave, PFL) vakuutusohjelmassa sanotaan:

 • Kelpoiset työntekijät voivat saada palkallista vapaata työnantajasta riippumatta. Yleensä työntekijät ovat oikeutettuja kuuden viikon palkalliseen vapaaseen (60-70 % työntekijän viikkopalkasta, enintään 1 216 dollaria viikossa).
 • Ollakseen oikeutettuja työntekijän on täytynyt ansaita vähintään 300 dollarin palkka (josta on vähennetty osavaltion työkyvyttömyysvakuutusmaksut) PFL-hakemuksen jättämistä edeltävien 12 kuukauden aikana.

Vermont tarjoaa seuraavia vanhempainvapaaetuuksia:

 • Palkattomat lomaetuudet ulotetaan pienemmissä yrityksissä työskenteleville vanhemmille. Työnantajien, joilla on vähintään 10 työntekijää, on annettava vapaata vastasyntyneiden tai adoptoitujen lasten vanhemmille. Työntekijöiden on täytynyt työskennellä työnantajan palveluksessa vähintään 30 tuntia viikossa lomaa edeltävän vuoden ajan.
 • Vanhemmat voivat pitää vanhempainvapaata enintään 12 viikkoa vuodessa. He voivat myös korvata palkattoman vapaan sairausajalla, lomarahalla tai muulla palkallisella vapaalla. Palkattoman ajan korvaaminen muulla palkallisella vapaalla voi olla enintään 6 viikkoa vapaasta.

Koska nämä lait vaihtelevat osavaltioittain, muista tarkistaa osavaltiosi työministeriön verkkosivuilta.

Rakastu nykyaikaiseen palkanlaskentaan

Onko syytä tarjota äitiys- tai isyysvapaata, jos minun ei tarvitse?

Ja vaikka sinua ei vaadittaisikaan, äitiys- ja isyysvapaan tarjoaminen voi olla myönteinen henkilöstöetu.

Jos olet kiinnostunut tarjoamaan sitä, lue tämä artikkeli siitä, miten laadit vanhempainvapaakäytännön työntekijöillesi.

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.