Articles

FASB, Financial Accounting Standards Board.

Ensi vuodesta alkaen julkiset ja yksityiset yritykset sekä voittoa tavoittelemattomat yhteisöt voivat helpommin päättää, miten niiden tulisi käsitellä lopetettuja toimintoja kirjanpidossaan.
Uusi FASB:n kirjanpitostandardi, joka astuu voimaan vuonna 2015, poistaa yhdysvaltalaisista kirjanpitostandardeista. Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) -standardeista lopetettuja toimintoja koskevat monimutkaiset soveltamisohjeet ja korvaa ne uudella, helpommin ymmärrettävällä periaatteella.
Tämän periaatteen mukaan lopetettuina toimintoina raportoidaan vain sellaiset liiketoimintojen luovutukset, jotka edustavat strategisia muutoksia, joilla on merkittävä vaikutus organisaation toimintaan ja taloudelliseen tulokseen. Esimerkkejä ovat merkittävän maantieteellisen alueen, merkittävän liiketoimintalinjan tai merkittävän pääomaosuusmenetelmällä tehdyn sijoituksen luovutus.

Lopetettua toimintoa voidaan laajasti kuvata liiketoiminnaksi – tai liiketoiminnan osaksi – jonka organisaatio on jo lopettanut tai aikoo lopettaa.

Lopetettua toimintoa voidaan laajasti kuvata liiketoiminnaksi – tai liiketoiminnan osaksi – jonka organisaatio on jo lopettanut tai aikoo lopettaa.
Uuden standardin mukaan sijoittajat, lainanantajat ja muut tilinpäätöksen käyttäjät hyötyvät laajennetuista liitetiedoista, jotka antavat enemmän tietoa lopetettujen toimintojen varoista, veloista, tuotoista ja kuluista.
Uusi ohjeistus edellyttää myös, että tilinpäätöksessä on esitettävä tiedot veroja edeltävästä tuloksesta, joka johtuu sellaisen organisaation merkittävän osan luovutuksesta, joka ei täytä lopetettujen toimintojen raportoinnin edellytyksiä. Nämä tiedot antavat käyttäjille tietoa raportoivan organisaation jatkuvien toimintojen tuloksen jatkuvasta kehityksestä.
FASB antoi uuden standardin 10. huhtikuuta.

organisaatiot voivat hyödyntää uutta ohjeistusta ottamalla sen käyttöön aikaisemmin (vaikka ennen 15.12.2014) kaikkien hiljattain suunniteltujen lopetettujen toimintojen luovutusten osalta

Pörssiyhtiöissä, joiden tilikausi päättyy kalenterivuonna, uusi standardi tulee voimaan vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä. Useimmissa yksityisissä yrityksissä ja voittoa tavoittelemattomissa yhteisöissä se tulee voimaan vuositilinpäätöksissä, joiden tilikaudet alkavat 15.12.2014 tai sen jälkeen. Organisaatiot voivat kuitenkin hyödyntää uutta ohjeistusta ottamalla sen käyttöön jo aiemmin (vaikka ennen 15.12.2014) kaikkien hiljattain suunniteltujen lopetettujen toimintojen myyntien osalta.
Lopetetun toiminnon määritelmään tehdyt muutokset ovat samankaltaisia kuin IFRS 5:ssä Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot esitetty määritelmä, jonka mukaan lopetetun toiminnon tulisi edustaa erillistä merkittävää liiketoimintalinjaa tai erillistä maantieteellistä toiminta-aluetta.
Toisin kuin IFRS 5:ssä, uudet ohjeet sisältävät kuitenkin periaatteen lopetettujen toimintojen raportoinnista, joka perustuu käsitteeseen merkittävästä strategisesta muutoksesta, sekä useita esimerkkejä, jotka antavat lisäohjeita siitä, miten tätä periaatetta on tulkittava erityisissä esimerkeissä.
Tämän päivityksen muutokset edellyttävät lisäksi, että tilinpäätöksen liitetiedoissa on esitettävä tietyt tiedot organisaation yksilöllisesti merkittävistä osista, jotka eivät täytä lopetettujen toimintojen raportoinnin edellytyksiä. Näitä tietoja ei vaadita IFRS 5:ssä.

Standardi oli seurausta siitä, että sidosryhmät ilmoittivat FASB:lle, että liian monet luovutukset täyttävät lopetettujen toimintojen esittämisen edellytykset

Standardi oli seurausta siitä, että sidosryhmät ilmoittivat FASB:lle, että liian monet luovutukset täyttävät lopetettujen toimintojen esittämisen edellytykset, mukaan lukien rutiininomaiset pienten omaisuuseräryhmien luovutukset. Nykyisen tilinpäätösnormiston mukaan lopetettuun toimintoon voi esimerkiksi kuulua raportoitava segmentti, toimintasegmentti, raportointiyksikkö, tytäryritys tai omaisuuseräryhmä.
Vähemmistö ilmaisi myös huolensa siitä, että nykyistä lopetettujen toimintojen määritelmää koskevat laajat soveltamisohjeet ja -esimerkit voivat olla monimutkaisia ja vaikeasti sovellettavia. Toiset ovat kritisoineet lopetettuja toimintoja koskevan informaation vähäisyyttä, koska nykyiset liitetiedot keskittyvät ensisijaisesti tuloslaskelmaan.
Lopetetut toiminnot on myös asia, jota FASB käsitteli aloittaessaan yksinkertaistamisaloitettaan (joka mainittiin edellisessä numerossa), jonka tarkoituksena on vähentää kirjanpitosääntöjen monimutkaisuutta.
Lisätietoa uudesta standardista saat FASB in Focus -julkaisusta ja katsomalla videon, jossa esiintyvät FASB:n jäsen Tom Linsmeier ja projektin projektipäällikkö Phil Hood.
Hyväksyttiin.

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.