Articles

Jidoka – definition, oprindelse og fordele

Ønsker du at opdage fejl automatisk? Det er ikke noget problem med Jidoka lean production-princippet.

Metoderne til lean production er baseret på den antagelse, at enhver proces kan forbedres trin for trin. Denne idé kan ses i sin reneste form i den kontinuerlige forbedringsproces. Hele denne filosofi er imidlertid underbygget af den erkendelse, at vi i sidste ende aldrig virkelig kan opnå perfektion. Når det er sagt, fortæller den dybt rodfæstede japanske Kaizen-filosofi os, at vi skal indtage en helt igennem positiv holdning til denne forudsætning. Med andre ord betyder det, at hvis vi ikke kan opnå perfektion, betyder det også, at der altid er plads til forbedringer. Men hvad med mere alvorlige fejl, som langt overstiger de 7 Muda-spildtyper og kan have vidtrækkende konsekvenser? Takket være Jidoka har lean produktion metoderne til også at håndtere dem.

Verden af lean produktion

Mindre spild og mere værditilvækst – lean produktionsmetoder giver dig mulighed for at foretage målrettede forbedringer af din produktionseffektivitet. Vores white paper giver en kompakt introduktion.
Få dit eksemplar nu

Jidoka opdager fejl i realtid

Sammen med just-in-time er Jidoka en af de to søjler i Toyota Production System og dermed i lean produktion i det hele taget. Når man følger Jidoka-metoden, slukker et system eller en maskine automatisk, når der opstår problemer. Denne idé kan spores tilbage til en automatiseret vævestol, der blev udviklet af Toyoda Sakichi (1867-1930). Hver gang en tråd rev i stykker, aktiverede det en særlig maskindel, som automatisk stoppede væven. Jidoka er en moderne videreudvikling af Sakichis oprindelige idé, som er muliggjort af overvågningssystemer som f.eks. sensorer. Hvis der opstår afvigelser eller funktionsfejl, opdager maskinen det så at sige af sig selv og slukker for sig selv. Samtidig bliver medarbejderen opfordret til at gribe ind og løse problemet. Med tiden er der opstået en anden betegnelse for Jidoka – “autonomation”, en kombination af “automatisering” og “autonomi”.

Dele og produkter med fejl kan omhyggeligt undgås ved hjælp af Jidoka.

Men denne metode resulterer dog ikke i fuldt autonome (autos = selv; nomos = lov) maskiner. Når maskinen er blevet stoppet, er det tid for mennesker at træde ind og løse det tekniske problem med maskinen eller komponenten, finde ud af årsagerne og overveje modforanstaltninger. Den relevante medarbejder får udtrykkeligt til opgave at løse dette problem. Det er netop det, der er pointen med Jidoka. Som det praktiseres hos Toyota, tilskynder det til løbende forbedringer gennem problemløsning. Maskinføreren leder efter årsagen til problemet og gennemfører en modforanstaltning for permanent at afhjælpe det.

I første omgang synes Jidoka at være skadelig for produktiviteten, da den afbryder produktionen. Fordelene opvejer imidlertid langt denne opfattede ulempe. Jidoka er et effektivt værktøj i CIP-værktøjskassen, som hjælper med at finde frem til problemerne og derefter løse dem hurtigt. Som følge heraf skal der bruges mindre tid på kvalitetssikring bagefter. Samtidig tager denne fremgangsmåde også hensyn til maskinerne, som udsættes for unødig stress, når fejl ikke opdages. Ved straks at genkende tekniske uregelmæssigheder, når de opstår, gør det også lettere at undersøge årsagen, før sporet så at sige går koldt.

Sammenhængen mellem Poka Yoke og Jidoka

En anden lean-metode fokuserer på at undgå fejl på Gemba’en. Gemba betyder det faktiske sted, hvor værdien skabes – altså værkstedet, når der er tale om produktion. Det er her, at Poka Yoke kommer ind i billedet. Selv om nogle måske er hurtige til at forveksle dette med Jidoka, kan begge principper faktisk klart adskilles fra hinanden. Poka Yoke er et dedikeret fejlforebyggelsessystem, der anvender specifikke processer og signaler til at hjælpe med at undgå kendte fejl. Det gør det ideelt til hyppigt gentagne arbejdstrin, f.eks. på samlebåndet, som er særligt modtagelige for øjeblikke af sløseri. Jidoka er på den anden side ikke en forebyggende foranstaltning. Den griber i stedet ind, når en fejl allerede er opstået. Dette er et perfekt eksempel på, hvordan forskellige lean-produktionsmetoder kan supplere hinanden.

Er du interesseret i anvendelser og principper fra lean-produktionsverdenen? Så har vi lige det, du leder efter! Du skal blot abonnere på artikelbloggen ved at udfylde feltet øverst til højre!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.