Articles

Inddrag Obamas Nobels fredspris

The New York Times bemærkede det ironiske i, at den længst siddende præsident i krigstid fik Nobels fredspris kun ni måneder inde i sin første embedsperiode. Alligevel karakteriserede artiklen Obama som en modvillig kriger, der arbejder under en tung byrde, som han har arvet fra sin forgænger. Artiklen fokuserede også på Obamas bestræbelser på at ændre den måde, hvorpå USA fører krig, idet han i højere grad benytter sig af droneangreb og målrettede operationer med specialstyrker end af traditionel intervention med landstyrker. Men dermed fortalte Times kun halvdelen af historien.

Den norske Nobelkomité sagde, at den tildelte præsident Obama fredsprisen i 2009, fordi “(hans) diplomati er baseret på det koncept, at de, der skal lede verden, skal gøre det på grundlag af værdier og holdninger, der deles af flertallet.”

Fire år senere fortalte Christof Heyns, FN’s særlige rapportør om udenretslige drab, summariske eller vilkårlige henrettelser, på en konference i Genève, at præsident Obamas droneangrebsprogram truer 50 års folkeret ved at opmuntre andre stater til at overtræde langvarige menneskerettighedsstandarder.

Det omfang, hvori Obamas droneangrebsprogram har institutionaliseret praksis med udenretslige henrettelser – i strid med folkeretten – er dokumenteret i The Assassination Complex: Inside the Government’s Secret Drone Warfare Program, en ny bog af Jeremy Scahill og medarbejderne på online nyhedspublikationen The Intercept.

I sin optræden på Democracy Now! for at diskutere bogen afviste Jeremy Scahill Obama-administrationens absurde påstand om, at droneangreb er en renere og mere human måde at føre krig på.

“Obama har kodificeret snigmord som en central officiel komponent i amerikansk udenrigspolitik”, sagde Scahill. “Dette er et globalt mordprogram, der er autoriseret og drives under, hvad der svarer til et parallelt retssystem … hvor præsidenten og hans rådgivere fungerer som dommer, jury og bøddel for mennesker over hele verden.”

En af de mest opsigtsvækkende afsløringer i The Assassination Complex involverer afsløringen af hemmelige regeringsdokumenter om Operation Haymaker, et droneangrebsprogram, der opererer i det nordøstlige Afghanistan. Ifølge regeringens egne dokumenter var næsten 90 procent af de mennesker, der blev dræbt i amerikanske luftangreb i en fem måneders periode, ikke de tilsigtede mål.

The New York Times rapporterede også, at præsident Obama har iværksat militære aktioner i i alt syv lande – Irak, Afghanistan, Syrien, Libyen, Pakistan, Somalia og Yemen – uden tilladelse fra Kongressen. Hvis man medregner hemmelige militære aktioner foretaget af specialoperationsstyrker, er listen længere og virkningen meget bredere.

Den metastasering af amerikansk militær magt under Joint Special Operations Command blev første gang dokumenteret i Scahills bog og dokumentarfilm Dirty Wars: The World is a Battlefield fra 2013.

Nick Turse har lavet yderligere rapportering om emnet for magasinet The Nation.

“I løbet af det regnskabsår, der sluttede den 30. september 2014, blev amerikanske specialoperationsstyrker (SOF) udsendt til 133 lande – omkring 70 procent af alle nationer på planeten – ifølge hærens oberstløjtnant Robert Bockholt, en officer for offentlige anliggender hos U.S. Special Operations Command (SOCOM),” rapporterede Turse i en artikel i januar 2015 i The Nation. “Dette kronede en treårig periode, hvor landets mest elitære styrker var aktive i mere end 150 forskellige lande rundt om i verden, hvor de udførte missioner, der spænder fra dræbe/indfange-natteangreb til træningsøvelser.”

I en anden artikel, der blev offentliggjort i april 2015, rapporterede Turse, at “(i)i 2014 gennemførte USA 674 militære aktiviteter i hele Afrika, næsten to missioner om dagen, hvilket er et spring på næsten 300 procent i antallet af årlige operationer, øvelser og militær-til-militære træningsaktiviteter, siden U.S. Africa Command (AFRICOM) blev oprettet i 2008.”

At tildele en Nobels fredspris på baggrund af forventninger var uden fortilfælde. Men efter otte år med uafbrudt krigsførelse bør Nobelkomitéen foretage endnu en hidtil uset handling: Den bør tilbagekalde Obamas fredspris og kræve tilbagebetaling af prispengene.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.