Articles

Hvorfor betragtes det at leve sammen før ægteskabet som at leve i synd?

Spørgsmål: Hvorfor er det at leve sammen før ægteskabet en synd?”
Svar: “Hvorfor er det at leve i synd at leve sammen før ægteskabet? Dette spørgsmål kunne besvares meget lettere, hvis Bibelen kom med en klar proklamation som “at leve sammen før ægteskab eller uden for ægteskab er at leve i synd”. Da Bibelen ikke fremsætter en sådan definitiv erklæring, hævder mange (herunder nogle, der hævder at være kristne), at det at leve sammen uden for ægteskabet ikke er at leve i synd. Måske er grunden til, at Bibelen ikke kommer med en klar udtalelse, at det i Bibelens tid var relativt sjældent, at ugifte mennesker levede som mand og kone, især blandt jøder og kristne. Når vi i denne artikel taler om at leve sammen, henviser vi til at leve sammen i den forstand, at man lever som mand og kone, herunder seksuelle forhold, uden at være gift. Vi henviser ikke til en mand og en kvinde, der bor i samme hus uden seksuelle forhold.

Selv om Bibelen ikke udtrykkeligt udtaler sig om at leve i synd, betyder det ikke, at Bibelen er helt tavs om dette spørgsmål. Vi må snarere lægge flere skriftsteder sammen og ud fra dem udlede princippet om, at enhver seksualitet uden for ægteskabet mellem én mand og én kvinde er synd. Der er mange skriftsteder, der erklærer Guds forbud mod seksuel umoral (ApG 15:20; 1 Korinther 5:1; 6:13, 18; 10:8; 2 Korinther 12:21; Galater 5:19; Efeser 5:3; Kolossenser 3:5; 1 Thessaloniker 4:3; Judas 7). Det græske ord, der oversættes med “seksuel umoral” eller “utugt” i disse vers, er porneia, og det betyder bogstaveligt talt “ulovlig lyst”. Da den eneste form for lovlig seksualitet er ægteskabet mellem en mand og en kvinde (1. Mosebog 2:24; Matthæus 19:5), så er alt uden for ægteskabet, hvad enten det er utroskab, sex før ægteskabet, homoseksualitet eller noget andet, ulovligt, med andre ord, synd. At leve sammen før ægteskabet falder helt klart ind under kategorien utugt – seksuel synd.
Hebræerbrevet 13:4 beskriver den ærefulde tilstand i ægteskabet: “Ægteskabet skal æres af alle, og ægteskabet skal holdes rent, for Gud vil dømme den, der bedriver ægteskabsbrud, og alle dem, der er seksuelt umoralske.” Dette vers skelner klart mellem det, der er rent og ærefuldt – ægteskabet – og det, der er seksuelt umoralsk – alt uden for ægteskabet. Da det at leve sammen uden for ægteskabet falder ind under denne kategori, er det synd. Enhver, der lever sammen uden for et lovligt ægteskab, indbyder til Guds misfornøjelse og dom.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.