Articles

Bracket busted? Start på en frisk med Bettor Bracket

  • Om PhillyVoice.com
  • Om aHealthierPhilly
  • Kontakt
  • Rettigheder / Privatliv
  • Medarbejdere / Medarbejdere
  • RSS

Indholdet af dette websted, såsom tekst, grafik, billeder og andet materiale på dette websted, er kun til oplysningsformål og udgør ikke medicinsk rådgivning.

ahealthierphilly er sponsoreret af Independence Blue Cross, den førende sygesikringsorganisation i det sydøstlige Pennsylvania, der betjener næsten 2.

ahealthierphilly og dets sundhedsrelaterede informationsressourcer er ikke en erstatning for den medicinske rådgivning, diagnose og behandling, som patienterne modtager fra deres læger eller sundhedsplejersker, og er ikke beregnet til at udøve lægevirksomhed, udøve sygepleje eller udføre professionel sundhedsrådgivning eller -service i den stat, hvor du bor. Intet på dette websted er beregnet til at blive brugt som medicinsk eller sygeplejefaglig diagnose eller professionel behandling.

Søg altid råd hos din læge eller en anden autoriseret sundhedsplejerske. Kontakt altid din sundhedsplejerske, før du påbegynder en ny behandling, eller hvis du har spørgsmål vedrørende din sundhedstilstand. Du bør ikke se bort fra lægelig rådgivning eller forsinke at søge lægelig rådgivning på grund af noget, du læser på dette websted. I tilfælde af en medicinsk nødsituation skal du straks ringe til en læge eller 112.

Dette websted anbefaler eller støtter ikke nogen specifikke tests, læger, procedurer, udtalelser eller andre oplysninger, der kan være nævnt på dette websted. Beskrivelser af, henvisninger til eller links til andre produkter, publikationer eller tjenester indebærer ikke nogen form for anbefaling af nogen art. Tillid til oplysninger fra dette websted er udelukkende på egen risiko.

Selv om vi forsøger at holde oplysningerne på webstedet så nøjagtige som muligt, fraskriver ahealthierphill sig enhver garanti for indholdets nøjagtighed, aktualitet og fuldstændighed samt enhver anden garanti, udtrykkelig eller stiltiende, herunder garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. ahealthierphilly forbeholder sig også ret til midlertidigt eller permanent at afbryde dette websted, en side eller en funktionalitet til enhver tid og uden varsel.

Webstedet og dets indhold leveres på et “som det er”-grundlag.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.