Articles

3 myter om affald og genbrug afkræftes

Myte 3.

Komposterbare beholdere forsvinder på magisk vis i jorden.

I henhold til WRAP anslås det, at komposterbart plast udgør omkring 0,5 % af forbrugernes plastemballage i Storbritannien. Det, du skal tænke på, er, hvor du smider det væk, og hvad der sker, når det er indsamlet.

De fleste plastprodukter, der er mærket som komposterbare, vil kun blive nedbrudt i industrielle kompostere, fordi de opfylder de særlige betingelser, der er nødvendige.

For industriel kompostering findes der en standard til test af produkterne, som fastsætter kriterierne for, hvornår materialerne kan accepteres af forarbejdningsanlæggene. Virkeligheden er imidlertid, at en stor del af den britiske infrastruktur til genanvendelse af organisk materiale ikke er indrettet til fuldt ud at behandle den komposterbare plast, som de modtager, og vil fjerne den som kontaminering sammen med anden plast. Dette gælder især for genanvendelse af fødevarer, som normalt sendes til anaerobe nedbrydningsanlæg, der meget ofte ikke har en komposteringsfase, der gør det muligt for det komposterbare emballagemateriale at nedbrydes fuldt ud.

Hvis materialet smides i det almindelige affald, vil det ende på lossepladsen, hvor det ikke vil blive nedbrudt, da betingelserne ikke er opfyldt, eller det vil ende på et affaldsenergianlæg, hvor det vil blive forbrændt til energi og ikke adskille sig væsentligt fra standardplast.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.