Articles

Økologisk landbrug vs. konventionelt landbrug

  • Hvad er bedre: økologisk landbrug vs. konventionelt landbrug?
  • Hvad er forskellen på økologisk og uorganisk landbrug?

Det ultimative mål med landbruget er ikke dyrkning af afgrøder, men dyrkning og perfektionering af mennesker.

– Masanobu Fukuoka

Indien er en nation, der er domineret af landbruget. Men landbrugserhvervet er undervurderet. Vi tænker ikke engang over, hvordan frugterne, grøntsagerne og kornene når frem til vores tallerkener. Hvordan bliver de dyrket? Bruges der kemikalier, der siver ned i jorden? Mister de næring? Kan de være af bedre kvalitet?

Nogle af disse spørgsmål vil blive besvaret i denne artikel om økologisk landbrug vs. konventionelt landbrug. Hvad er godt for Indien og for indernes sundhed?

En hurtig kendsgerning: 70 % af husholdningerne i landdistrikterne er afhængige af landbruget for at tjene til livets ophold, ifølge FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO). Så afhængig er Indien af landbruget. Og derfor er det vigtigt at gøre det rigtigt.

Hvad er en bedre landbrugsmetode: økologisk landbrug vs. konventionelt landbrug? Lad os finde ud af det.

Billedkilde

Forskellen mellem økologisk landbrug og konventionelt landbrug

Lad os fordybe os i at lære mere om hver slags metode, før vi sammenligner økologisk landbrug vs. konventionelt landbrug.

Konventionelt landbrug er den landbrugsmetode, der indebærer brug af pesticider og andre kemikalier for at få det størst mulige udbytte af afgrøder. Ved at bruge denne metode går man dog på kompromis med afgrødernes kvalitet.

Kemikalierne siver ned i jorden og kommer ind i fødekæden på flere punkter. Konventionelt dyrkede fødevarer, der lander på vores borde, kan også være belastet med pesticider, der er skadelige for vores sundhed. Det konventionelle landbrugs mål er at sikre fødevaresikkerheden, selv om det kan opnås ved hjælp af genetisk modificerede organismer (GMO’er).

På den anden side er økologisk landbrug eller moderne landbrug baseret på bæredygtige måder at dyrke afgrøder på. Disse teknikker er landbrugsfokuserede og forbedrer bedriftens naturlige frugtbarhed. Ifølge forskningen er nogle af disse teknikker:

  • Afgrøderotation
  • Kompagnementsplantning
  • Brug af naturlige gødningsstoffer som kompost, grøngødning eller benmel
  • Fremme naturlige rovdyr af insekter osv.

Det moderne eller økologiske landbrug har til formål at forbedre jordens frugtbarhed, sundhed og sikkerhed, at bevare miljøet og at forsyne mennesket med næringsrige afgrøder uden kemikalier.

Økologisk landbrug vs. konventionelt landbrug i et overblik

Økologisk landbrug Konventionelt landbrug
Udpining af jorden Anvendelse af naturlig gødning, sædskifte forbedrer jordkvaliteten. Jorden og jordkvaliteten forringes med tiden på grund af brugen af kunstige pesticider.
Gødningsstoffer Der anvendes kun naturlige gødningsstoffer som gødning, kompost osv. Kunstgødning som DDT anvendes.
Næringsstofkvalitet Maden har et højere indhold af næringsstoffer. Der er et næringsstoftab. Nogle gange betydeligt.
Indflydelse på jorden Jorden forbliver frugtbar. Jorden bliver ufrugtbar på grund af udnyttelse.
Indflydelse på miljøet Biologisk landbrug er bæredygtigt og respekterer miljøet. Ingen bæredygtig; har en giftig virkning.
GMO’er Generisk modificerede organismer anvendes ikke eller tilskyndes til det. Generisk modificerede organismer anvendes for at øge udbyttet af afgrøder.
Sundhedssikkerhed Afgrøder, der dyrkes efter denne metode, skader ikke menneskers eller dyrs sundhed. Afgrøder, der dyrkes efter denne metode, kan være skadelige for sundheden.
Dyrplageri Der forekommer ikke dyrplageri. Ofte sprøjtes antibiotika ind i husdyrene.
Bedriftsmetoder Brug af blandede afgrøder, sædskifte, kompagniskabbe osv. bevarer jordkvaliteten. Bedriftsmetoderne er kun fokuseret på at øge udbyttet og forbedre økonomien. Det er ikke godt for jorden eller fremtiden.
Livstilsændring for landmænd Det er til det bedre. Det varsler undergang. Kemisk landbrug er en trussel mod deres levebrød.
Billedkilde

Vi har brug for økologisk landbrug

Økologisk landbrug er den sikre vinder i debatten om økologisk landbrug vs. konventionelt landbrug.

Ifølge Verdensbanken står Indien over for følgende udfordringer:

  • Hævelse af landbrugets produktivitet
  • Reduktion af fattigdommen i landdistrikterne
  • Forsyning af fødevaresikkerhed

Alle disse udfordringer kan håndteres gennem økologisk landbrug. Landbrugets produktivitet kan øges ved at forebygge ufrugtbarhed og erosion af jorden gennem skadelige konventionelle landbrugsmetoder som f.eks. stubbrænding. Anvendelse af metoder som f.eks. sædskifte kan ikke blot opretholde produktiviteten, men også sikre fødevaresikkerheden på længere sigt end konventionelt landbrug.

Når landbrugets produktivitet er høj, er fattigdommen i landdistrikterne automatisk lav. Ubevidste landmænd udnytter jorden, som så bliver ufrugtbar efter nogle få år. Når jorden er ufrugtbar, mister de deres levebrød, begraver sig i gæld og tager ofte deres eget liv.

Hvordan kan du gøre en forskel på dette, spørger du måske? Landbrugsindustrien er ligesom alle andre industrier baseret på en ligning mellem udbud og efterspørgsel. Hvis du hjælper med at øge efterspørgslen efter økologisk dyrkede fødevarer, vil landmændene ikke have noget andet valg end at gå over til moderne dyrkningsmetoder. Når du skal vælge mellem økologisk dyrkede fødevarer og konventionelt dyrkede produkter, skal du vælge de førstnævnte. Det begynder med dig.

Tre skåler for økologisk landbrug. Det er det, der vil bane vejen for et sundere dig, et blomstrende Indien og et gladere miljø.

Prøv 24 Mantra Organics’ økologiske fødevarer og smag på det gode ved økologiske fødevarer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.