Articles

UO DIBELS® Data System

DIBELS Phoneme Segmentation Fluency (PSF) je standardizovaný, individuálně zadávaný test fonologického uvědomování (Kaminski & Good, 1996). Měřítko PSF hodnotí schopnost žáka plynule segmentovat tří- a čtyřfonémová slova na jednotlivé fonémy. Bylo zjištěno, že měření PSF je dobrým prediktorem pozdějších výsledků ve čtení (Kaminski & Good, 1996). Úloha PSF se provádí tak, že zkoušející ústně předkládá slova o třech až čtyřech fonémech. Žák pak slovně produkuje jednotlivé fonémy v každém slově. Pokud například zkoušející řekne „seděl“ a student řekne „/s/ /a/ /t/“, získá za toto slovo tři možné body. Poté, co student odpoví, zkoušející předloží další slovo a počet správně vyprodukovaných fonémů za jednu minutu určuje konečný počet bodů. Měření PSF trvá přibližně 2 minuty a má 20 alternativních forem pro sledování pokroku.

PSF se administruje v mateřské škole a v 1. třídě. Kompletní informace naleznete v časovém plánu administrace DIBELS.

Technické informace o měření PSF naleznete v našich technických zprávách a na stránkách Národního centra pro intenzivní intervenci.

Jak PSF souvisí s Velkými myšlenkami v počátečním čtení?

PSF je měření, které hodnotí dovednosti fonematického uvědomování.

Fonematické uvědomování (PA) je:

  1. schopnost slyšet a manipulovat se zvuky v mluvených slovech a pochopení, že mluvená slova a slabiky se skládají z posloupností řečových zvuků (Yopp, 1992).
  2. nezbytné pro učení čtení v abecedním systému psaní, protože písmena představují zvuky neboli fonémy. Bez fonematického uvědomění nemá fonika velký smysl.
  3. zásadní pro mapování řeči do tisku. Pokud dítě neslyší, že slova „man“ a „moon“ začínají stejným zvukem, nebo nedokáže spojit zvuky /rrrrrruuuuuunnnnn/ do slova „run“, může mít velké potíže se spojením zvuků s jejich písemnými symboly nebo se spojením zvuků do slova.
  4. silným prediktorem dětí, které zažívají úspěch v počátečním čtení.

Chcete-li se dozvědět více o fonémech, fonematickém uvědomování a o tom, jak navrhnout a realizovat efektivní výuku fonematického uvědomování, navštivte webové stránky Big Ideas in Beginning Reading.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.