Articles

Střelec a Ryby: kompatibilita znamení v milostných vztazích, v přátelství a v manželství

Rybí muž Střelec žena. Střelec a Ryby je rozporuplný a složitý svazek. Při společných zájmech a podobných životních cílech mají téměř protikladné temperamenty. Kompatibilitu Střelce a Ryb v lásce, rodině a přátelství podrobně popisujeme v našem článku.

Charakteristika znamení zvěrokruhu

Abychom podrobně pochopili kompatibilitu těchto znamení, stojí za to prozkoumat obecné charakteristiky každého z těchto znamení. Níže je uveden podrobný popis osobnosti Střelce a Ryb.

Střelec (23/23/21)

Střelec se vztahuje k živlu ohně. Většina těchto lidí jsou okouzlující dobrodruzi, kteří jsou vždy obklopeni houfem přátel. Nesedí na místě, neustále hledají zdroje nových dojmů, rádi cestují, sportují, včetně extrémních sportů. Mají přirozené charisma, optimističtí Střelci se rychle seznamují s lidmi a často mají úspěch u opačného pohlaví.

Střelce charakterizuje dětská blízkost, přímočarost a někdy netaktnost. Mohou se někoho nevědomky dotknout nekorektní poznámkou. Zlobit se na Střelce delší dobu je však nemožné, uvědomí-li si svou chybu, udělá vše pro to, aby milované osobě vrátil místo.

Ve finančních záležitostech jsou Střelci zpravidla bezstarostní. Nemají sklon ke shromažďování, hodně peněz utrácejí za zábavu.

Střelec – zavilý romantik. Snadno a rychle se zamilují, ale trochu ochladnou, když jejich partner začne mluvit o rodině. Představitelé značky se často bojí zodpovědnosti, proto se žení a vdávají a mají děti v poměrně zralém věku.

Aktivní a zábavní Střelci se rychle nabaží rutiny, proto se snaží vybrat si pro sebe zajímavou práci. Zástupci tohoto znamení se často stávají veřejně činnými osobami nebo sportovci. Není jim lhostejné ani podnikání. Ze Střelců často pocházejí velmi dobří zpěváci, herci a tanečníci.

Ryby (20/02/20/03)

Ryby patří mezi vodní živly. Představitelé tohoto znamení – bojovníci za spravedlnost, klid, moudří a sympatičtí lidé. Snadno nacházejí východisko z obtížných životních situací nejen pro sebe, ale i pro své okolí. Ryby často podléhají cizímu vlivu, mohou několikrát změnit svůj postoj k témuž tématu.

Představitelé tohoto znamení jsou nestálí, snadno se rozcházejí i s nejstaršími přáteli, pokud jim překážejí v dosažení cílů. Ryby jsou dobrými psychology. Někdy se snaží lidi přesvědčit o nesprávné představě o jejich vlastní slabosti, aby s nimi později mohli snadno manipulovat a učinit z nich své pomocníky nebo mecenáše.

Ryby jsou kontroverzní. Přirozená vytrvalost, rozhodnost, schopnost přizpůsobit se měnícím se okolnostem umožňují Rybám snadno dosáhnout svých cílů. Jejich vrozená lenost, pasivita, strach z odpovědnosti, nedostatek disciplíny a touha pokračovat o svých slabostech si s nimi však mohou krutě zahrávat. Na čas bez snahy o vysoké cíle se Ryby často snaží uniknout realitě pomocí alkoholu.

Postoj k financím u Ryb může být různý. Jsou mezi nimi jak bohatí, tak i naprosto chudí lidé. Někteří představitelé tohoto znamení jsou hospodární a dokáží šetřit, zatímco jiní, kteří se řídí určitými zásadami všeobecné rovnosti, ve skutečnosti popírají materiální hodnoty.

V milostném vztahu se Ryby zcela věnují své vyvolené. Zástupci tohoto znamení jsou i přes určitou pasivitu poměrně vášnivé osobnosti. Na svou první lásku vzpomínají celý život a bolestně přežívají zlomy.

Sklon k dobrodružství a touha po prostém obohacení mohou zástupce tohoto znamení uvrhnout na šikmou plochu. Přirozené reakce a sympatie však z Ryb dělají dobré lékaře a dobrovolníky. Mají vynikající tvůrčí schopnosti a často se věnují umění.

Slučitelnost muže Střelce a ženy Ryby

Muž Střelec neubral ženám na pozornosti. Obvykle hledá partnerku, která ho bude inspirovat k vynikajícím povýšením a která chce doma udržovat krb. Ženy Ryby nejsou vždy rozhodujícím faktorem při výběru partnera. Často nechávají slušné muže hledat lepší. Dívky z tohoto znamení se narodily, aby milovaly a byly milovány.

Za určitých okolností mohou Ryby a Střelec vytvořit úspěšné spojenectví.

V lásce

Dívka Ryby i muž Střelec jsou vášnivé osobnosti, které hledají vysokou a čistou lásku. V životě mohou dlouho hledat svůj ideál, setkávat se delší dobu při vzájemném pozorování a studovat chování partnera v různých situacích.

Po spatření spřízněné duše v muži Střelci se žena ve znamení Ryb stane ke svému partnerovi otevřenější a začne o něj pečovat. A on se zase snaží milované všemožně vyhovět a někdy se nechá vést. Vzhledem k lásce obou znamení jsou takové vztahy úspěšné pouze v případě bezpodmínečné vzájemné důvěry.

V manželství

Manželství ženy Ryb a muže Střelce se pravděpodobně velmi liší od běžných rodin. Neexistují zde žádné standardní úkoly. Je nepravděpodobné, že by žena ve znamení Ryb souhlasila s tím, že bude dělat v kuchyni a věnovat se dětem, a lehkomyslný a frivolní Střelec se nestane spolehlivým manželem. Aby si jeden druhého vážili, budou něco jiného.

Pro Střelce je velkým plusem jeho ženy její schopnost řešit každodenní problémy, podpora a útěcha v pravý čas. Žena bude obdivovat manželovu aktivitu a jeho dobrodružství. Budou spolu rádi cestovat a jejich způsob života bude stabilně pomíjivý. Chybět jeden druhému nebudou, nedají na sebe dopustit. Navíc společné zájmy a srovnatelné životní hodnoty ještě více posílí jejich jednotu.

V přátelství

Jasné a intenzivní přátelství mezi mužem Střelcem a ženou Rybou bude silné. Rádi se navzájem podělí o své dojmy z filmu a hudby. Rádi se budou společně procházet, zkoušet něco nového. Pravděpodobně si nepomohou praktickými radami, ale budou schopni plně hovořit o každém tématu. Velmi často takové přátelství plynule přechází v románek.

Kompatibilita ženy Střelce a muže Ryby

Záhadný, zasněný muž Ryby a aktivní dívka Střelec poměrně obtížně dosahují porozumění ve vztahu. Míra kompatibility závisí na typu vztahu a touze partnerů na sobě pracovat.

V milostném vztahu

Střelec, žena a muž Ryba mají podobný pohled na život. Oba jsou často ponořeni do svých myšlenek a snů. Ale jestliže klidný muž ve znamení Ryb je zvyklý jít s proudem, žena ve znamení Střelce nesedí se založenýma rukama. Je aktivní a energická, je netečná a těžce na vzestupu, proto jsou taková spojenectví poměrně vzácná. Žena Střelec bude muset muže Ryby neustále přesvědčovat o nějakém činu, který mu podle jejího názoru bude užitečný. To bude dívku mrzet, unaví ji to a vztah přeruší.

V manželství

Slučitelnost konstelací v rodinném životě je poměrně nízká. Manželství Ryb mužů a žen Střelců bude pro ty druhé obtížné. Dívky z tohoto znamení si často vybírají za manžela spolehlivého muže, který jim bude oporou, což se o Rybách bohužel říci nedá.

Muž ve znamení Ryb se nechce podřídit standardnímu pojetí svého manžela, je poměrně obtížné ho vzrušit, což ženu Střelce jistě rozruší. Stejná dívka má také daleko k představě ideální ženy. Často chybí doma a někdy neplní domácí povinnosti. Takové manželství bude úspěšné, pokud žena Střelec převezme roli živitelky rodiny a povolání muže bude tvořivé.

V přátelství

V přátelství nejsou pro sebe Višňák a žena Střelec tak nároční jako v manželství nebo v milostném vztahu. Bude pro ně zajímavé si o všem dlouho povídat, nebudou se moci navzájem unavit. On je vynikající psychoterapeut, který jí poskytne morální pomoc v obtížné situaci, ona je člověk, který dokáže pozitivně reagovat a dávat naději. Jejich přátelství bude příjemné a dlouhé.

Pozitivní a negativní stránky svazku

Přestože je spojení Střelce a Ryb poměrně vzácné, má některé pozitivní aspekty.

Mezi ně patří následující body:

  • Protože představitelé obou znamení usilují o vysoké duchovní ideály, budou schopni odpovídajícím způsobem vychovávat své děti a předávat jim schopnost soucitu a lásku ke spravedlnosti;
  • Pokud je to žádoucí, mohou Střelec a Ryby snadno dosáhnout harmonie ve vztazích, protože se dokáží přizpůsobit určitým okolnostem;
  • ve dvojici Žena je ryba a muž Střelec je často moudrým a pečlivým manželem, který svého marnotratného muže učí šetřit;
  • od přírody impulzivní Střelci někdy prostě potřebují vrozený odpočinek Ryb, který jim pomáhá uvolnit se, odpoutat se od každodenního shonu a přemýšlet o svých činech;
  • velmi často se Střelec a Ryby stávají ideálními partnery jeden pro druhého v posteli, protože oba milují experimenty a snaží se o něco neobvyklého.

Nevýhody milostného svazku nebo manželství Střelce a Ryb jsou následující:

  • Rybám poměrně často vadí přílišná (podle jejich názoru) aktivita Střelců, protože je nutí jednat a přemýšlet o naléhavých problémech poté, co opustili svět svých snů;
  • Střelce mrzí pasivita partnera, jeho lenost, neochota dosáhnout svých cílů ve skutečnosti;
  • Žena Střelec, která kvůli manželovi opouští své zájmy, a muž Ryby, který podlehl své ženě a začal se projevovat, mohou být v manželství velmi nešťastní;
  • zranitelná žena Ryby může být zarmoucena netaktností vlastní Střelci;
  • žena narozená ve znamení Ryb je zcela oddaná lásce, takže ji může ranit lehkovážnost Střelce, který má kromě citů k partnerovi i mnoho jiných zájmů.

Předložený horoskop kompatibility obsahuje obecné informace o povaze Ryb a Střelce. Úspěch svazku těchto znamení do značné míry závisí na individuálních vlastnostech osob a schopnosti obou stran dělat ústupky.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.