Articles

– Moje oblíbená synastrická umístění

Umístění, která jsou skvělá pro sexuální nebo intenzivní vztahy, jsou tučně

Venuše v jiném 5. domě- Vzájemně se tolik zbožňují; milostný vztah. Osoba s Venuší inspiruje osobu v domě k tvorbě a lásce. Jsou si navzájem múzami. Cokoli s 5. domem může přidat vrstvu žárlivosti a majetnictví, protože chtějí být jeden pro druhého tím jediným. To může být buď okouzlující, nebo vyčerpávající. Když je to láskyplné, je to velmi zvláštní a tvůrčí vztah.

Neptuna/Jupitera 8. dům – Osoba na planetě je k osobě v domě opravdu velkorysá ve všech ohledech. V sexuální oblasti Jupiter dodává množství sexu a oddanost a Neptun dodává sexu magii a hlubokou úroveň vzájemného pochopení temných stránek.

Luna konjunkce Asc./Luna v jiném 1./7. domě- Osoba s Lunou vnímá osobu v domě jako jednu ze svých a oba v sobě okamžitě nacházejí útěchu. Budou zbožňovat roztomilé a dětské vlastnosti druhé osoby. Osoba v domě má ráda ženské vlastnosti Luny. Domácímu člověku se toto umístění může, ale nemusí líbit kvůli tomu, že se Luna někdy chová jako mateřská postava nebo vždy citově reaguje na jeho vnější energii. Celkově jde o milé spojení.

Slunce/Měsíc v jiném 4. domě – Jsou si navzájem domovem. Pobyt doma a sledování filmů je jejich oblíbenou kratochvílí. Osoba na planetě vnímá osobu v domě jako jednu ze svých a chce ji podporovat, ať se děje cokoli. S Lunou zde může být vrstva roztomilého hašteření, protože podvědomě oba cítí, že se snaží zapůsobit na rodičovskou/matčinu postavu a zároveň vycházet se svým partnerem.

Slunce/Luna/Venuše v 10. domě- Osoba v domě obdivuje osobu v planetě a myslí si, že je přitažlivá a nejlepší ve všem, co dělá. Planetární osoba to oceňuje a je ochotna svému partnerovi pomáhat, protože vidí jeho potenciál. Skvělé umístění pro jakýkoli typ vztahu, také pokud není zatížen Neptunem.

Mars v jiném 1./7./10. domě- Z obou stran je vidět velká sexuální přitažlivost a hodně akce, aby se věci podařily. Může se stát, že budou chtít s tím druhým neustále bojovat nebo ho převálcovat, ale to může přidat na přitažlivosti. Ti dva budou stále něco dělat a mohou se navzájem tlačit do věcí, které vždy chtěli/potřebovali udělat.

Jupiter v 1./2./7. domě- Jsou jeden druhému oblíbenou osobou. Navzájem se cítí skvěle. Jupiter může výrazně zvýšit sebevědomí osoby v domě a/nebo dát hodně v materiální či nemateriální hodnotě.

Slunce/Merkur/Luna/Venuše v dalším 11. domě- Dělá z lidí nejlepší přátele. Mohou spolu navázat vztah, protože sdílejí stejná přání a koníčky.

Neptun/12. dům-Jakákoli osobní planeta + Jupiter- Tak ano, tato umístění mohou být velmi špatná – vedou ke lhaní, idealizaci atd. Ale s mírou to může být dobré. Obklopuje je určitý pocit magie; mají pocit, že potkali spřízněnou duši. Velká míra porozumění a čtení myšlenek druhých. Toto umístění může způsobit, že se oba kolem sebe budou cítit psychicky. Při správném použití může vzniknout velmi zvláštní spojení. V sexuální oblasti je cítit hluboké okouzlení, jako by byli oba očarováni.

Merkur/3. dům konjunkce/trín/sextil Venuše – Snadná komunikace. Milují vzájemné myšlení a to, jak ten druhý mluví. I když se zrovna nemáte rádi, informace z vás přímo srší; žádné trapné mlčení.

Pluto konjunkce Luna- Hluboké porozumění a péče jde oběma směry. Oba se chtějí navzájem chránit před světem, i když osoba s Plutem může tuto myšlenku dovést do extrému. Osoba s Lunou se stane absolutním oblíbencem Pluta díky své starostlivé a/nebo dětské povaze.

Pluto-Mars/Venuše- Intenzivní a majetnická láska. Mars může snést Plutonovu intenzitu; Pluto chce, aby se Mars vzdal své moci, a Mars říká „donuť mě“. Venuši se může zdát jako nerovný soupeř, temná stránka Plutonovy osoby pohltí Venuši i její lásku. Venuše může někdy hrát na Plutonovu nutkavou potřebu konzumovat, takže tento vztah je náchylnější k mindrákům. Pluto je však také o transformaci, umožňuje oběma partnerům vzdát se těchto špatných vlastností a stát se něčím silnějším.

Slunce v konjunkci s Venuší – osoba Venuše dává svou lásku v základním vyjádření své osobnosti Slunci. Slunce bude Venuši lichotit a bude její lásku opětovat. Vzájemně se hluboce obdivují.

Merkur/Slunce v jiném 3. domě nebo Slunce naproti Merkuru- Konjunkce je pěkná, ale protiklad hodně přispívá k jejich konverzaci, protože sice stále vědí, odkud ten druhý vychází, což přispívá ke snadné konverzaci, ale mají odlišné názory. Přidání různých myšlenek vede k nápadům, které by je předtím nikdy nenapadly, a to v konjunkci opravdu není, pokud nemáte třeba Uran/Jupiter-Merkur. Oba aspekty mohou pomoci problémům, kde je potřeba komutace. Hodně zajímavých rozhovorů. Se 3. domem a jakýmkoli umístěním Merkur-Slunce mohou mluvit o všem pod sluncem. Třetí dům může přidat závratný a rušný typ komunikačního stylu; mluvit věčně, mluvit jeden přes druhého atd. protože v sobě navzájem vzbuzují mnoho nápadů.

Konjunkce Venuše/opozice Venuše/Mars- Oba holdují vášni a oba chápou styl lásky toho druhého. Opozice může přidat přitažlivost typu nátlaku nebo tahu, což může být ještě svůdnější.

Luna konjunkce Uran- I když Uran může být vůči osobě s Lunou odtažitý a zdrženlivý, stejně jako Luna v 11. domě, mohou se z nich rychle stát nejlepší přátelé. Luna si užívá uranovských kvarků a dovoluje uranovské osobě, aby viděla i ty své tím, že je odloží, osvobodí z jejich ulity.

Uran-Venuše/Mars- Když se tito dva dotknou, je to jako elektřina. Láska na první pohled. Uran může být trochu odměřený, ale ten druhý to bude považovat za sexy ve stylu zlobivého chlapce/dívky. Uran může druhého osvobodit z jakéhokoli otroctví spojeného s láskou/sexem.

Konjunkce Luny s Venuší- Velmi jemné, láskyplné umístění, které je třeba mít. Oba dva u sebe nacházejí lásku a péči. Venuše bude reagovat láskou, když se Luna stará a chová se sladce a roztomile.

Jupiter/9. dům-Luna/Venuše/Slunce- Osoba s Jupiterem neustále chce, aby se ten druhý usmíval a byl šťastný. V tomto vztahu je hodně hravého škádlení a zábavy. Při těžších aspektech může Jupiter druhou osobu svým neustálým škádlením a/nebo braním všeho na lehkou váhu rozčilovat, ale přesto to může být roztomilé. Lze zde nalézt smysl pro dobrodružství.

Saturn konjunkce/trín/sextil Slunce/Venuše/Mars- Může dodat hodně stability a realismu. Saturn chce, aby osoba na planetě uspěla, a chce jí pomoci. V sexuální oblasti bude osoba se Saturnem učit nebo se bude chtít nechat učit, protože chce dát svému partnerovi jen to nejlepší. Saturn bude brát sex vážně. Ve vztahu to tedy může být sexy, pokud se jedná o určitou úroveň kontroly nebo věci podobné bdsm, ale někteří lidé si mohou myslet, že toto umístění není vůbec sexy. (A ne, to neznamená, že každý vztah s tímto umístěním se bude zabývat bdsm!) Saturnova vážnost může osobu s touto planetou brzdit, ale některým lidem se to může líbit a některé vztahy to mohou potřebovat.

Konjunkce/opozice s osobními planetami + úhly – Pokud je toto umístění v konjunkci se severním uzlem, planeta pomůže osobě s uzlem k pohybu vpřed tím, že se bude dívat dopředu s tím, že bude dávat vlastnosti této planety. Opačný případ nastane při konjunkci s jižním uzlem, Uzel se bude pohybovat vpřed tím, že se bude ohlížet na kvality této planety s planetou osoby. Existuje však možnost, že osoba s planetou přeroste a bude se cítit zaseknutá u osoby s jižním uzlem. S Jižním uzlem má pocit útěchy, protože je možné, že se znali v minulém životě. oba aspekty budou mít vážné spojení.

Vertex konjunkce/opozice osobní planeta + úhly – značí důležité spojení, které může vést k důležité události, jež přijde znenadání. Vertexová spojení mají nepředvídatelnou povahu jako Uran a osudovost a touhu jako Pluto. Kvůli své nepředvídatelnosti však vertexové spojení k něčemu vést může, ale také nemusí, ale když už k něčemu vede – tak sakra vede! Páry se spojeními, která se aktivují, jsou si souzeny. je moudré dívat se na Vertex jen tehdy, když už se něco stalo, jako na jakési potvrzení osudu. Ale i tak je velmi zajímavé se na něj podívat.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.