Articles

Jidoka – definice, původ a přínos

Chcete automaticky detekovat chyby? S principem štíhlé výroby Jidoka to není žádný problém.

Metody štíhlé výroby vycházejí z předpokladu, že každý proces lze postupně zlepšovat. Tuto myšlenku lze v nejčistší podobě vidět v procesu neustálého zlepšování. Základem celé této filozofie je však vědomí, že v konečném důsledku nikdy nemůžeme skutečně dosáhnout dokonalosti. Přesto nám hluboce zakořeněná japonská filozofie Kaizen velí zaujmout k tomuto předpokladu veskrze pozitivní postoj. Jinými slovy, pokud nelze dosáhnout dokonalosti, znamená to také, že vždy existuje prostor pro zlepšení. Ale co závažnější chyby, které dalece přesahují 7 druhů odpadu Muda a mohou mít dalekosáhlé důsledky? Díky Jidoka má štíhlá výroba metody, jak se vypořádat i s nimi.

Svět štíhlé výroby

Méně plýtvání a více přidané hodnoty – metody štíhlé výroby vám umožní cíleně zlepšit efektivitu výroby. Naše bílá kniha poskytuje kompaktní úvod.
ZÍSKEJTE SI TEĎ SVOU KOPII

Jidoka odhaluje chyby v reálném čase

Společně s just-in-time je Jidoka jedním ze dvou pilířů výrobního systému Toyota, a tedy štíhlé výroby obecně. Při dodržování metody Jidoka se systém nebo stroj při výskytu problémů automaticky vypne. Tuto myšlenku lze vysledovat až k automatizovanému tkalcovskému stavu, který vyvinul Toyoda Sakichi (1867-1930). Kdykoli se přetrhla nit, aktivovala se speciální část stroje, která tkalcovský stav automaticky zastavila. Jidoka je současnou verzí Sakichiho původní myšlenky, kterou umožňují monitorovací systémy, jako jsou senzory. Pokud dojde k odchylkám nebo poruchám, stroj to zjistí takříkajíc sám a vypne se. Zároveň je zaměstnanec vyzván, aby zasáhl a problém vyřešil. Postupem času se pro Jidoku objevil další termín – „autonomizace“, kombinace slov „automatizace“ a „autonomie“.

Pomocí Jidoky lze pečlivě předcházet vadným dílům a výrobkům.

Tato metoda však nevede ke vzniku zcela autonomních (autos = sám; nomos = zákon) strojů. Jakmile se stroj zastaví, je čas, aby nastoupil člověk a vyřešil technický problém se strojem nebo součástí, zjistil příčiny a zvážil protiopatření. Řešením tohoto problému je výslovně pověřen příslušný pracovník. Právě to je smyslem systému Jidoka. Tak, jak je praktikován ve společnosti Toyota, podporuje neustálé zlepšování prostřednictvím řešení problémů. Obsluha stroje hledá příčinu problému a zavádí protiopatření k jeho trvalé nápravě.

Na první pohled se zdá, že Jidoka škodí produktivitě, protože přerušuje výrobu. Výhody však tuto zdánlivou nevýhodu značně převyšují. Jidoka je účinným nástrojem v souboru nástrojů CIP, který pomáhá odhalit problémy a následně je rychle vyřešit. Výsledkem je, že následně je třeba věnovat méně času zajištění kvality. Zároveň tento přístup pečuje i o strojní zařízení, které je při neodhalených závadách vystaveno zbytečnému stresu. Díky okamžitému rozpoznání technických anomálií v okamžiku, kdy se objeví, je také snazší vyšetřit příčinu dříve, než stopa takříkajíc vychladne.

Vztah mezi Poka Yoke a Jidoka

Další metoda štíhlé výroby se zaměřuje na předcházení chybám na Gemba. Gemba znamená skutečné místo, kde se vytváří hodnota – v případě výroby tedy dílna. Zde vstupuje do hry Poka Yoke. Ačkoli by si ji někteří mohli rychle splést s Jidoka, ve skutečnosti lze oba principy od sebe jasně odlišit. Poka Yoke je specializovaný systém prevence chyb, který využívá specifické procesy a signály, které pomáhají předcházet známým chybám. Díky tomu je ideální pro často se opakující pracovní úkony, například na montážní lince, které jsou obzvláště náchylné k momentům nepozornosti. Jidoka naproti tomu není preventivním opatřením. Místo toho zasahuje, když už k chybě došlo. To je dokonalý příklad toho, jak se mohou jednotlivé metody štíhlé výroby vzájemně doplňovat.

Zajímají vás aplikace a principy ze světa štíhlé výroby? Pak pro vás máme přesně to, co hledáte! Stačí se přihlásit k odběru blogu položky vyplněním pole vpravo nahoře!

.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.