Articles

Duke University

Typ titulu

Doctor of Nursing Practice, Post-Master’s Certificate.

Délka programu

36 měsíců, plný úvazek

Kreditové hodiny

85 semestrálních hodin

Začáteční měsíc

srpen

Termín podání přihlášky

únor

Požadavky na program

Vyžaduje se bakalářský titul v oboru ošetřovatelství.

Aktuální licence nebo způsobilost k získání licence zdravotní sestry v Severní Karolíně.

Minimálně 1 rok (s upřednostněním 2 let) nepřetržité praxe na plný úvazek jako registrovaná zdravotní sestra v akutní péči v prostředí kritické péče před pohovorem do programu. Praxe by měla zahrnovat následující dovednosti: Samostatné rozhodování, interpretace pokročilých monitorovacích technik, péče o ventilované pacienty a farmakologický hemodynamický management. Upřednostňované oblasti zkušeností: Chirurgická JIP, lékařská JIP, kardiologická JIP, neurologická JIP, dětská nebo novorozenecká JIP. Zohledňovány jsou zkušenosti: JIP nebo přechodné oblasti, oddělení poanestetické péče (PACU), operační sál nebo pohotovost. Nepřijatelné: Radiologie, katetrizační laboratoř nebo letecký tým.

Kumulativní průměr známek z bakalářského studia 3,0 nebo vyšší.

Skóre GRE musí být získáno do pěti let a mělo by být k dispozici před uzávěrkou přihlášek.

Požadované certifikáty: BLS (Basic Life Support), ACLS (Advanced Cardiac Life Support), PALS (Pediatric Advanced Life Support) a CCRN (Critical Care Registered Nurse) není vyžadováno, ale důrazně se doporučuje.

Studijní kurz statistiky: musí zahrnovat deskriptivní a inferenční statistiku.

Prokázaný úspěch v bakalářském studiu ve všech hlavních vědeckých předmětech.

Uchazečům se důrazně doporučuje stínování CRNA.

Kontakt

ph: (919) 684-9347
email: [email protected]
web: www.duke.edu

.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.