Articles

Databázový marketing – definice a význam

Databázový marketing je technika, kterou firmy používají k získání a analýze co nejvíce informací o svých zákaznících. Společnosti tak činí proto, aby mohly přizpůsobit své plány a prodejní rozhodnutí. Je to jedno z mnoha dělení marketingu.

Zjednodušeně řečeno; databázový marketing využívá databáze zákazníků k vytváření personalizované komunikace s cílem zvýšit prodej.

Jinými slovy, vytváří se databáze, která umožňuje identifikovat zákazníky. S nimi pak budujete vztah, který vám pomůže zvýšit prodej.

Počítačové databázové technologie uchovávají informace o charakteristikách zákazníků. Uchovávají také údaje o tom, jak zákazníci se společností komunikují.

Tato data mohou určit dlouhodobou hodnotu těchto zákazníků pro společnost. Tyto informace jsou užitečné pro průběžné předpovídání celoživotní hodnoty zákazníka.

Pokud identifikujete své zákazníky a dobře je poznáte, můžete jim prodat více svých výrobků. Jinými slovy, můžete zvýšit zisky.

Podle Americké marketingové asociace je databázový marketing:

„Přístup, při kterém se využívají technologie počítačových databází k navrhování, vytváření a správě seznamů zákaznických dat obsahujících informace o charakteristikách každého zákazníka a historii jeho interakcí se společností.“

Důležitým konceptem marketingu je přeměna cizích lidí na kontakty. Z kontaktů pak uděláte zákazníky.

Marketing v databázi – ukládání dat

Firmy ukládají údaje o svých zákaznících do jednotné marketingové databáze.

Typicky marketéři tyto informace sestavují z katalogových poptávek, e-mailových žádostí, záručních listů a informací o objednávkách. Využívají také údaje z přímých e-mailů.

Marketingová databáze je součástí přímého marketingu společnosti. Jinými slovy, zlepšuje vztah, který má společnost se svými zákazníky.

Udržování a navazování dobrých vztahů se zákazníky pomáhá společnostem zvýšit udržení zákazníků. Ve skutečnosti je udržení zákazníků zásadním faktorem pro růst udržitelného podnikání.

Bázový marketing toho dosahuje tím, že posílá správné sdělení konkrétnímu publiku.

Bázový marketing můžete využít k průzkumu trhu a k vytvoření programů odměn pro věrné zákazníky.

Mezi výhody databázového marketingu patří zvýšení zisku – díky lepšímu zacílení marketingových aktivit – a zvýšení prodeje.

Používání databázového marketingu navíc umožňuje společnostem omezit plýtvání a vyhnout se nerentabilním segmentům trhu.

Základy databázového marketingu

Existují čtyři základy databázového marketingu:

1. Základní principy databázového marketingu. Určete, jaká data chcete znát

Pro začátek vám postačí jakákoli databáze. Pokud jste tak ještě neučinili, měli byste do databáze převést záznamy z minulosti. Začít s databází je lepší než nemít žádnou databázi.

2. Aktualizujte databázi

Založit databázi a neaktualizovat ji nemá smysl. Proto nezapomeňte informace důsledně doplňovat.

3. Analyzujte data
4. Jednejte na základě dat

Na základě analyzovaných dat musíte jednat, abyste získali informace o zákaznících. Například můžete informace porovnat a zjistit, jaké jsou nákupní zvyklosti zákazníků.

Databázový marketing a zákon

Od 80. let minulého století se databázový marketing rozrostl jako houba po dešti do megabyznysu. Dostal se také pod rostoucí kontrolu ochránců soukromí a vládních regulačních orgánů.

Evropská komise vytvořila soubor předpisů o ochraně údajů. Tyto předpisy určují, jak mohou podniky používat informace o zákaznících.

V USA existuje několik státních a federálních zákonů, včetně zákona o spravedlivém úvěrovém zpravodajství (FCRA) a zákona o přenositelnosti a odpovědnosti zdravotního pojištění (HIPAA).

Existují také programy, které umožňují spotřebitelům potlačit svá telefonní čísla před telemarketingem.

Ve Spojených státech existuje několik zákonů o ochraně osobních údajů.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.