Articles

Chirurgická léčba septované dělohy v případech primární neplodnosti a před použitím metod asistované reprodukce

Septovaná děloha je nejčastější vrozenou děložní vadou u žen s neplodností. Pro definici septované dělohy je k dispozici několik kritérií, například kritérium navržené Evropskou společností pro lidskou reprodukci a embryologii (ESHRE)/Evropskou společností pro gynekologickou endoskopii (ESGE) (ESHRE/ESGE) nebo Americkou společností pro reprodukční medicínu (ASRM), přičemž mezi nimi existují významné rozdíly. Nedávno byla odborníky na vrozené děložní vady (Congenital Uterine Malformations Experts – CUME) navržena zjednodušená klasifikace, kde je septum definováno jako vnitřní vpadlina o hloubce ≥ 10 mm. Doposud neexistuje shoda ohledně léčby žen se septovanou dělohou a neplodností. Provedli jsme rozsáhlé zhodnocení literatury a přezkoumali všechna dostupná mezinárodní doporučení s cílem navrhnout strategii léčby neplodných pacientek s děložním septem. Zdá se, že hysteroskopická incize septa zlepšuje míru přirozeného početí v roce následujícím po operaci. Navíc zlepšuje výsledky in vitro fertilizace (IVF), pokud je provedena před transferem embryí, a to díky zlepšení míry implantace embryí. Na druhou stranu se zdá, že pro pacientky s obloukovitou dělohou (odsazení<1,5 cm podle směrnic ASRM) a neplodností jsou nejvhodnější léčbou první linie asistované reprodukce. V případech opakovaného selhání implantace nebo opakované ztráty těhotenství po IVF by však mohla být navržena hysteroskopická sekce. Celkově doporučujeme hysteroskopickou incizi septa u pacientek s primární neplodností a u pacientek podstupujících technologie asistované reprodukce.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.