Articles

45.6B: Pohyb a migrace

Kineze a taxis

Další činností nebo pohybem vrozeného chování je kineze: neřízený pohyb jako odpověď na podnět. Ortokineze je zvýšená nebo snížená rychlost pohybu organismu v reakci na podnět. Například svišti zvyšují rychlost pohybu, když jsou vystaveni vysokým nebo nízkým teplotám. Tento pohyb je sice náhodný, ale zvyšuje pravděpodobnost, že hmyz stráví v nepříznivém prostředí méně času. Dalším příkladem je klinokineze, zvýšení chování při otáčení. Vykazují ji bakterie, například E. coli, což ve spojení s ortokinezí pomáhá organismům náhodně najít příznivější prostředí.

Podobnou, ale cílenější verzí kineze je taxis: cílený pohyb směrem k podnětu nebo od něj. Tento pohyb může být reakcí na světlo (fototaxe), chemické signály (chemotaxe) nebo gravitaci (geotaxe). Může směřovat ke zdroji podnětu (pozitivní) nebo od něj (negativní). Příkladem pozitivní chemotaxe je jednobuněčný prvok Tetrahymena thermophila. Tento organismus plave pomocí řasinek, přičemž se někdy pohybuje v přímém směru a jindy dělá otočky. Přitahující chemotaktické činidlo mění frekvenci otáčení, když se organismus pohybuje přímo ke zdroji a sleduje rostoucí koncentrační gradient

.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.