Articles

3 vyvrácené mýty o odpadech a recyklaci

Mýtus 3.

Kompostovatelné obaly zázračně mizí v zemi.

Podle odhadů společnosti WRAP tvoří kompostovatelné plasty přibližně 0,5 % plastových obalů ve Velké Británii. Je třeba se zamyslet nad tím, kam je vyhazujete a co se stane s tím, co se sebere.

Většina plastových výrobků označených jako kompostovatelné se rozloží pouze v průmyslových kompostérech, protože splňují určité potřebné podmínky.

Pro průmyslové kompostování existuje norma pro testování výrobků, která stanovuje kritéria pro přijetí materiálů zpracovatelskými místy. Skutečnost je však taková, že většina britské infrastruktury pro recyklaci organických látek není nastavena tak, aby plně zpracovávala kompostovatelné plasty, které přijímá, a bude je odstraňovat jako kontaminaci spolu s ostatními plasty. To platí zejména pro recyklaci potravin, které jsou obvykle odváženy do zařízení pro anaerobní rozklad (AD), která velmi často nemají kompostovací fázi, která by umožnila kompostovatelný obalový materiál plně rozložit.

Pokud je materiál vhozen do obecného odpadu, skončí na skládce, kde se nerozloží, protože nebudou splněny podmínky, nebo skončí v zařízení na energetické využití odpadu, kde bude spálen na energii a bude se jen málo lišit od standardního plastu.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.