Articles

11 důvodů, proč se vyplatí být křesťanem

Podívejte se na epizodu podcastu „Living the Gospel“, která vychází z tohoto článku!

Jako křesťan jsi zapsán do nejvyšší školy, která existuje – do univerzity na hoře Sion. Vaše vzdělání a výcvik v tomto životě vás připraví na to, abyste spolu s Ježíšem a jeho svatými vládli budoucímu světu. V životě není vyššího povolání ani cíle!“

Další informace najdete v tomto článku: V tomto článku se dočtete více: Vysoká škola na hoře Sion

Ale co je to vlastně křesťan? V knize Skutků apoštolů čteme, že učedníci byli nazýváni křesťany. (Sk 11,26) Křesťan je tedy učedník. Ježíš řekl: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme denně svůj kříž a následuje mě.“ (Mt 5,12). Lukáš 9:23. Jinými slovy, být křesťanem znamená, že zapřu svou vlastní vůli a rozhodnu se plnit Boží vůli, a to každý den.

Ale co je to, co činí tento život tak obohacujícím? Co dělá z křesťanského života ten nejlepší život, jaký existuje? Zde je jedenáct neuvěřitelných výhod křesťanství.

Všechny hříchy jsou ti okamžitě odpuštěny.

Součástí toho, že se staneš křesťanem, je, že musíš Ježíši vyznat své hříchy a požádat ho o odpuštění. Viz 1 Jan 1,9. Pokud jsi zhřešil proti jiným lidem, musíš to také napravit. Čím rychleji to uděláte, tím lépe. Být odpuštěn je velká radost a úleva! Nemusíte nadále nést břemeno viny za své minulé hříchy, ať už jsou jakkoli velké nebo malé. Obrovskou radost vám přináší vědomí, že jste své záležitosti před Bohem i lidmi napravili. Díky odpuštění jsme vlastně osvobozeni od věčného zatracení a smířeni se samotným Bohem!“

Dostane se ti pomoci, abys přestal vědomě hřešit úplně!“

Ještě lepší zprávou je, že naše záchrana nekončí odpuštěním. Ve skutečnosti jako křesťan dostáváte pomoc, abyste už nikdy nemuseli vědomě hřešit. Odpuštění je obrovský dar, ale o co větší je získat od Ježíše pomoc v době pokušení, dříve než upadnete do hříchu. Opravdu se můžete osvobodit od hříchu! Viz Žid 2,18 a Žid 4,15-16.

Duch svatý tě začne učit a osvobozovat od sebe sama.

Každý den ti chce Duch ukázat více tvé hříšné lidské přirozenosti: tvrdohlavost, aroganci, požadavky na druhé, závist, lenost atd. Viz Jan 16,13. Tyto věci jsou hluboko v naší přirozenosti. Duch nás učí, abychom se v těchto (a dalších) oblastech zapřeli a každý den vzali svůj kříž, přesně jak řekl Ježíš. Jakmile tyto věci začnou odumírat, postupně začnou růst Kristovy ctnosti a zaujmou jejich místo. Jaké požehnání, že už nejsme ovládáni svými žádostmi! Tyto ctnosti jsou součástí božské přirozenosti, věčného života, který nám byl zaslíben! (2 Petr 1, 2-8)

Máš pokoj a radost, které ti nic nemůže vzít.

Když budeš žít tímto vítězným životem, budeš mít ve svém srdci pokoj – pokoj od samotného Ježíše. Nikdo a nic vám ho nemůže vzít! Písma jako Římanům 8,28 a Žalm 23,1 ti mohou pomoci – právě když na tebe život tlačí ze všech stran. Víte, že Bůh má vše pod kontrolou! Přesně řídí každý detail tvého života a ty můžeš mít dokonalou důvěru v jeho péči.

Ježíš je tvůj mocný pomocník a přítel!“

Ježíš ví, jaké to je mít lidskou přirozenost a být jí pokoušen – a pokaždé jako první zvítězil. Může ti pomoci udělat totéž. Viz Židům 2,18 a Židům 4,15-16. Stojí po vašem boku a je připraven vám pomoci. I vy můžete zvítězit v každém pokušení, se kterým se setkáte! Můžete na Něj vložit všechny své starosti. Čím více Mu otevřete své srdce s čímkoli, co právě prožíváte, tím bližší bude váš vztah. On slíbil, že tě nikdy neopustí ani neopustí.

O tvé pozemské a materiální potřeby bude postaráno.

Písmo slibuje každému učedníkovi, že jeho pozemské potřeby budou naplněny. Viz Matouš 6,31-33. Znamená to, že byste měli dát výpověď v práci a celý den si číst Bibli? Ne, ani to není záruka, že budete žít v přepychu. Znamená to však, že budete mít vždy dostatek. Už nikdy byste se neměli – a ani nemusíte – starat o své pozemské potřeby.

Váš život se stane stabilním.

Věra v Boha a v Písmo z vás udělá stabilního, pevně usazeného člověka. Viz Efezským 4,14. Z rovnováhy vás nevyvedou emocionální okolnosti, silní lidé ani nejnovější rozruch na sociálních sítích. Naučíte se nebýt poddajní. Naučíte se procházet obtížnými situacemi, místo abyste se jim vyhýbali nebo hledali snadné východisko. Lidé si vás budou více vážit a vy si budete více vážit sami sebe.

Vždy budete mít co dělat.

Jako křesťan se budete nudit. Viz Efezským 2,10. Vaším každodenním úkolem je nacházet Boží vůli ve vašem každodenním životě. Bible je tvou příručkou a je plná návodů. Musíte si ji však přečíst a začít ji používat. Jednoduché místo, kde můžete začít, je například 1. Tesalonickým 5,16-18. Když to budete dělat, zjistíte, že máte stále na čem pracovat. Zjistíte také, že vaším posláním je přinášet radost a požehnání lidem kolem vás! To je život, pro který stojí za to vstát z postele!“

Budete mít smysluplné vztahy.

V této škole nebudete sami! (1. Jana 1,7) Být křesťanem v tomto temném světě se někdy může zdát osamělé. Tam, kde se učedníci shromažďují, aby se posílili ve vzájemném vzdělávání, však jasně plápolá oheň. Hledejte tento oheň a hledejte společenství s učedníky. Najdete útěchu a sílu a budete vyzváni k ještě horlivějšímu životu pro Boha. Budou to nejsmysluplnější vztahy vašeho života.

Budete světlem v tomto světě.

Jak zlo stále více ovládá tento svět, věci jsou stále temnější a temnější. Ale moc, která je v nás skrze Ducha svatého, je větší než jakékoli zlo v tomto světě. Viz 1. Janova 4,4, Jan 16,33 a 1. Janova 5,4. Ano! Můžete být světlem pro své okolí, místo abyste se nechali strhnout hříchy naší doby. Nenechte se vyděsit tím, co vidíte, ať už v sobě, nebo ve světě. Ježíš řekl: „Buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět.“

Vládnout budete v budoucím světě.

Křesťanský život je intenzivní trénink. Vyžaduje vzdát se všeho, a to nejen na začátku, ale znovu a znovu, jak tě Duch svatý vede proti tvé vlastní hříšné přirozenosti. V budoucím světě však budeme vládnout a kralovat s Ježíšem po celou věčnost. Viz Zjevení 3,21. Konec vašeho pozemského života se stane branou do slávy, na kterou vás Bůh celou dobu připravoval. Projdete dveřmi – a vstoupíte na začátek skutečného života. To je vaše povolání!

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.